archiv
Učitelské noviny č. 05/2010
tisk článku

Všichni spolu

 

Mezi námi žije spousta lidí s různým typem postižení. Tito lidé tvoří nedílnou součást naší společnosti. Jejich život není jednoduchý a je třeba si jich vážit a brát je takové, jací jsou. S touto skutečností jsme chtěli seznámit děti z naší malé školy. Vybrali jsme k tomu proto i příslušný den 3. prosince, tedy Světový den osob s postižením, a vytvořili jsme si z této problematiky celoškolní projektový den s názvem Všichni spolu.
Děti se rozlosovaly do čtyř skupin, ve kterých se po hodině střídaly. V první skupině se žáci seznámili s postižením zrakovým. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je jen chvilku nevidět. Vytvořili si dvojice, zavázali si oči, do ruky dostali hůl a zkoušeli se s průvodcem projít po škole, chodit po schodech, vytáhnout si poslepu svačinu a zkusit kousíček sníst. Také role průvodce byla pro žáky velice důležitá a přínosná, protože pomáhali tomu svému nevidomému, za kterého byli v tu chvíli zodpovědní.
V další skupině se žáci dostali do problematiky lidí neslyšících. Vyzkoušeli si odezírání ze rtů, prstovou abecedu, jednoduché základní znaky ze znakového jazyka a navzájem se tak museli dorozumívat. Nakonec si vyzkoušeli vymyslet si i svůj vlastní znakový jazyk.
Třetí skupina byla zaměřena na postižení tělesné. Zde si děti vyzkoušely, jaké to je nemít nohy, ruce nebo být úplně ochrnutý. Vyzkoušeli jsme si úplně obyčejné házení balonem v kruhu, ale jen s jednou rukou, naučili jsme se techniky psaní jednou nohou, oběma nohama a techniku psaní ústy. Na závěr jsme si pustili krátký film ze života ženy, která žije od narození bez rukou a zvládá všechny činnosti jako ostatní lidé, ale s jednou výjimkou - vše dělá nohama.
V poslední skupině se žáci teoreticky seznámili s postižením mentálním a vyrobili panenky „kofoláčky“, které poputují dětem s mentálním postižením na Ukrajině.
Našim hlavním cílem bylo, aby si žáci prakticky vyzkoušeli, jak obtížně se žije s handicapem. Chtěli jsme, aby se seznámili se základními termíny různých typů postižení, se speciálními pomůckami, které tito lidé potřebují, ale hlavně to, aby si žáci uvědomili, jak se k těmto lidem chovat. Spousta postižení vzniká díky úrazu, proto byl náš projekt zaměřen také preventivně s důrazem na péči o vlastní zdraví každého jedince.
Náš projekt jsme ukončili uspořádáním několika sbírek: sbírky hraček pro SPC Ibsenova v Brně, sbírky pro vážně nemocné děti z nemocnice v pražském Motole a ve fakultní nemocnici v Olomouci (žáci si mohli za symbolickou cenu koupit náramky, přívěsky a výtěžek byl poslán do nemocnic) a finanční sbírku pro děti v Africe trpící hladem. Jelikož děti opravdu přinesly peníze a hračky a nejsou tedy lhostejní vůči ostatním, můžeme si říct, že náš projektový den byl úspěšný.
Jana Hlaváčová, ZŠ Křepice
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz