archiv
Učitelské noviny č. 05/2010
tisk článku

Služby Sdružení Linky bezpečí

 

Výsledky roku 2009
 
Linka bezpečí přijala v roce 2009 celkem 248 000 dovolání. Nejčastějším tématem, se kterým se děti a dospívající na Linku bezpečí obraceli, byly problémy s láskou a partnerstvím. Druhým nejčastějším tématem byly rodinné vztahy, které jsou stabilně nejčastěji zastoupeným tématem, se kterým se děti obracejí na Linku bezpečí. Hlavními trendy, které v našich službách zaznamenáváme, jsou rostoucí počet tématických hovorů a zvyšující se počet kontaktů na elektronické služby, konkrétně E-mailovou poradnu a Chat Linky bezpečí.
V roce 2009 přijala Linka bezpečí celkem 6215 hovorů na téma Rodinné vztahy. Nejčastějšími důvody volání dětí a dospívajících jsou strach a obavy z reakce rodičů (19%), přehnaná přísnost rodičů (15%) a problémy v komunikaci (9%).
 
 
Sebevražedné tendence, internet a trendy v dovolání na LB
„V posledních letech na Lince bezpečí zaznamenáváme nárůst hovorů na téma sebevražedné tendence,“ upozorňuje Hana Petráková, vedoucí Linky bezpečí a dodává: “Zatímco v roce 2007 to bylo 194 hovorů, v roce 2008 již 364 hovorů a v loňském roce přijala Linka bezpečí 501 hovorů s touto tématikou.“ 
Roste rovněž počet dovolání na téma internet (například bezpečnost na internetu). V roce 2008 zaznamenala Linka bezpečí pouze 23 hovorů na toto téma, loni to bylo již 156 hovorů.
„Celkově shledáváme, že dlouhodobě klesá počet všech přijatých dovolání na Linku bezpečí, avšak roste počet tématických hovorů. To je velmi příznivý trend, neboť klesá počet dovolání, při kterých děti službu pouze testují. Zároveň zaznamenáváme rostoucí počet kontaktů na elektronické služby Linky bezpečí, jimiž jsou Chat LB a E-mailová poradna LB,“ shrnuje trendy ve službách SLB Hana Petráková.
Z důvodu rostoucího zájmu o elektronické služby LB byla od letošního roku prodloužena provozní doba Chatu LB, který je k dispozici každý všední den od 15 do 19 hodin.
Sdružení Linka bezpečí je rovněž partnerem kombinovaného evropského projektu Safer Internet Cz, v rámci kterého provozuje asistenční linku pomoci www.pomoconline.cz. V letošním roce bude posílena preventivní kampaň projektu Pomoconline.cz, jejímž sloganem je: „Na internetu nikdy nevíš, kdo je na druhé straně.“
 
Kdo pečuje o volající
Na Lince bezpečí v současné době pracuje 100 konzultantů a 13 intervizorů v třísměnném provozu. Provoz zajišťuje kromě vedoucí Linky bezpečí rovněž sociální pracovník, psycholog a manažer následného vzdělávání konzultantů. Služby Linky bezpečí jsou poskytovány na vysoké profesionální úrovni. Všichni odborní pracovníci před vstupem na Linku bezpečí absolvují Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci akreditovaný MPSV ČR v rozsahu 150 hodin.
 
Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777
Linka vzkaz domů, která je další službou SLB, pomáhá dětem a dospívajícím na útěku z domova či z ústavního zařízení i těm, kdo útěk teprve zvažují. Dále je k dispozici dětem a dospívajícím z domova vyhozeným. LVD nabízí zprostředkování konference s rodiči, ostatními příbuznými či odbornými institucemi, které mohou dětem pomoci. V roce 2009 se řešilo 679 hovorů na téma útěk, či vyhození z domova, což představuje v průměru dva hovory denně.
Hana Petrákováupozorňuje, že nejen na Lince vzkaz domů, ale i na Lince bezpečí každoročně roste počet hovorů týkajících se školní problematiky kolem vysvědčení. „Děti řeší spíše strach a obavy z reakce rodičů než ze špatné známky samotné,“ vysvětluje Petráková a dodává, že by se rodiče měli zajímat o průběh výsledků svých dětí celý školní rok, nejen v pololetí a na konci školního roku. „Nevyhrožujte dětem a nestrašte je následky kvůli vysvědčení, které není podle vašich představ, vzpomeňte si na vlastní školní starosti,“ vybízí Petráková.    
 
Rodičovská linka 840 111 234
Důležitou službou Sdružení Linka bezpečí je Rodičovská linka, která je určena rodičům, prarodičům a pedagogům základních i středních škol. Služby zajišťují psychologové s dlouhodobou praxí v rodinném a výchovném poradenství. Po telefonu poskytují krizovou intervenci, výchovné a rodinné poradenství dospělým, kteří mají problémy s výchovou dětí a mladistvých. „Rodičovskou linku kontaktují například i občané v případě podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí,“ vysvětluje Lucie Pešková, ředitelka SLB. 
V loňském roce přijala Rodičovská linka celkem 698 hovorů. Průměrná délka hovoru je 15-30 minut a nejčastěji se řeší problémy dětí a dospívajících ve věku od 11 let výše.
 
Úspěchy a cíle SLB
V loňském roce obdrželo SLB od PR Klubu dva certifikáty vysoké profesionální úrovně za časopis SLB a Zprávu o činnosti. Nový projekt SLB tzv. microsite www.richardmaproblem.cz získal ocenění v soutěži Žihadlo zanejlepší veřejně prospěšnou internetovou kampaň v roce 2009.
Loni, u příležitosti 15. narozenin Linky bezpečí, se v den státního svátku ČR 28.10., uskutečnil historicky první Benefiční koncert pro Linku bezpečí, kterého se ujali Richard Krajčo se skupinou Kryštof a Pavel Šporcl. Koncert vysílala v přímém přenosu z divadla Palace Česká televize a sledovanost koncertu dosáhla 491 000 dospělých a 15 000 dětí. Celkový výtěžek z benefičního koncertu dosáhl částky 3 654 660 korun.
Loni jsme také vytvořili a hojně komunikovali čtyři nové DMS vizuály, které nastiňují některé z tématických hovorů na Linku bezpečí.
„V letošním roce bychom rádi zorganizovali druhý ročník Benefičního koncertu, nadále chceme zviditelňovat naše služby a samozřejmě zvyšovat jejich kvalitu a dostupnost,“  říká závěrem Lucie Pešková.
 
O Sdružení Linka bezpečí
Sdružení Linka bezpečí provozuje služby telefonické krizové intervence:
Linka bezpečí - 116 111 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě).
Další projekty Sdružení Linka bezpečí
Linka bezpečí online:
E-mailová poradna   pomoc@linkabezpeci.cz
Chat Linky bezpečí chat.linkabezpeci.cz 
Pomoc online        www.pomoconline.cz
Linka vzkaz domů    800 111 113, 724 727 777
Rodičovská linka    840 111 234, www.rodicovskalinka.cz
 
slb
www.linkabezpeci.cz
www.richardmaproblem.cz
 
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz