archiv
Učitelské noviny č. 24/2008
tisk článku

SKETCHES IN ENGLISH 2008

 

Divadlo v Celetné se otřásá mohutným roztleskáváním. Netrpělivé hlediště, které praská ve švech, nám jasně dává najevo, že na nás čeká. Hromadíme papíry jeden na druhý, rozkládáme je na zemi, sčítáme a dělíme, div se kalkulačka nezavaří, kostrbatě podepisujeme poslední diplomy. V herecké šatně je nás na to šest, ale ani to nestačí. Rytmické tleskání nás vyvádí z míry. Ale paradoxně nás i trochu uklidňuje. Protože je to tleskání radostné.
Děti ze všech koutů Prahy a okolí, které v sále sedí a plácají dlaněmi jako jeden muž, nespojuje zloba či rozmrzelost, ale euforie. Nadšení z toho, co tu dnes prožily. Nejprve trochu trémy a zmatku, horečného hledání rekvizit na poslední chvíli, rychlé přípravy scény. A pak se náhle se svou skupinou ocitly nahoře, zalité horkým světlem reflektorů, na prknech slávy, která mohly na okamžik proměnit ve svůj svět. Každý svět byl jiný: viděli jsme tu cirkus, byli jsme na zámku, na chvíli jsme se ocitli v ponorce, pobyli jsme na policejní stanici a pak zas v teplé krajině pod palmami, byli jsme svědky talkshow a tanečního konkurzu. A to všechno v angličtině. Anglický jazyk zazníval na jevišti z úst slavných historických postav, pohádkových bytostí, zvířat, doktorů, pacientů, rytířů, zlodějíčků, a dokonce i Rychlých šípů.
Třetí ročník pražské přehlídky pětiminutových divadelních výstupů v anglickém jazyce Sketches in English pro žáky základních a víceletých středních škol, který pořádá naše jazyková škola Jeviště spolu se Základní školou Kladská vždy koncem května, jsme od minulého roku zase posunuli o krůček vpřed. Letos měli účastníci poprvé možnost zahrát si ve skutečném divadle, a to hned v Divadle v Celetné. Během pátečního dopoledne dne 23. května 2008 se tu vystřídalo kolem 200 dětí z patnácti různých škol. Věkové rozpětí bylo maximální: nejstaršími účastníky byli žáci devátých tříd, nejmladší byli prvňáčci ze Základní školy Marjánka, jejichž svižné a kvalitní představení přehlídku velmi důstojně zahájilo. Novinkou na přehlídce byli také dvanáctiletí moderátoři z Kladské Marek a Kačka, kteří se svého úkolu zhostili profesionálně.
Všechna vystoupení letos poprvé bedlivě sledovala dětská porota složená ze zástupců jednotlivých škol. Jako loni mohli svou nejoblíbenější scénku volit i diváci. A samozřejmě nechyběla již tradiční porota složená z odborníků zaměřujících se na výuku cizích jazyků prostřednictvím divadla, kterou letos posílily dvě členky katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK. Tato porota poskytovala všem účastníkům písemnou zpětnou vazbu a nakonec udělila cenu Jeviště za výuku angličtiny prostřednictvím divadla. Tuto cenu si v kategorii pro první stupeň odnesla ZŠ Hornoměcholupská za scénku In the Yellow Submarine, v kategorii pro druhý stupeň pak ZŠ Mládí za scénku The Lost Wallet a ZŠ Nad Vodovodem za scénku The Lion and a Mouse. S prázdnou však neodešel domů nikdo, drobné ceny a diplomy se rozdělovaly po každém výstupu. Malým dárkem byly pro některé i přítomnost a milá slova ředitele divadla Jakuba Špalka. Při odchodu si všichni pochvalovali příjemnou atmosféru divadla a možnost si zde zahrát. „Jenže už se sem zase nevejdeme,“ povzdychla si produkční přehlídky. A je to tak.
Vzpomínka na prosinec 2005, kdy se přehlídka Sketches in English konala úplně poprvé v dnes již neexistující suterénní učebně začínající jazykové školy Jeviště a kdy jsme se značným úsilím nalákali na zajímavé ceny pět soutěžních skupinek, se dnes už vypráví jen pro zasmání, s označením „nultý ročník“. Hned na jaře dalšího roku se k projektu velmi ochotně a aktivně připojila ZŠ Kladská, přehlídka se konala v tamní tělocvičně a skupinek bylo 13. V roce 2007 jsme se přesunuli do sálu s jevištěm a s obtížemi zajistili místo k sezení pro všech dvacet skupinek. A letos bylo účinkujících skupinek dvacet čtyři, takže nám byl prostor opět malý a čas krátký, přestože porota už nemluvila a pouze psala a ceny se na rozdíl od minulých let, kdy jsme odměňovali také výjimečné herecké výkony, kostýmy, rekvizity, kulisy a další složky díla, vyhlašovaly jen tři. Je tedy pravděpodobné, že i příští rok budeme mít co dělat, abychom se zvyšujícím zájmem udrželi krok. 
A není divu. Přehlídka poskytuje dětem i učitelům cenný prostor pro setkání s podobně zaměřenými skupinami, nabízí inspiraci prací ostatních, možnost prezentovat vlastní práci, přijmout zpětnou vazbu a poskytnout ji jiným. Pro děti pak přináší přehlídka ještě jasný cíl, pro který se angličtinu učí – a samotné učení probíhá také radostněji a snáze. Zapojení pohybu a emocí dovoluje dětem vytvořit si k učivu nové vazby, díky kterým je zapamatování textu dlouhodobé. Samotný zážitek z účasti na přehlídce působí pak skoro jako kouzlo a zůstávají po něm zvláštně hřejivé a přátelské vzpomínky. Někomu třeba na určitý okamžik, kdy dokázal diváky rozesmát. Někomu zase na chvíle úlevy, kdy už bylo po všem a on seděl v hledišti se všemi ostatními, cítil se skvěle a náruživě tleskal do rytmu, aby trochu poškádlil organizátory. 
Podobná možnost setkání, avšak ještě velkolepější, se již příští rok uskuteční celostátně, a to nejen pro angličtináře, ale i pro studenty a učitele jiných cizích jazyků. Na červen 2009 totiž připravujeme projekt Divadlo jazyků: desetidenní festival věnovaný propojení jazykové výuky s divadlem a tvořivou dramatikou. Festival proběhne v Praze v termínu od 12. 6. – 21. 6. 2009 a kromě přehlídky školních cizojazyčných představení bude obsahovat také konferenci, semináře pro učitele a výstavu. Hlavním organizátorem je tentokrátZŠ Marjánka, se kterou Jeviště úzce spolupracuje a kde je dramatická výchova v anglickém jazyce zavedena od první třídy. Na projektu se bude podílet také již zmíněná katedra anglického jazyka a literatury PedF UK Praha. K naší velké radosti převzalo nad projektem záštitu ministerstvo školství, velkou pomoc přislíbila také Městská část Praha 6, na jejímž území ZŠ Marjánka sídlí, a k projektu se přidal Magistrát hlavního města Prahy. Ač je první ročník koncipován jako národní, již v současné době projevují zájem o účast školy ze zahraničí. Vřele zveme všechny učitele a další odborníky, kteří se chtějí do projektu zapojit, aby využili kontaktu (bara.dockalova@jeviste.cz) a dali nám o svém zájmu vědět. Velmi se těšíme na setkání se všemi, které tento přístup zajímá, mohou se podělit o své vlastní poznatky a zkušenosti, či se sami o využití dramatických a divadelních prvků ve výuce cizích jazyků chtějí dovědět více. Anebo jen chtějí prožít nějaké z těch tajemných kouzel, která se v divadle jazyků dějí.  
Barbora Dočkalová, Jazyková škola Jeviště, s. r. o
< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
polartraver.jpg
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
37%
32%
30%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2022 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz