archiv
Učitelské noviny č. 02/2010
tisk článku

KDE ZAČÍNÁ PÉČE O NADANÉ?

 

Letošní zápisy budoucích prvňáčků přinášejí jednu významnou změnu. I když zatím jen teoreticky. Novelizovaný školský zákon umožňuje, aby do lavic usedly ve výjimečném případě i pětileté děti. Jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, požádají-li o to jejich zákonní zástupci a přiloží doporučení odborníků.
Je to dobře? Není to dobře? Kolem tohoto paragrafu se vedly dlouhé spory. Na jedné straně většinou rodiče obhajující výrazné nadání svých dětí. Na druhé straně častěji pedagogové zdůrazňující harmonický rozvoj dětské osobnosti. Probleskovaly i obavy, že zjišťování studijních předpokladů v tak raném věku se může stát zdrojem docela výnosného byznysu. Skutečně výjimečných dětí zase není tolik, zato který rodič by si nepřál mít doma talent? Uvidíte, že se tlaky přesunou do mateřských škol – bylo možné tu a tam zaslechnout varování.   
Ty signály se skutečně objevily. Talentované dítě se stává středem pozornosti. Bohužel častěji té na odiv než každodenní, mravenčí práce. Protože objevit dispozice a rozvíjet je v souladu s potřebami dítěte není jednoduché.
Když mluvíte s učitelkami mateřských škol, obvykle se shodnou, že nadprůměrné nadání v jedné oblasti často v jiné výrazně ubere. Dítě schopné „na úrovni“ komunikovat s dospělými, mívá problémy v navazování kontaktů s vrstevníky. Človíček, který si už v mateřince hravě poradí s počítačem, je při pohybových hrách ostatním k smíchu. Je na učitelce, aby rozpoznala, co které dítě potřebuje a nabídla mu prostor pro uplatnění.
Jaký problém?! Individuální přístup má přece ve svém ešvépéčku zanesený snad každá mateřinka. To je sice pravda, ale kolik učitelek si za současných podmínek může takový „přepych“ dovolit? Výjimka 28 dětí na třídu se až příliš často stává běžnou normou. Aby se ušetřilo, učitelky se nepřekrývají…
Jestli by péče o nadání neměla začít právě u podmínek – v mateřské i v základní škole. Aby měly učitelky čas a prostor se každému dítěti věnovat tak, jak potřebuje.
JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ
< zpět do čísla
banners/puskin-v2.jpg
reklama
ac_un_banner_19.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
bitozeves-word.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz