archiv
Učitelské noviny č. 02/2004
tisk článku

Česko-polský projekt o ekologii


Před čtyřmi lety naše škola navázala spolupráci se školou v polském Radlinu. Společných akcí už byla celá řada. Vzájemné hospitace v hodinách, sportovní a kulturní akce dětí, velkou akademií jsme společně oslavili i 40. výročí založení naší školy. V roce 2003 jsme však připravili a realizovali zatím nejrozsáhlejší projekt zaměřený na ekologickou problematiku našich obcí.

Již od jara obě strany pracovaly na pěti stejných okruzích. Žáci zkoumali čistotu ovzduší, půdy, vody, zabývali se dopravou a jejím vlivem na životní prostředí. Dokumentovali černá a zelená místa svého města. Navštívili odbor životního prostředí, kde jim byly poskytnuty informace o tom, které závody či podniky jsou největšími znečišťovateli města a okolí. Děti dále hledaly vhodné lokality k denní rekreaci, přemýšlely a navrhovaly, kudy by mohly vést nové cyklistické stezky.

Ke svým pozorováním a malým „výzkumům“ provedli vzornou dokumentaci a připravili se na prezentaci výsledků. Ta proběhla v říjnu v Radlinu, kde měly děti možnost porovnat svou práci i její výsledky s prací svých polských kamarádů.

Ke spokojenosti obou stran přispělo zjištění, že životní prostředí našich obcí vyhovuje zdravému životnímu stylu.

LIBUŠE ZÁRUBOVÁ,

Ředitelka 6. ZŠ,

Frýdek-Místek

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz