archiv
Učitelské noviny č. 41/2008
tisk článku

ÚSPĚŠNÉ DĚTI PŘINESOU NA OLOMOUCKU PENÍZE I SVÉ ŠKOLE

Článek vyšel v UN č. 41/2008

Ocenit talentované žáky, to se jednak dneska nosí, a jednak to je i rozumný krok. Jestliže kraj dá najevo, že si jejich talentu všiml, zvyšuje se tak (možná) šance, že si po čase tento talent v kraji bude hledat i své uplatnění.

Olomoucký kraj si svých talentů všímá už čtyři roky. A zájem o jejich projekt odměňování úspěšných dětí roste. V roce 2005 bylo nominováno 67 talentovaných žáků a studentů. Loni už přišlo na olomoucké hejtmanství 179 návrhů, nakonec krajská komise schválila 46 laureátů ceny. Letos bylo do soutěže přihlášeno na 130 zájemců a nejčastěji se o ocenění ucházejí s výbornými výsledky v humanitních a přírodovědných soutěžích - konečně, je to pochopitelné, je jich nejvíc.

Letošní systém oceňování se od předchozích ovšem poněkud liší. Jistě, i nyní získají svou odměnu vybraní žáci a studenti škol v kraji, kteří byli na úrovni kraje, republiky nebo v mezinárodním měřítku úspěšní. Není to nic extrémně velkého, pro nejlepší například příjemných pět tisíc korun, za páté místo se pak bere tisícovka. Ono ale nejde jen o toto přilepšení. Jde o to, že budou vědět, že si jejich talentu okolí váží.

Při vyhlášení projektu letos v červnu upozornil tehdejší hejtman Ivan Kosatík, že novinkou je odměna škol. Za 1. místo svého žáka v celostátní soutěži dostane škola 30 000 korun, za třetí příčku 10 000 korun. "V případě mezinárodního úspěchu je k těmto sumám započítán další bonus," dodal Kosatík. Rozpočet potřebný na odměny se proti dřívějším rokům podle ČTK navýšil o tři sta tisíc na 470 000 korun.

Nemělo by se ale zapomínat na to, že tím, kdo projekt prosadil, byl zdejší náměstek hejtmana pro školství Pavel Sekanina, který oblast školství a jeho potřeby velmi dobře zná - konečně, patří mezi krajské politiky, kteří vyšli z nesmyslně zrušených školských úřadů.

Ocenění Talent Olomouckého kraje směřuje na druhý stupeň základních škol a na školy střední. Ucházet se o ně mohou žáci, kteří v uplynulém školním roce dosáhli významných úspěchů v soutěžích a olympiádách. Významným úspěchem je umístění do 3. místa v okresních, krajských, republikových či mezinárodních soutěžích. Nicméně aby měl uchazeč reálnou šanci na vysoké umístění v soutěži, měl by mít za sebou špičkový úspěch alespoň na úrovni krajské.

Návrh na ocenění podává většinou ředitel školy, ale navrhnout žáka nebo studenta mohou i trenéři, učitelé, nebo dokonce i rodiče. Čas na to měli do 1. září.

Kraj vypisuje pět oblastí, v nichž talentovaní žáci soupeří - jde o humanitní, přírodovědnou, technickou, uměleckou a sportovní oblast. Každá tato oblast je rozdělena do dvou věkových kategorií - druhý stupeň školy základní a pak škola střední (a věkově odpovídající žáci víceletých gymnázií). Ladislav Spurný z Krajského úřadu Olomouckého kraje, který má akci na starosti, říká, že o jednotlivé oblasti není vyrovnaný zájem. Ze základních škol bylo například přihlášeno nejméně uchazečů v technické oblasti, na středních školách už je však jejich počet na úrovni žáků a studentů, kteří byli úspěšní ve sportovních soutěžích.

Na základní škole vynikají podle jeho názoru v technických oborech žáci hlavně v oblastech, které jsou jejich hobby - například v práci s počítačem. Na učilištích, ve středních odborných školách se dostávají ke konkrétnímu řemeslu v rámci výuky, zapojují se do mistrovských soutěží, do středoškolské odborné činnosti i do mezinárodních projektů. Navíc tyto soutěže jsou u nás často podporovány jednotlivými cechy. I proto se není co divit, že se ve středoškolské kategorii objevuje v technických oborech podstatně více uchazečů o ocenění.

Jednoduchou matematikou dojdeme k tomu, že oceněných talentů Olomouckého kraje by mohlo být až padesát - pět v každé oblasti a každé kategorii. L. Spurný ale vysvětluje, že není nezbytné, aby bylo pokaždé obsazeno všech pět oceněných míst. Pokud se například někde přihlásí málo uchazečů a jejich výsledky nejsou dostatečně přesvědčivé... Důraz klade hlavně na to, aby mělo ocenění Talent Olomouckého kraje vysokou úroveň.

Novinkou projektu je tedy ocenění škol. Pokud je přihlášen žák nebo student, který se může chlubit úspěchem v republikovém nebo ještě lépe v mezinárodním kole některé ze soutěží, může škola získat nejméně 5000 korun - jestliže byl třetí v ústředním, republikovém kole. Pokud takové kolo vyhrál, šance se zvyšuje a odměna může vyšplhat až na deset tisíc (například při úspěchu v jazykových soutěžích, dějepisné olympiádě, obecně v soutěžích, které "končí" na republikové úrovni a nemají mezinárodní nadstavbu). Jestli však má škola dítě špičkově úspěšné v republikové soutěži a pak i v mezinárodním kole, může si teoreticky přijít díky jednomu dítěti až na 50 000 korun. To už jde.

Peníze, které takto škola získá (krajský úřad je pošle ze svého účtu buď přímo škole, pokud ji zřizuje, jestliže není zřizovatelem, dostane peníze škola prostřednictvím účtu svého zřizovatele), nemůže použít na ledasco. Finance jsou navázány  na nákup učebních pomůcek a učebních textů, softwaru, na krytí provozních a materiálových nákladů souvisejících s oceňovanou soutěže (třeba s kopírováním, s nájmem atd.) nebo třeba na úhradu mimořádných nákladů, souvisejících s účastí žáka na ústředním nebo mezinárodním kole soutěže.

Letos do vyhlašování výsledků ocenění Talent Olomouckého kraje zasáhly volby. V předchozích letech bývaly výsledky výběrové komise, kterou tvoří dva zástupci samosprávy Olomouckého kraje, tři zástupci Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje, tři zástupci Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje a jeden zástupce odboru školství, mládeže a tělovýchovy, k dispozici většinou do konce října. Letos se však muselo čekat, jak dopadnou nejdříve volby a pak povolební politická jednání o tom, kdo obsadí rozhodující místa, kdo bude laureáty vybírat a schvalovat.

RADMIL ŠVANCAR

 

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz