archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

JSOU VŠECHNY SOUKROMÉ MATEŘINKY SKUTEČNÝMI ŠKOLAMI?, J. Štefflová, UN č. 25/2008

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Souhlasím plně s tímto článkem. Soukromé mateřinky, které nejsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, by se neměly označovat názvem škola. Nechci nikomu křivdit, úroveň těchto mateřinek může být také velmi dobrá a souhlasím s tím, že samotná kvalifikace učitelky mateřské školy nezaručí odbornost a kvalitu žádné učitelce, ale je jedním z profesních předpokladů pro dobrý výkon a zvládnutí této profese. Domnívám se, že semináře, školení a kurzy mohou být pouze doplňkem pro pedagogické vzdělání. Velmi důležitá je praxe, kterou výrazně ovlivní samotná škola, způsob řízení a vedení školy, filozofie předškolního vzdělávání v dané škole a druhá kolegyně na třídě, potažmo celý pedagogický sbor. Z pozice rodiče bych váhala, pokud by předškolní dítě vzdělávala učitelka s aprobací ošetřovatelství.

Rovněž absence kontrol ze strany ČŠI, volnost při přípravě vzdělávacího programu a celkem liknavější postoj vůči hygienickým a bezpečnostním hlediskům by ve mně vyvolávaly pocit nedůvěry, zvláště když z pozice ředitelky státní školy vím, jaká kritéria a podmínky musíme splňovat. I přesto, že u nás nebyl zjištěn nikdy žádný závažný problém, kontroly KHS jsou u nás pravidelné, každoroční.

Podporuji také tvrzení, že ředitelka školy musí být stejným dílem pedagog a druhým dílem to ostatní (ekonom, manažer, právník...). Pedagogické vzdělání by podle mého názoru měla mít vždy. Jak může ručit za vzdělávací nabídku? I soukromá mateřinka by měla garantovat určitou vzdělávací úroveň. Pokud ředitelka nemá pedagogické vzdělání, tak by musela určit zástupkyni, která příslušné vzdělání má, aby byla garantem pro tuto oblast. Pro správné řízení školy v oblasti pedagogické práce je pedagogické vzdělání pro ředitelku nutností stejně jako pedagogická praxe. Osmnáct hodin týdně přímé práce (na čtyřtřídce) je sice poměrně dost, ale ředitelka nesmí ztratit kontakt s praxí. Jedině tak bude schopná garantovat kvalitu daného ŠVP PV pro svou školu a být zodpovědná za úroveň vzdělávání ve své škole.

V jedné televizní debatě ministr školství prohlásil, že by se přikláněl k tomu, aby docházka do mateřské školy byla povinná, a to od čtyř let věku dítěte. Poměrně dlouho se usilovalo o to, aby ve školském zákoně byl tzv. třetí ročník alespoň doporučený. Povinné předškolní vzdělávání by jistě zvýšilo prestiž jak mateřským školám, tak pohledu na práci jejich učitelek, která je většinou stále nedoceněná. Nabízí se otázka, kolik podobných návrhů již bylo předloženo a nedošlo ke zdárnému konci. Toto téma jistě vyvolá další diskuzi.

Renata Špačková,

MŠ Čtyřlístek, Třebíč


 

 

banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz