archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

NÁVRH FINANČNÍCH STIMULŮ PRO ZAMĚSTNAVATELE PŮJDE DO VLÁDY

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů, sousloví, za nímž se ukrývá recept nejen na kvalitní profesní přípravu, ale v době demografického útlumu a obecného nezájmu především o technická povolání i na existenční přežití. Jak známo, bez finančních pobídek nebude tato spolupráce nikdy ideální. Roky se sice o pobídkách hovoří, ovšem bez viditelnějšího výsledku. Dnes se však karta obrací. Ministerstvo školství hodlá na vládní úrovni prosadit celých balík motivačních nástrojů.

 

Zajímavé čtení

Zájemcům, kteří by se chtěli dostat k informacím kompletně mapujícím problémy, s nimiž se potýká střední odborné školství, doporučuji četbu několika nedávno vydaných textů vzešlých z projektu Partnerství a kvalita, který vedl Národní ústav odborného vzdělávání. Obsahují totiž i východiska, jak ony problémy řešit.

Pro čtenáře, který raději akčnější než vědecky balené čtení, doporučuji materiál ministerstva školství, který od března koluje v rukách škol, podniků a ostatních rezortů. V něm ministerstvo navrhuje nástroje, které by eliminovaly problémy středních škol spojené s očekávaným poklesem počtu žáků.

Materiál nejprve sociální partneři rozcupovali, zaměstnavatelé i odbory. Když hlavy vychladly, zjistilo se, že by vlastně mohlo jít o dobrý základ k diskuzi. Jenže, kolik takových diskuzí proběhlo a co po nich zůstalo... Nechci to zakřiknout, ale mám pocit, že tentokrát by to možná mohlo vyjít. Ministerstvo se nyní tváří velmi odhodlaně a tvrdí, že do konce roku by měl být materiál předložen do vlády.   

 

Tripartita

Už v projektu NÚOV se píše, že by stát měl podněcovat sociální partnerství v rovině organizační a koordinační, legislativní a ekonomické. Ideální by pak prý bylo, pokud by se celostátní platformou takového "pobízení" stala "malá" tripartita, tedy pracovní tým pro vzdělávání a lidské zdroje při Radě hospodářské a sociální dohody. A ten se opravdu návrhem ministerstva zabývá.

Naposled to bylo 11. září, kdy zástupci ministerstva školství seznámili představitele odborů a zaměstnavatelů s průběhem příprav návrhu na řešení problémů odborného školství.

Na tripartitě mimo jiné zaznělo, že ministerstvo školství zvažuje nějakou formu podpory absolventům, kteří již nastoupili do prvního zaměstnání. Není divu, podle průzkumů totiž absolventi houfně utíkají od profese - po třech letech po absolvování školy mělo pracovní uplatnění odpovídající vystudovanému oboru jen 46 % vyučenců a 31 % maturantů.

Opatření, jemuž všechny strany tripartity přikládají ještě větší váhu, je možnost připlácet zaměstnavateli na financování praktického vyučování na pracovišti přímo z normativu na žáka. Podobně by to na návrh ministerstva mohlo fungovat i v oblasti proškolování učitelů odborného výcviku či odborných předmětů ve firmách. Tedy aby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mohly být použity  prostředky ostatních neinvestičních výdajů na základě smlouvy mezi školou a podnikem. Prý by se toto téma mělo podpořit i prostředky evropských fondů.

A do třetice ze stejného soudku. Navrhuje se také legislativně upravit možnost financovat činnost členů komisí z řad zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek i u maturit.

Tripartita se zmínila rovněž o tématech jednání, která čekají rezort školství s ministerstvy práce a financí. Věc se týká především daňově uznatelných nezbytných nákladů spojených se zabezpečením praktického vyučování žáků škol u zaměstnavatele. Hovořilo se také v této souvislosti o nákladech, které zaměstnavatelé vynaloží na pořízení materiálu pro praktické vyučování, o příspěvku na ubytování, stravování a cestovní výdaje žáků a pochopitelně i na ochranné pomůcky.

A posledním z motivačních nástrojů, který ale spíš směřuje k posílení zájmu žáků o studium, je návrh na zvýšení odměny za produktivní práci žáka z 30 % minimální mzdy na 50 %.

Z úst zástupce ministerstva školství mimo jiné zaznělo, že je nutné zavést taková řešení, která budou realizovatelná v krátké době, během jednoho či dvou roků. Není prý místo pro nějaké dlouhodobé řešení, protože nás čas tlačí velmi tvrdě.

 

MŠMT

Aktuálně se pro UN k dokumentu vyjádřila tisková mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová, podle které se připravuje návrh motivačního programu spolupráce škol a zaměstnavatelů, jehož jádrem by měl být soubor legislativních opatření MŠMT umožňujících zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích bude probíhat praktické vyučování, čerpat na základě smluvního vztahu se školou část normativních finančních prostředků ze státního rozpočtu. Potvrdila tak výsledek jednání "malé" tripartity. "Budou pokračovat jednání s ministerstvem financí, jejichž cílem je vymezit daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele podílejícího se na praktickém vyučování žáků, a také jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí. Předpokládáme, že materiál bude během podzimu dokončen a do konce roku může být předložen k projednání vládě," dodala K. Böhmová.

Petr Husník

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz