archiv
Učitelské noviny č. 38/2013
tisk článku

NETŘEBA PRAŠTĚNÝCH BÁSNIČEK

Foniatrička upozornila po vyšetření tříleté holčičky její maminku, že prý u ní zjistila mnohočetnou patlavost a že je nutná odborná péče. Mně se to nezdá, nejsem sice logopedka, ale podle mé zkušenosti jde spíš o šikovné dítě, které umí mluvit dobře, i když, pravda, ještě nějaké hlásky nevyslovuje přesně. Udělala jsem dobře, když jsem se snažila znervóznělou maminku uklidnit?

Uklidnit maminku té tříleté holčičky bylo to nejrozumnější, co jste mohla udělat. Pokud se totiž tříleté dítě běžně domluví, je mu většinou rozumět a celkově působí jako šikovné, žádnou odbornou péči nepotřebuje. Nicméně ten dotaz jasně ukazuje na okolnost, že nejen laici, ale i řada odborníků má poměrně pozoruhodné představy o vývoji řeči.

Jsou děti, které ve třech letech už odříkají básničky, ale jsou i jiné, které teprve začínají mluvit – jde o tzv. období prodloužené fyziologické nemluvnosti. Přestože jde o širší normu, bývá dobré v tomto případě pro jistotu navštívit logopedii a naučit se některé jednoduché principy rozvoje řeči.

Zpravidla po druhém roce dítě začíná mluvit v jednoduchých větách, které mají často dost svérázný slovosled (umejt luce, žíkala máma, ve vodě), gramatiku (pudeme k dedečkovi a babičkovi) i slovní zásobu – dítě řadu slov komolí nebo vymýšlí nová (éro lívanec = vrtulník). Zatímco jedno dítě mluví poměrně brzo a od začátku celkem zřetelně, jiné mluví tak, že mu často nerozumí ani maminka. Sledujeme-li jednotlivé hlásky, obvykle zjistíme, že zvukově v pořádku jsou hlásky retné – PBM, problém nebývá ani s TDN. Dost často chybí hláska K (točičta – kočička).

Je taky téměř pravidlem, že tříleté dítě neumí dosud sykavky. Někdy je nahrazuje jinou hláskou (husa = huta, hufa), jindy je zaměňuje (koška, koska, kocka = kočka), občas je vynechá (šaty – aty) nebo sykavky vyzní někde na půl cestě mezi s a š. Většinou v tomto věku děti nedokážou vyslovit ani měkčení (ŤĎŇ). Správná výslovnost skupiny LRŘ je naprosto výjimečná až do pěti let. Shrnuto a podtrženo – tzv. mnohočetná patlavost, tedy výskyt řady nesprávných hlásek, je ve věku kolem tří let úplně normální.

Kolem třetího roku už dítě obvykle mluví poměrně dost a začíná si uvědomovat možnosti dialogu – nastává období otázek Co je to?, později i A proč? Trpělivost dospělých je podrobena těžké zkoušce – dítěti totiž nejde o nové poznatky, jen zkouší, zda na stejnou otázku dostane znova stejnou odpověď, chce si prostě povídat. Pokud rodiče už nemají sílu čelit přívalu otázek, řešením bývá nějaká zajímavá činnost, která na chvíli odvede pozornost dítěte jinam – určitě ne televize. Pokud se dítě neptá, je to přinejmenším podezřelé a je třeba pátrat po příčině malého zájmu o řeč. Najít příčinu pomůže logoped nebo psycholog.

Po čtvrtém roce se většinou ustaluje výslovnost řady hlásek. Kromě LRŘ už dítě často umí vyslovit všechny, i když ne vždy je také používá v řeči. Pokud ale ještě hlásky nahrazuje jinými, nevadí. Jestli ale začíná používat hlásky vadné (šlape si na jazyk, ráčkuje), je čas zahájit nenápadnou úpravu výslovnosti. Zatím jen hrou, ale už pod odborným vedením. Po pátém roce je třeba zahájit logopedickou péči v každém případě, aby do školy šlo dítě pokud možno se správnou výslovností.

Největším rizikem pro vývoj řeči jsou nedostatky v tzv. akustické verbální pozornosti a paměti. Maminky nejčastěji uvádějí „všechno mu musím říkat desetkrát a stejně to nakonec neudělá“. Dítě totiž „slyší, ale nenaslouchá“. Je to důsledek všudypřítomných, často velmi hlasitých zvuků, i nadbytku slovních informací, vysvětlování a napomínání. Unavený mozek uplatní mechanismus, který ho chrání, tzv. ochranný útlum, dítě přestává vnímat…

Taky okolnost, že rozhlas nebo televize mluví pořád, ať posloucháme nebo ne, učí děti nevnímat, podvědomě „vypínat“ – jenže tenhle návyk se pak uplatní i situacích, kdy bychom uvítali, aby nás vzali na vědomí. A ve škole se pak objevují potíže při diktátech, při pětiminutovkách, naučená látka se rychle zapomíná, pomalu se zapamatují třeba slovíčka v cizím jazyce a rychle se zapomenou. A dítě se často stává klientem pedagogicko-psychologické poradny jako potenciální dyslektik.

Nepřesné „naslouchání“ má své důsledky i pro výslovnost – pokud dítě nepřesně poslouchá, taky nepřesně napodobuje… Když se snažíme nacvičit novou hlásku, vždycky proto kontrolujeme nejen obratnost mluvidel, ale především tzv. fonematický sluch – totiž zda dítě hlásku ve slově slyší, přestože ji zatím neumí vyslovit.

U nejmenších dětí jsou nejjednodušší prevencí básničky, říkanky a písničky, později hádanky (nejen „Leze, leze po železe“, ale spíš hry typu „Uhádni, kterou věc popisuji“) . Ale zejména je důležité omezit sledování televize, videa atd. na rozumnou míru – u tříletých je to opravdu zhruba pohádka délky večerníčku, později se čas prodlužuje.

V posledním předškolním roce by neměl překročit zhruba hodinu v jednom kuse – pokud čas překročíme, vědomá pozornost klesá a nastupuje orientační reflex – pohyblivé a barevné obrázky sice drží oči na obrazovce, ale děj se postupně rozpadá do série jednotlivostí. Proto je následně dobré pohádku si nechat vyprávět, namalovat si k ní obrázek atd. A vůbec nejdůležitější je najít si čas na rozhovory, na společné povídání – dřív běžná záležitost, dneska spíš vzácnost.

Jak je vidět, návštěva logopedie neznamená riziko, že dostaneme za úkol otravné opakování slov z notýsku nebo více méně praštěných básniček, ale cílem bude především snaha najít příčinu obtíží a odstranit ji pomocí her nebo aspoň trochu zábavných postupů – často se pak stane, že obtíže zmizí „samy od sebe“. A když ne, i terapii lze zařídit tak, aby byla snesitelná.

Dana Kutálková, klinická logopedka

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz