archiv
Učitelské noviny č. 31/2013
tisk článku

VZDĚLÁVÁME UŽ 20 LET!

Dvacetiny letos oslaví Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o. Svoji vzdělávací činnost zahájila ve Zlíně v roce 1993 a v průběhu následujících let prošla několika organizačními změnami, které vedly k ustálení programové vzdělávací nabídky. V současnosti se jedná o studijní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost v denní i dálkové formě studia. Ve školním roce 2014–2015 k nim přibude tříletý učební obor Ošetřovatel.

Absolventi školy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají možnost širokého profesního uplatnění, mohou pracovat jako učitelé mateřských škol, vychovatelé, pedagogové volného času ve školských zařízeních, zejména školních družinách. Obor Sociální činnost připravuje budoucí pečovatele v zařízeních pro seniory i občany se zdravotním postižením, osobní asistenty těchto osob či asistenty pedagogů u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za dvacetiletou historii zakončilo přípravu na budoucí povolání zkouškou z dospělosti několik stovek žáků. Den otevřených dveří 8. listopadu 2013, kterým vyvrcholí oslavy jubilea, nabízí příležitost pro vzájemná set-kání pedagogů, absolventů i rodičů. Tyto chvíle budou tím nejvzácnějším dárkem. Více na www.sspgs-zlin.cz.

Alena Kulíšková

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz