archiv
Učitelské noviny č. 31/2013
tisk článku

Perspektivní a levné vošky

Takové vystoupení od ministra školství v demisi Dalibora Štyse v Senátu zřejmě nikdo z přítomných ředitelů vyšších odborných škol nečekal. Poprvé v historii z úst nejvyššího představitele školského rezortu slyšeli slova jednoznačného uznání svých škol jako institucí poskytujících kvalitní profesní vzdělávání právoplatně patřící do terciárního sektoru! Vysokým školám ministr naopak doporučil, aby spíše pěstovaly akademická studia a na pole profesního vzdělávání tvrdě nadiktovaného požadavky firem se raději příliš nevydávaly. Nesvědčí to prý ani jejich badatelskému poslání, ani akademickým svobodám. Na druhé straně, ruku na srdce, na rozdíl od svých předchůdců si D. Štys mohl jako ministr v demisi s omezeným časovým a nepolitickým mandátem takovou otevřenost dovolit.

Naopak smutným na veřejném slyšení, které minulý týden pořádal senátní školský výbor v čele se stínovým ministrem školství za ČSSD Marcelem Chládkem, byl sám fakt, že se vůbec muselo konat. Dvacetiletá kalvárie v podobě nikdy nedokončené transformace donutila vošky k poslední zoufalé akci: sehnaly 35 tisíc podpisů pod petici s požadavkem na své uznání v terciáru a požádaly politické strany, aby se o jejich oprávněné zájmy konečně zasadily. Podle vyjádření představitelů vošek bylo veřejné slyšení v Senátu po tolika letech permanentního existenčního ohrožení velkou satisfakcí. Doufám, že je nakonec politici nezklamou.

Ministr ředitelům oznámil, že jednal s hejtmany o své představě vyšších odborných škol jako ústředního člena jakéhosi malého terciárního vzdělávání, v němž mohou hrát významnou roli kraje a taky firmy zprostředkující přímý kontakt s trhem práce. Univerzity by prý v této vizi byly členy velkého terciáru, jenž by také počítal s podniky, tentokrát ovšem jako s partnery ve výzkumu. Hejtmani prý do jednoho souhlasili. Možná je to cesta, možná ne. Vošky si ale zaslouží jistotu. Už dokázaly, že umějí nabídnout kvalitní vzdělávání, které zaměstnavatelé oceňují, byť samozřejmě ne vždy a všude.

Ve vstupních dokumentech pro vyhlášení diskuzí o tzv. Strategii 2020, s níž přišel Štysův předchůdce Petr Fiala, byla existence vošek vztažena k označení slepá vzdělávací cesta. Bylo to hrubé a neslušné k lidem, kteří tento vzdělávací sektor budovali. A bylo to bohužel i zároveň vyjádřením možná většinového názoru akademických kruhů, jež mají takový vliv, že se jim doposud dařilo blokovat jakoukoli snahu o legislativní zrovnoprávnění vyššího studia s tím vysokoškolským.

V největším ohrožení jsou dnes zdravotnické vyšší odborné školy, a to ze strany ministerstva zdravotnictví, které se rozhodlo vyřešit dvojkolejné vzdělávání sestřiček na VOŠ a VŠ změnou zákona, jenž by do budoucna těmto zdravotníkům předepisoval výhradně bakalářské vzdělání. A to navzdory faktu, že diplomované specialistky jsou podle zaměstnavatelů pro svou práci častokrát lépe připraveny než bakalářky, ba co víc, podobně jako ostatní voškové obory jsou pro stát výrazně levnější než identické či příbuzné obory bakalářské. Kdyby se prý dvojkolejnost vzdělávání jen v oboru všeobecná sestra vyřešila opačně, tedy ve prospěch vošek, státní rozpočet by na tom vydělal půl miliardy korun. Návrh ministerstva zdravotnictví byl sice zatím odložen, ale kdoví, co bude po volbách.

Ke spokojenosti vošek přitom stačí relativně málo. Pro sebe a pro své studenty nechtějí víc než zajištění prostupnosti vyššího odborného vzdělání s bakalářskými programy, zavedení kreditového systém ECTS, oborových deskriptorů, měřítek kvality vyššího odborného vzdělávání a také, pokud zbude ještě trocha dobré vůle, zavedení titulu profesní bakalář, který by vyšší odborné školy legislativně ukotvil v terciáru asi nejpevněji. Nárok na tyto požadavky už vošky prokázaly dávno.

Petr Husník

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz