archiv
Učitelské noviny č. 26/2013
tisk článku

ROMANTICKÝ TÁBOR ÚŘEDNÍM PŘEDPISŮM NAVZDORY

Ernest Thompson Seton, otec woodcraftu a jeden ze zakladatelů skautingu, zařazuje již počátkem 20. století táboření pod modrou oblohou k prostředkům pro ozdravění a výchovu mládeže. Možná v té době netušil, kolika podob tato rekreace, tedy znovunabytí sil, dozná.

Mám na mysli tábory v přírodě s minimem civilizačních vymožeností. Posezení u ohně pod noční oblohou plnou hvězd, zpívání písní, hraní divadla, vyprávění. Jednoduché činnosti odehrávající se v pravý čas na pravém místě dokáží zázraky… Atmosféra, kterou byste s vaší třídou, skupinou, oddílem, partou ve městě složitě navozovali v místnosti, je tu volně k mání. Věřili byste, že první týpí bylo postaveno v Čechách právě před 100 lety? Tábořili v něm na západní straně Plešivce u obce Lochovice studenti berounského gymnázia pod vedením pedagogů Miloše Seiferta a Miloše Maixnera. Do stanu, který měl průměr 3 metry, se jich pohodlně vešlo 13. A ještě zvládli vprostřed udržovat otevřený oheň.

Tři starostové na jeden tábor

Co všechno ale dneska předchází té pravé táborové romantice? Není toho málo: Jelikož táboříte v údolí u potoka, jste pravděpodobně v údolní nivě. Kam až přesně niva sahá, vám nikdo neřekne, ale věřte, že váš tábor se v ní nachází. Údolní niva, to je VKP neboli významný krajinný prvek. Táboření, to je zásah do VKP. Kdopak je zde odpovědný? Určitě je to odbor životního prostředí pověřené obce. Dále pak zástupci obcí, do jejichž katastrů vaše tábořiště spadá. Navíc v údolí se rády potkávají hranice obcí. Například naše tábořiště spadá pod neuvěřitelné tři starosty, tedy účastníky řízení! Potok má svého správce. Nedej bože, když má potok ještě nějaký přítok. Správce přítoku může být totiž jiný než správce hlavního toku. Kdopak je majitel příjezdové komunikace? A kdo je majitelem sousedních pozemků? Nebo kdo je vlastníkem lesa? Či kdopak má pronajatou honitbu? Raději ještě přizveme tři občanská sdružení, která se zabývají ochranou přírody, a máme tým kompletní. Když se zadaří a jste majiteli dotčeného pozemku nebo máte souhlas majitele, obdržíte kladné rozhodnutí k provozu tábora. Když je úředník osvícený, povolí vám – světe, div se – i latríny. Ty už nám ale někde začínají nahrazovat i modré navoněné plastové skříně plné jakési odporné zelené chemikálie. Pod rouškou ochrany spodních vod tak pravděpodobně zničíte lesní a polní cestu, to když se k nim bude zoufale snažit zajet pravidelná a štědře placená údržba.

No a co obávaná hygiena? Je vůbec možné dodržet všechny hygienické požadavky zákona o veřejném zdraví, respektive vyhlášky MZ číslo 106 a jejích pozdějších novelizací? U menších táborů do třiceti dětí nejsou pravidla zcela striktní. Nad tento počet je vyhláška poměrně konkrétní, přesto mnohdy záleží na výkladu, tedy na kontrole, která se jistě do tábora dostaví.

Mile mě před dvěma lety překvapil výklad hlavního hygienika, se kterým jsme absolvovali inspekční cestu po několika táborech, a to že polévání teplou vodou z konve ze žebříku podmínku sprchování splňuje. To pak svítá naděje, že úředník není jen od toho, aby šikanoval, ale aby v každé situaci pomáhal hledat řešení, která lid ochrání před epidemiemi, ale zároveň jej nepřipraví o táborovou romantiku.

Chcete dotaci? Musíte mít vzdělání

A je na vedení tábora vyžadováno nějaké zdělání? MŠMT požaduje u táborů, které dotuje, speciální vzdělání hlavního vedoucího. Zákonný požadavek to není, ale v organizacích dětí a mládeže je to více méně standard, kterým se před rodiči i rády prezentují. Vedoucí musí mít kromě základů první pomoci i základní pedagogické znalosti, musí se orientovat v ekonomice tábora, bezpečnosti, právních normách, hygieně. Vedle hlavního vedoucího musí být v táboře přítomen ještě táborový zdravotník. Jeho vzdělání řeší již zmiňovaná vyhláška ministerstva zdravotnictví. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) již několikrát spolupracovala s ministerstvem zdravotnictví na její novelizaci. V minulosti nám šlo například o to, aby povinné vybavení lékárničky nadměrně nezatěžovalo rozpočet tábora u pomůcek, které nesouvisejí s první pomocí a jsou běžně dostupné v každé lékárně. Dále jsme se zamýšleli nad teoretickým rozsahem požadovaných znalostí táborových zdravotníků – měli jsme zájem o posun k poskytování první pomoci, stejně tak jako k preventivním hygienickým opatřením.

ČRDM sjednává také úrazovou a odpovědnostní pojistku na volnočasové, dobrovolnické aktivity s dětmi a mládeží. Tuto pojistku dlouhodobě spolufinancuje i MŠMT. Z jeho pohledu je to efektivní nástroj, jak ochránit dobrovolníky, kteří s dětmi pracují. Tím, že jsme se dokázali domluvit a pojistnou smlouvu uzavřít pro více jak 200 tisíc osob, jsme vyjednali zajímavé podmínky za neobvyklou cenu. Všechny vedoucí na táboře je tak možno pojistit na odpovědnost za škodu na majetku, nemateriální újmu třetím osobám či způsobenou škodu na životním prostředí. Všichni účastníci pak mají kryté základní úrazové pojištění. Při výběrovém řízení na pojišťovnu se snažíme vyhodnocovat pojistná plnění s cílem posílit prevenci při vzdělávání vedoucích právě při vyhodnocených rizikových aktivitách.

Vždycky jsme s kamarády toužili po místě snů, kam budeme moci jezdit na tábory, postavit týpí a žít. I když musí tato romantická představa projít nějakou civilizační korekcí, dá se i dnes takovémuto snu přiblížit. Jde to i s dětmi, s rodinami, s mládeží. Každý rok pořádáme v Lize lesní moudrosti společný tábor, kde se sjede na 200 členů a příznivců a strávíme na něm společných čtrnáct dní táborovou rekreací. Rekreací snad v tom pravém slova smyslu.

Aleš Sedláček

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz