archiv
Učitelské noviny č. 25/2013
tisk článku

K ČEMU BUDE ODBOROVÁ ASOCIACE ŠKOLSTVÍ?

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) a Vysokoškolský odborový svaz (VOS) se sdružují v novou Odborovou asociaci školství. Rozhodl o tom mimořádný sjezd ČMOS PŠ a výroční konference VOS. Předsedové obou odborových svazů František Dobšík a František Barták podepsali dohodu o vzniku asociace na začátku června.

„Co toto nové spojení přinese pedagogům a studentům? Rozšíří se provázanost mezi jednotlivými typy škol – vysokoškolští učitelé mohou působit na středních školách a naopak. Budeme více spolupracovat s pedagogickými fakultami. Chceme budoucí pedagogy seznamovat s problematikou pracovněprávních vztahů z pozice zaměstnance i s činností školských odborů. Absolventi, kteří vstupují na trh práce, nejsou o této problematice příliš dobře informováni,“ tvrdí v tiskové zprávě školské odbory.

Markéta Vondráčková, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, řekla pro UN, že o užším propojení obou odborových svazů působících ve školství se uvažovalo již zhruba dva roky, od doby, kdy probíhal odborový sjezd ČMOS pracovníků školství. Otázka začala být postupně předkládána oblastním konferencím ČMOS PŠ, které většinově vyjádřily souhlas s tímto trendem. Loňský rok byl tedy věnován přípravám pro vytvoření Odborové asociace školství.

„Jsme přesvědčeni, že bychom měli vystupovat jako celek, školství je jen jedno, máme jednoho ministra, naše pozice bude silnější,“ věří M. Vondráčková. Připomíná, že na Slovensku už dlouho existuje Odborový svaz školství a vědy a toto propojení funguje velmi dobře. Svaz tam zastupuje pracovníky od mateřských škol až po školy vysoké. „Rozšiřuje se nám škála témat, která bychom mohli vyjednávat společně,“ říká místopředsedkyně ČMOS PŠ.

Nemají ale ČMOS PŠ a VOS z hlediska chránění zájmů zaměstnaneckých skupin přece jen rozdílné cíle – konečně, pamatujeme si přesuny financí, které v rozpočtu školství MŠMT někdy dělá? M. Vondráčková ale tvrdí, že ani při předchozích projednáváních školských rozpočtů nikdy nevystupovali odboroví zástupci regionálního a vysokého školství proti sobě, nedostatek finančních prostředků pro regionální školství ČMOS pracovníků školství nenavrhoval řešit tak, že se ubere školství vysokému. Naopak, při některých peticích postupovali společně, „…vysokoškoláci nás podporovali,“ konstatuje M. Vondráčková. Výměna informací však byla podle ní přece jen „kostrbatější“, čehož by se měli díky Odborové asociaci školství, kterou vrcholní představitelé obou odborových svazů stvrdili podpisem na konci minulého týdne, měli zbavit.

Skutečnost, že vysokoškolští pedagogové jsou odměňováni „mzdou“ a v regionálním školství se používá „plat“, není podle M. Vondráčkové problém. ČMOS PŠ sdružuje už dnes různé skupiny pracovníků odměňované různým způsobem – například zaměstnance soukromých škol.

Připomínám, že existuje ještě odborový svaz zastupující nepedagogy (ačkoliv nepedagogové se hlásí také k ČMOS PŠ, v němž mají svou sekci). „S tímto odborovým svazem bohužel nejsme v kontaktu, o jejich přizvání do asociace jsme neuvažovali. Soustřeďujeme se na posílení již dnes funkční spolupráce s VOS,“ konstatuje M. Vondráčková.

ČMOS PŠ a VOS zatím nebudou jedním odborovým svazem – budou stále dvěma svazy, které ale budou v rámci asociace velmi úzce spolupracovat. Nicméně M. Vondráčková nevylučuje, že vývoj cestou k tomuto spojení povede. Zatím se například bude snažit při jednání „malé tripartity“ podpořit zájmy kolegů při probírání vysokoškolského zákona.

František Barták, předseda VOS, říká, že hlavním cílem pracovní skupiny bylo vytvořit podmínky pro budoucí integraci obou odborových svazů. „Zatím jsme ve fázi hledání společné politiky ve školství. Naše výroční konference návrh, který připravil ČMOS PŠ, schválila. Vznikne tedy asociace, spolupracující odborové svazy, ale zatím nikoliv nová právnická osoba. Asociace bude řízena radou, do které budou oba svazy paritně delegovat své zástupce. Budoucí cíl, nikoliv lehce dosažitelný, je integrace. Není jednoduché přesvědčit lidi o smyslu tohoto kroku,“ vysvětluje F. Barták.

Osud školství je podle něho jen jeden, vysoké školství je závislé na úspěchu školství regionálního. A je potřeba, aby i pracovní podmínky pro zaměstnance obou částí byly „rozumné“, jak říká. „Díky asociaci bude jednodušší hledat společné cíle a formulovat společnou odborovou politiku. Za rok práci vyhodnotíme a uvidíme jak dál. Podmínkou úspěchu budoucí integrace je také překonání obav, že dojde k ‚zastínění‘ specifických zájmů členů obou svazů a neskrývám, že u početně slabšího svazu je tato obava silnější. Najít shodu členské základny obou svazů není zcela jednoduché,“ říká F. Barták.

Věří, že váha odborového svazu při jednání s exekutivou stoupne. Uvědomují si, že je rozdíl ve způsobu odměňování, ve způsobu financování, ale v základních otázkách (financování školství, státní maturita) si jsou velmi blízcí.

„V současnosti velmi podrobně informujeme představitele partnerského svazu o problematice vysokoškolského zákona. Do budoucna očekáváme, že vznikne prostor pro stabilní školskou odborovou politiku i pro lepší vyjednávání o ekonomických otázkách. A pro vytvoření oboustranně výhodných podmínek pro integraci našich odborových svazů,“ konstatuje předseda VOS F. Barták.

Radmil Švancar

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz