archiv
Učitelské noviny č. 25/2013
tisk článku

RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

Rozzlobené učitele nebylo možné na začátku kalendářního roku přeslechnout. „To bylo pořád řečí, že máme mít čas na práci, že nás nikdo nebude zatěžovat zbytečnou administrativou – a už je to tady zase. Školní vzdělávací program musíme znova předělávat.“ Ministerstvo školství přitom ve stejné době mluvilo o pouhých úpravách RVP ZV, které začnou platit od 1. září 2013. Do té doby častěji používané slovo revize z ministerského slovníku zmizelo. Konec školního roku je už na dosah a s ním i nevítaná povinnost úprav v ŠVP. „Kdo se svým ešvépéčkem pravidelně pracuje, tomu moc starostí nepřidělá,“ oponují kolegům jiní učitelé. Tak kde je pravda?

Asi jako vždycky někde uprostřed. Ačkoli v případě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nejspíš úplně na začátku. Měl totiž smůlu. Před ním vznikal zcela v tichosti jen RVP pro předškolní vzdělávání. Základní školy byly první, kdo prošlapávaly cestu vzdělávacím programům, které zahrnovaly ve vzdělávacích oblastech jednotlivé vyučovací předměty. Časem se ukázalo, že za větší cenu, než by bylo žádoucí.

Za co RVP ZV platil

Asi nejvíc RVP ZV ublížilo, že byl vytvářen víceméně potajmu. Ministerstvo mlčelo, pilotní školy byly nabádány, aby informace nepouštěly ven ze svých zdí. Vlastně se nemůžeme divit, že se kolem něj urodilo tolik fám, že vůči němu narostla mezi učiteli nedůvěra. Bohužel, protože na začátku byly ty nejlepší úmysly. Dát každé škole možnost, aby se v rámci vytvořených mantinelů vydala svou vlastní, poctivou cestou. Úsilí, které pilotní školy na tvorbu RVP ZV a prvních ŠVP vynaložily, bylo nezměrné, navíc morálně i finančně silně podhodnocené. První verze, druhá verze, třetí verze… Úřad zasahoval do zkušeností praxe, zato s oficiální podporou váhal. Když přišlo závazné rozhodnutí, že všechny základky musí začít pracovat podle svého ŠVP, byl školský terén ostře rozdělen na příznivce a odpůrce. Od té doby se už sice mnohé hrany obrousily, přesto každý zásah nařízený shora vyvolává negativní reakce.

Nešťastné bylo například i to, že ČŠI ze všeho nejdřív hodnotila školní programy „papírově“. Místo aby se podívala, co ŠVP školám přinesl, zkoumala soulad a nesoulad. „Tak vidíte, že jde jenom o formu, jak učíme, je každému putynka,“ zněly rozhořčené reakce. Zvlášť když se kvůli několika drobným nesrovnalostem zřizovatel dověděl, že jeho škola je „v nesouladu“. Škoda, přeškoda.

Do hry vstupují standardy

Přibližně ve stejné době se začalo šuškat, že ministerstvo ŠVP sváže. Že by na jednotné škole přece jenom něco bylo? Tentokrát se nápad dotkl pilotních škol a jejich následovníků. Copak všechna práce byla marná? Když přišlo opatření ministra ze dne 8. ledna 2012, že součástí RVP ZV budou standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický jazyk) a Matematika a její aplikace, bylo jasné, že ešvépéčka budou muset projít ve většině škol také jinou než jejich vlastní úpravou.

Také tentokrát se učitelé rozdělili – jedné části vadila už tato povinnost, druhá by uvítala, kdyby standardy obsáhly všechny vzdělávací oblasti. „Ať nás nikdo netepe, že něco neučíme!“ Jejich přání bylo vyslyšeno. Na začátku května bylo na Metodickém portálu RVP otevřeno veřejné připomínkové řízení všech vzdělávacích oborů RVP ZV a 22. května 2013 bylo ukončeno. Radost však nakonec udělalo ministerstvo školství oné první části učitelstva. Rozhodlo, že upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od 1. 9. 2013, bude obsahovat pouze standardy českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Standardy ostatních vzdělávacích oborů budou v následujícím školním roce pedagogům postupně představovány na seminářích.

Úpravy, nebo revize?

Zamýšlená revize RVP ZV se nakonec opravdu nekoná, místo ní přišla úprava. I tak rozladila. Všechny předcházející kolotoče, nedomyšlenosti i nešťastná rozhodnutí jako by se teď sečetly. Spadla ona pomyslná kapka. Navíc ještě násobená změnou postavení druhého cizího jazyka, kterou značná část pedagogů v dané podobě zrovna nevítá. I učitelé, kteří RVP ZV a možnost vytvořit si program přijali za vlastní, jsou v tomto bodě nejistí. Obecně jim ministerstvem nařízené úpravy nevadí, většinou je v určité podobě ve svých ŠVP mají.

„Záleží na tom, jak školy se svými ŠVP od začátku pracovaly,“ říká ředitelka ZŠ v Terezíně Hana Bažantová. „Pokud si ho škola vytvořila, vytiskla a založila, budou pro ni úpravy znamenat opravdu hodně práce. Jestli s ním průběžně pracuje, takový problém to nebude. Jen ten druhý cizí jazyk může někde způsobit starosti. Každá škola má jiné podmínky, tohle není možné sjednotit.“

Ať tak nebo onak, do září se s úpravou ŠVP musejí všechny základní školy vypořádat. Malér nastává v okamžiku, kdy je učitelům proti mysli a škole proti jejím záměrům. Každý pedagog přece ví, že základním předpokladem dobré práce je ztotožnění se s ní.

Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz