archiv
Učitelské noviny č. 21/2013
tisk článku

Nedůslednost vede ke špatným návykům

Jistě se ve své praxi každý z nás setkal s nějakým „nešvarem“ ze strany rodičů. Mám tím na mysli drobnosti, které když se kumulují, dovedou velice znepříjemnit učitelkám jejich práci. Narušují vzdělávací nabídku. Namísto toho, abychom se věnovali těm, kvůli kterým v mateřských školách jsme, řešíme jiné věci, které ale pramení z naší nedůslednosti. Například „věčný“ problém pozdních příchodů dětí do mateřské školy!!! Mně osobně tento mnohdy sobecký přístup rodičů velmi vadí. Ve školních dokumentech má každá škola zakotveno, do kolika hodin mají rodiče své děti do mateřské školy přivést. Přesto se najdou jedinci, kteří mají tendenci neustále tento požadavek porušovat. V žádném případě nemluvím o rodičích, kteří jednou za čas zaspí nebo uvíznou v dopravní zácpě, nýbrž o těch, kteří si z pozdních příchodů udělali pravidelnou „zábavu“. O pohnutkách, které k této někdy až sobeckosti vůči ostatním dětem rodiče vedou, bychom mohli polemizovat. Pohodlnost se asi nabízí nejpravděpodobněji. Je pro každého z nás jistě nemilé, když například v osm hodin máme kolegyním kuchařkám odevzdat počty přítomných dětí kvůli tomu, aby se mohla nanormovat strava a v osm deset se nám přiřítí jedna a ta samá maminka, své dítko ze strachu z konfliktu mnohdy ani nepředá učitelce, jen jej strčí do třídy a zmizí jako pára nad hrncem. Nebo když bychom rádi začali s dětmi pracovat a namísto toho se ženeme ke dveřím, které jsou již mimochodem zamčené, abychom opozdilce vpustili dovnitř, a ještě nás rodič bombarduje sprškou dotazů, co máme dnes s dětmi v plánu. Na toto se odpověď nabízí sama. Pokud tedy budeme důslední, pak po osmé hodině dítě v ten den k předškolnímu vzdělávání nepřijmeme a vězte, že rodič si velmi rychle svůj další pozdní příchod rozmyslí. Nejtragičtější zkušenost mám z jedné soukromé mateřské školy, kde pozdní příchody dvou dívek byly na denním pořádku. Bohužel v tomto případě nebyla podpora a vůle k nápravě ani od vedení školy, a tak jsem to musel se zaťatými zuby mlčky tolerovat. Argument těchto rodičů byl velice jednoduchý, leč pro mne v jiném slova smyslu. „My si tu školku platíme, tak proč bychom si nemohli chodit, jak chceme?“ Jistě uznáte, že na takový argument je zbytečné jakkoli reagovat, zvláště když podpora od vedení v této otázce je nulová. Já si také platím městskou hromadnou dopravu, a přesto mi přijde jako elementární slušnost dodržovat přepravní řád.     Michael Novotný

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz