archiv
Učitelské noviny č. 12/2013
tisk článku

Utrpení soudce Karla Vaše

V minulém měsíci jsme zařadili v našem domově mládeže v Brně na Cihlářské ulici mezi aktivity i promítání filmu „Vrahem z povolání – Utrpení soudce Karla Vaše“, a to pro naše studenty i širokou veřejnost. Vzhledem k výjimečnosti tohoto filmu jsem se rozhodl podělit se s vámi o své pocity.

Před vlastní projekcí jsme představili spoluautora filmu Pavla Palečka a jeho spolupracovníky. Nechci zde popisovat obsah filmu, ani tento film hodnotit. Od toho jsou jiní a povolanější. Ten, kdo o filmu neslyšel, si na internetu určitě najde dostatek hodnocení. Výjimečnost spočívá především v tom, že náš „hrdina“ sám vypovídá chronologicky o svém životě, který je úzce spjat se zločiny komunistické éry našich dějin. Jeho svědectví doplňují nejen historikové, ale především výpovědi pamětníků, tedy jeho obětí. Po skončení filmu proběhla beseda, kde jsme se dozvěděli i mnoho zajímavostí z natáčení filmu.

V úvodu článku jsem napsal, že se chci podělit především o své pocity. Tak tedy: Po skončení filmu nastala chvíle naprostého ticha. Vybavil se mi zvláštní pocit, i když jsou to už desítky let, jejž jsem měl v době začínající normalizace (než byl film zakázán) po zhlédnutí filmu Všichni dobří rodáci. Lidé tehdy odcházeli beze slov v naprosté tichosti a zamyšlenosti ze sálu kina. Ten samý pocit a tu atmosféru bezprostředního prožitku jsem vnímal i po skončení „našeho“ filmu. I my všichni, jak starší, tak mladší, jsme seděli s hlavou skloněnou a plni neuvěřitelných až bolestných zážitků. Uvědomil jsem si silně, že naše budoucnost a morální kvality nastupující generace jsou spojeny s naší minulostí. Rozlišení mezi těmi, kteří šli bojovat za vlast a obětovali své životy, a těmi, kteří tyto lidi zabíjeli, je zavazující i do budoucnosti. Pokud se lidé ztotožní s těmito základními hodnotami lidství, budou se zcela samozřejmě o naši společnost starat osobnosti s vysokým morálním kreditem, a ne politici negativně spjatí s naší minulostí...

Josef Soukup,

ředitel DM Cihlářská, Brno

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz