archiv
Učitelské noviny č. 18/2010
tisk článku

PROČ NĚKTERÁ GYMNÁZIA NEPOŘÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

 

Počet středních škol, které rezignují na pořádání přijímacích zkoušek, každoročně narůstá. Tento trend se týká i škol výběrových, tedy především gymnázií. Říká se, že je to špatně, že to nahrává přijímání dětí bez studijních schopností na maturitní obory a že tím srážíme kvalitu celého středního školství. A asi to bude i pravda, jen se neví, co s tím. V této souvislosti jsme se několika ředitelů gymnázií, která zmíněnému trendu pod tíhou okolností podlehla, zeptali:
 
Proč jste upustili od konání přijímacích zkoušek do čtyřletého studia?
 
Věra Chroustová, Gymnázium Vlašim
„Za rozhodnutím nekonat přijímací zkoušky stojí zřízení většího počtu oborů lycea v našem blízkém okolí. Ředitelé těchto škol proklamují, že lyceum je prakticky stejné vzdělání jako to gymnaziální. A uchazeče berou bez přijímacích zkoušek, takže pro ně je pak přijetí snazší. Přijímačky jsme dělávali před asi čtyřmi roky. Problém navíc narostl se zavedením tří přihlášek v prvním kole přijímacího řízení. Bohužel v Praze je zřejmě ctižádost rodičů dát dítě na náročnější studium, tedy gymnázium, větší než tady u nás, kde vítězí snazší vzdělávací cesta, které se nám těžko konkuruje. To se pak samozřejmě u některých žáků může vymstít, když se rozhodnou pro studium na vysokých školách. Osobně bych se velmi ráda k přijímacím zkouškám zase vrátila, protože jsem dříve učila na základní škole a vím, jak dětem prospívají. Bohužel jsem se musela přizpůsobit situaci, jinak bychom nenaplňovali.“
 
Pavel Sedláček, Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram
„Nepořádáme je asi třetím rokem, protože jsme se museli přizpůsobit okolnímu trendu. Ze sousedních středních škol přijímací zkoušky už nikdo nedělá. Loni jsme přijali méně dětí než v předešlém období. Letos to vypadá o něco lépe, ale těžko předpovídat výsledek vzhledem k míře chaosu a nejistoty, které po zavedení nového modelu přijímání nastaly.“
 
Alfréd Dytrt, Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem (místopředseda Asociace ředitelů gymnázií ČR)
„Ve městě jsou dvě gymnázia. Například v loňském roce přijímací řízení dopadlo tak, že na druhém gymnáziu naplnili o třídu a půl méně. Takže zaprvé, převis se nedá v systému tří přihlášek dobře identifikovat, ale prostým vydělením aspoň dvěma je evidentní, že není nijak výrazný. Jiná situace je třeba na víceletém gymnáziu, kde evidujeme asi čtyřnásobný převis – tam zkoušky samozřejmě smysl mají. Faktem je, že pokud by neexistoval nepřehledný systém tří přihlášek a viděli bychom zřetelný převis v počtu uchazečů, určitě bychom přijímačky zase vyhlásili.
A zadruhé. Většinou, když se za těchto podmínek žák rozhoduje pro gymnázium, tak už má něco jako přijímací zkoušky vlastně za sebou – absolvuje je doma. Uchazeč, který k nám podá přihlášku, už má obvykle předem rozmyšleno, že mu studium navzdory jeho náročnosti stojí za to. Nestane se proto, že by k nám dávali přihlášky žáci s extrémně špatným průměrem, byť pořadí stanovené z průměru ze základní školy je špatně srovnatelné kritérium. Nicméně po posledních letech, ve kterých jsme ještě přijímali na základně přijímacích zkoušek, se nám nezdálo, že by odchylka v průměru známek, či dokonce studijních schopnostech byla nějak významná.
Letos k nám přicházejí děti s mnohem lepšími známkami než dřív. Buď jsou opravdu lepší, nebo na základních školách začali dávat lepší známky. Uvidíme.“
 
Aleš Morávek, Gymnázium Dačice
„Už loni jsme brali bez přijímacích zkoušek, a to na základě prospěchu uchazečů ze základní školy. Výběr dětí se snížil a v souvislosti s novým modelem přijímacího řízení se nám nekonání přijímacích zkoušek zdálo jako přímější cesta.“
 
Karel Výravský, Gymnázium Broumov
„Nebudeme si nic zastírat, bezprostředním důvodem je nedostatek žáků. V okamžiku, kdy vyhlásím přijímací zkoušku na čtyřletý obor, odradí to minimálně polovinu zájemců o studium. Půjdou na jiné menší gymnázium, které někde v okolí určitě najdou. Anebo půjdou na jakoukoli jinou školu typu obchodní akademie či pedagogického lycea, protože je jim vlastně jedno, co studují. Samozřejmě cítím, že to není úplně správné. Raději bych uchazeče prověřil, ale třída by pak pravděpodobně zůstala prázdná. Nicméně na druhé straně, říká se, že vysvědčení ze základní školy jako přijímací kritérium není příliš objektivní, to ale nemohu potvrdit. Porovnáváme současné výsledky žáků s výkony, kterých dosahovali na základní škole, a nevycházejí nám nějaké výraznější rozdíly. Opět se k nám dostávají ti nejlepší žáci. Dříve jsme takto se známkami ze základní školy porovnávali výsledky u přijímacích zkoušek, a také to korespondovalo. Ideální by byly nějaké výstupní testy ze základních škol, na jejichž základě by si střední školy mohly uchazeče vybírat.“
 
Petr Husník
 
< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz