archiv
Učitelské noviny č. 29/2004
tisk článku

Návštěva z jižní Afriky

Konec května byl na naší škole výjimečný. Přivítali jsme vzácnou návštěvu z daleké země. Na pozvání našeho bývalého žáka k nám zavítal velvyslanec Republiky Jižní Afrika, pan Noel Lehoko, s manželkou a dvěma dětmi.

Byl srdečně přivítán dětmi, učiteli i zástupci obce. Na úvod vystoupily děti s krátkým kulturním programem, Pan Lehoko byl mile překvapen, že děti zazpívaly jednu píseň zulsky. Žáci i učitelé zase nečekali, že promluví tak pěknou češtinou. Pan Lehoko totiž šest let studoval medicínu v Olomouci, takže má k našemu jazyku i zemi vřelý vztah. Nic nebránilo tomu, abychom se zaposlouchali do poutavého a často vtipného vyprávění o životě a lidech Jižní Afriky. Hlavně starší žáci ho zasypali zvídavými dotazy, které také svědčily o tom, že žáci už o této zemi hodně vědí.

Na škole byly totiž vyhlášeny Dny Republiky Jižní Afrika. Žáci si vyhledávali informace na internetu, seznamovali se s její historií i současností, poznávali nedotčenou a překrásnou přírodu a zajímavé lidi. V zeměpise pracovali s mapou Afriky, v angličtině si zase zkusili znalostní kviz. Vyvrcholením všeho snažení byl závěrečný test. Připravila ho vyučující zeměpisu a byl určen dvěma věkovým kategoriím. Žáci prověrku znalostí o Jižní Africe brali skutečně vážně a bojovali s plným nasazením. V mladší kategorii zvítězila Tereza Šamajová, druhý byl Pavel Růčka a třetí Karin Fikoczková. Ve starší kategorii zvítězil Jindra Fitřík, na druhém místě byl Ondra Glogar a jako třetí se umístil Jarek Ficek. Velkým zážitkem pro ně jistě bylo převzetí ceny z rukou vzácného hosta.

Na závěr pan velvyslanec všem poděkoval za vřelé přijetí a pozval žáky na ambasádu do Prahy i do jeho vlasti - do Jižní Afriky. Žáci, kteří se učí anglicky, předali panu Lehokovi dopis s žádostí o dopisování s dětmi v jeho vlasti. Po předání dárků, které vyrobili naši žáci, se hosté opravdu už museli rozloučit. Na milou návštěvu budeme dlouho vzpomínat a možná je to počátek nových přátelství mezi našimi a jihoafrickými dětmi.

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
35%
41%
24%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz