archiv
Učitelské noviny č. 34/2004
tisk článku

Několik procent pro kantory

Reálný růst platů je běh na dlouhou trať

S předsedou ČMOS PŠ Františkem Dobšíkem jsem se nad perspektivami odměňování ve školství sešel v krátké době dvakrát. Poprvé – 23. září - právě vrcholila jednání odborů s vládou, atmosféra byla napjatá, odbory byly výrazně nespokojené. Takto vypadala tehdy situace z jeho pohledu…


Boj o předvánoční přilepšení

„Vláda nám předložila svůj pohled na řešení otázky 14. platu v letošním roce. Tvrdí, že jednotlivé rezorty mají ve svém rozpočtu na výplatu 10 % - kromě rezortu školství, který tyto peníze použil na dorovnání tarifů při přechodu na šestnáctitřídní platovou tabulku. Předpokládá se ale, že vláda nakonec těch několik set potřebných milionů školství uvolní, aby 14. platy nebyly vypláceny na úkor jiných složek platu,“ říkal tehdy F. Dobšík. Předseda školských odborů při jednání zástupce vlády ale upozornil, že 10 % neřeší problém, kterým je stagnace nebo i propad reálných příjmů některých skupin pracovníků školství – učitelů středních škol a nepedagogů. Požadavek odborů hovořil o vyplacení 40 % 14. platu – na to by byly ve školství potřeba necelé tři miliardy korun. „To je reálný návrh,“ tvrdí F. Dobšík, ačkoliv už tuší, že se ho nepodaří prosadit.

Vláda jen lavíruje, to není fér jednání!

Z hlediska rozpočtu na rok 2005 vidí ČMKOS vývoj ekonomiky pochopitelně optimističtěji než vláda – příjmová stránka státního rozpočtu pro rok 2005 je prý podhodnocena o 8 až 10 miliard korun. To jsou peníze, ze kterých by se podle odborů mohlo zaměstnancům ve státních službách a správě přidat. Proto považují vládou předpokládaný růst objemu prostředků na mzdy u těchto zaměstnanců o 4 % za příliš nízký. Na druhé straně odborový odhad inflace je zase vyšší než odhad vládních ekonomů. Tím si odbory vytvářejí prostor pro katastrofičtější vizi a tím pro lepší pozici při jednání.

Předseda Dobšík navíc upozorňoval, že vládou plánovaný nárůst objemu prostředků na platy ve školství pro rok 2005 je pouze dvouprocentní. A v dalších letech se nepočítá s rychlejším růstem platů ve školství oproti státnímu průměru. Proto byl z jednání se zástupci vlády evidentně rozladěn. Ještě k tomu všechny podklady pro jednání, které předkládala vláda, automaticky předpokládaly přijetí zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) v navrhované podobě, tedy i s převodem prostředků na platy v krajském školství z MŠMT na kraje. „To je naprosto nefér přístup,“ upozorňoval F. Dobšík. „Vláda lavíruje, nechce nic slíbit, je otázka, jestli je to vůbec vyjednávání,“ dodává. Ano, platy se prý sice zvýší, ale vypadalo to, že si školství v relacích k ostatním rezortům vůbec nepolepší.

Naděje na „ne“ RUDu

Poněkud optimističtěji ale mluvil o své schůzce s premiérem Stanislavem Grossem, kde hovořili o RUDu. „Přednesl jsem naše odmítavé stanovisko, pan premiér konečně naše argumenty znal,“ popisuje průběh schůzky F. Dobšík s tím, že premiér slíbil, že se věcí bude zabývat předsednictvo ČSSD. Ani růst mezd neoznačil podle předsedy Dobšíka premiér za definitivně rozhodnutý… „Cítím, že se snaží hledat řešení,“ odhadoval situaci několika následujících dnů předseda ČMOS PŠ. A události se valily…

***

Po týdnu (30. září) jsem se sešel s předsedou ČMOS PŠ F. Dobšíkem znovu. Jak se tedy posunula situace v odměňování ve školství poté, kdy premiér Gross s upřímností sobě vlastní začal mluvit „bez varování“ o dvou tisícovkách přidání učitelům?

Čtrnácté platy – neviditelný posun

Nejdříve ke 14. platům na konci tohoto roku… „Jednání nabrala trochu spád,“ vypráví F. Dobšík. Padala sice slova i o jeho nulové výši, nakonec se ale dohodli, že jeho úroveň bude minimálně desetiprocentní (což je vlastně původní vládní stanovisko), ale pokud to ekonomické výsledky dovolí, bude o několik procent zvýšen (což je ústupek odborům, které to mohou prezentovat jako svůj úspěch). Připomínám předsedovi školských odborů původní požadavek na 40 %. „O tom si už nedělám iluze,“ říká F. Dobšík s tím, že se ovšem o jeho výši bude ještě na začátku října jednat. Spokojený s výsledkem tohoto jednání ale není. „Ani náhodou,“ poznamenává a zmiňuje hlavně středoškolské učitele a nepedagogické pracovníky, pro které tato situace skutečně znamená v lepším případě stagnaci reálného příjmu.

Dvoutisícový slib jako bonbónek pro kantory

Velkým uzlem v jednání byly 13. a 14. plat v příštím roce. Tady se odborům nepodařilo s vládou hnout ani o píď. Celkem 20 % dalšího platu se rozpustí do tarifů – pro školství to znamená přesun zhruba tří až čtyř stovek do měsíčních tarifů z pololetních přilepšení. Zhruba dvě procenta.

Dalším výsledkem jednání s vládou je nárůst platů u zaměstnanců veřejných služeb a správy, tedy i všech lidí ve školství, o 5,2 %. Budou se tedy přepisovat dosavadní tabulky. A když už se předělávají tabulky, ať to stojí zato. Konečně jsme tedy u slíbených dvou tisíc učitelům…

„Poté, kdy jsme spolu před týdnem mluvili, jsme ještě jednali s panem premiérem a tam jsme se dohodli, že tuto informaci zveřejní jako první,“ vysvětluje překvapivost několik dnů starých premiérových slov F. Dobšík. Doplňuje, že se tedy budou upravovat tabulky pro všechny pracovníky školství, pro pedagogy však narostou její čísla o něco víc než u ostatních. Zatímco nepedagogové zůstanou u svého standardního tarifu, u pedagogů bude místo dosavadních deseti tento příplatek přibližně 13 – 14procentní.

Namítám, že slíbené dvě miliardy nemohou na dvoutisícové navýšení stačit. F. Dobšík souhlasí a vysvětluje, že se jednak zase počítá s úbytkem dvou procent pracovníků a jednak že částka dvou miliard pokryje vlastně pouze „skokový nárůst“ platů pedagogů oproti pracovníkům ostatních rezortů. „Původně jsme přišli s požadavkem, aby se pedagogové dostali v odměňováni na úroveň zdravotníků, kteří mají sedmnáctiprocentní příplatek. Jenže ekonomové spočítali, že těch sedm procent růstu příplatku by znamenalo asi 8 miliard korun. A to bylo zřejmé, že si rozpočet dovolit nemůže. Nicméně tři, čtyři procenta navíc oproti ostatním rezortům jsou dobrým trendem. Vláda se pohnula správným směrem a my jí teď musíme postrkovat, aby jí nenapadlo se zastavit,“ říká F. Dobšík. Cílem je dohnat zdravotníky a pak se vydat na stíhačku úředníků, kteří mají pětadvacetiprocentní příplatek. Obávám se však, že to bude běh na dlouhou trať.

RUD se skutečně chvěje

Opatrná spokojenost vládne nad doporučením ústředního výboru ČSSD členům vlády (za ČSSD) a Poslaneckého klubu ČSSD, aby přehodnotili svůj postoj k zákonu o RUD – aby tedy ruku pro RUD v současné podobě nezvedli. „Nejsme proti změně RUD jako trendu, nechceme ale, aby kraje už nyní rozhodovaly o platech pedagogů krajských škol,“ vysvětluje F. Dobšík. Změna postoje ČSSD je pro odboráře skutečným úspěchem – vypadá to, že v této podobě potřebných 101 hlasů skutečně nezíská.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz