archiv
Učitelské noviny č. 35/2004
tisk článku

Jak studují ředitelé

Ředitelé různých typů škol, jenž se v jednotlivých krajích přihlásili do čtyřsemestrálního vysokoškolského kurzu, který pořádá Centrum školského managementu Ústavu pro rozvoj pracovníků ve školství pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se setkávají na manažerských stážích na školách a školských zařízeních a kromě konzultací, přednášek a workshopů jsou také zapojeni do virtuální manažerské univerzity.

Funkční studium II (takový je oficiální název shora popsaného kurzu) má být podle školských zákonů a to především podle kariérního řádu podstatným kritériem pro hodnocení každého ředitele. Toto studium nabízí vědní disciplíny jako:

  • řízení pedagogického procesu
  • ekonomické a legislativní otázky
  • vedení lidí
  • plánování a kontrolu
  • personalistiku.

Právní vědomí, tedy znalost právních předpisů, patří do obecného vzdělání řídících pracovníků, bez něhož nemohou být do funkce vybráni, ale správní právo, jako jedna z oblastí práva veřejného je v oblasti školství velmi specifické a řídí se jím jen některé rozhodnutí ředitele školy.

Do ekonomických otázek jistě patří odměňování. Kdy se ale jedná o peněžité plnění za vykonanou práci tedy plat, a co není platem? Jak odměňovat přesčasové hodiny a proč může ředitel pracovat v neděli i ve svátek, a přesto nemá nárok na odměnu za přesčas ?

A jak se dívat na ve školství velmi oblíbenou kontrolní činnost? Kdo a za jakých podmínek má nárok vstoupit do školy jako do právního subjektu? Jak je povinen se prokázat a co si nemusíme nechat líbit?

To jsou jen některá z nosných témat studia, která jsou předkládána formou přednášek. Neméně zajímavou součástí jsou ale manažerské praxe typu shadowing - stínování , což nejsou exkurze nebo ukázkové hodiny, ale pracovní setkání nad problémy té či oné školy, náměty k sebereflexi, nápady a příležitost k dalším rozvoji řídící činnosti.

A nakonec práce s virtuální konferencí jako způsob rychlého předávání aktuálních informací typu prezentace výsledků manažérské praxe, termínů přednášek, studijních materiálů a diskuzních příspěvků jednotlivých účastníků. 

Pavla Kicková,
studentka

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz