archiv
Učitelské noviny č. 19/2003
tisk článku

Zfetovaný učeň, hra s ohněm - L. Doubrava, UN č. 17/2003

Zásadně chci upozornit na skandálnost a nepatřičnost nových způsobů odhalování drog u žáků, kdy na požádání ředitele pošle policie do školy hlídku s vycvičenými psy na hledání drog. Novinové články o podobných akcích se v posledních měsících objevují příliš často, než aby šlo o souhru náhod. Školství k tomu mlčí. Požádal jsem před několika měsíci o stanovisko ministerstva školství, ale moje žádost zůstala bez odezvy.
Nabízí se řada otázek. Je vůbec ředitel školy k takovému kroku oprávněn? Co na to městská rada jako zřizovatel školy? Jsou informováni rodiče dětí? Souhlasí s tím, že se škola mění ve cvičiště represivních přístupů? Souhlasí s prohledáváním školních tašek svých dětí? Být rodičem dítěte v takové škole, požadoval bych odvolání jejího ředitele za to, že není schopen zajistit na svém ústavu prevenci zneužívání návykových látek jinak než tímto šokujícím způsobem, který narušuje práva rodičů, práva dítěte i zásady účinné protidrogové prevence a nebyl by přijatelný ani v USA, které jsou jinak známy svým dosti nekompromisním postojem vůči nelegálním drogám. Je správné, že represe nastupuje tam, kde prevence selhala, vydávat ale tyto aktivity za prevenci je nehoráznost. Škola je povinna provádět primární protidrogovou prevenci na základě metodiky MŠMT „Minimální preventivní program,“ o psech pátrajících po drogách v batozích žáků se však tento program nezmiňuje.
Co se týče priorit v represi, jeden vysoce postavený britský policista říkával svým podřízeným: „Marihuanou se zabývejte ve svém volném čase, daňoví poplatníci vás platí za potírání tvrdých gangů kolem tvrdých drog.“ Hon za mediálními atrakcemi, neinformovaná panika a šikana ve spojení s marihuanou vede k zamlžování priorit a k překrucování fakt. Je pravda, že v celé ČR třetina až polovina patnáctiletých se dostala do kontaktu s nějakou nelegální drogou, obvykle s marihuanou, a to jistě není důvod k radosti, ale polovina třináctiletých se už více než jednou dostala do kontaktu s alkoholem a s tabákem. V celé ČR je asi 16 tisíc osob závislých na nelegálních drogách (zejména na heroinu a pervitinu), a to jistě není důvod k radosti, ale závislých na alkoholu je odhadem 15 X více. Marihuana není neškodná, ale u 90 % uživatelů nevede k závislosti ani není „přestupní stanicí“ pro užívání tzv. tvrdých drog, jako je pervitin a heroin. Mýtus o marihuaně jako o přestupní stanici pro tvrdé drogy byl odborně vyvrácen, jako „přestupní drogy“ se naopak prokázaly alkohol, nikotin a v našich podmínkách bohužel stále více toluen a jiné chemikálie. K čemu slouží strašení marihuanou, je nepochopitelné. Často se tím zastírají skutečné a řešitelné problémy s jinými návykovými látkami – nebo i s marihuanou nikoliv ve školách, ale např. v dopravě. Někteří radní a policisté by se raději měli starat o namátkové zkoušky na přítomnost marihuany v moči řidičů, zejména řidičů hromadné dopravy – tam může „tráva“ znamenat smrtelné nebezpečí.

KAMIL KALINA,
vrchní lékař a odborný ředitel o.s. SANANIM

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz