archiv
Učitelské noviny č. 18/2004
tisk článku

Startujeme týmovou spolupráci

Základní škola Český Dub se nachází v Podještědí 25 km od Liberce. Vzhledem k tomu, že je Český Dub spádovou obcí, patří i naše škola k těm větším, pracuje v ní 37 pedagogických pracovníků.

Na jaře 2003 vyhlásilo MŠMT grantový program na podporu DVPP v regionech. Naše škola připravila projekt „Praktická příprava učitelů na vnitřní přeměnu základní školy", který je určen učitelům ZŠ a ZvŠ se základním pedagogickým vzděláním. Jeho posláním je poskytnout těmto pedagogům praktickou přípravu na vnitřní přeměnu ZŠ formou tréninků a konzultací, naladit vyučující na ochotu podílet se na koncepci a uskutečňování změn.

Při výběrovém řízení projekt uspěl a začal se realizovat na podzim roku 2003 v několika etapách. Ihned po zahájení školního roku se uskutečnil první blok „Jak se ve škole nastartujeme na změnu k lepšímu", který je součástí čtyřdílného tréninkového programu „Jak zlepšovat partnerství v rámci školy". Lektorem tohoto programu je vynikající člověk i odborník František Kassay, prezident HzV (Humanita a zdravie pre všetkých - Žilina). Pod jeho vedením se v listopadu uskutečnil i druhý blok „Jak změníme školu k lepšímu". Z vlastních zdrojů budeme hradit třetí blok „Jak zlepšíme komunikaci a spolupráci" a čtvrtý blok „Jak se staneme úspěšnější školou", které budou realizovány během roku 2004.

Velkým přínosem byl i pobyt lektora v naší škole, kde také tréninky probíhaly. Velmi dobře se seznámil s prostředím a kolektivem pedagogů. A tak i jednotlivé bloky byly tvořeny škole přímo „na míru". Pan Kassay byl také potěšen, když při svém pobytu ve škole viděl, jak jsou poznatky z tréninku ihned předávány dětem.

Druhá etapa projektu „Tvoření týmu a práce třídního učitele" proběhla pod vedením zkušeného psychologa Richarda Brauna. Jednalo se o výjezdový seminář ve dnech 24. - 26. 10. 2003, kterého se zúčastnilo 32 pedagogů. K jeho úspěchu přispělo i příjemné prostředí hotelu „Hromovka" v Krkonoších. I přes dobře fungující kolektiv pomohl pobyt k ozdravění mezilidských vztahů, zlepšení komunikace, ale i k načerpání nových sil a chuti do další práce.

Třetí etapa „Diagnostika tříd" proběhla formou semináře v PC Liberec opět pod vedením Richarda Brauna. Její součástí je i diagnostika tříd v naší škole. Třídní učitelé tak budou moci ještě lépe poznávat své třídní kolektivy. Výsledkem by pak mělo být zlepšení komunikace mezi učitelem a žáky i včasné odhalování patologických jevů ve škole.

Všechny etapy projektu byly realizovány bez velkých obtíží a za vysoké účasti pedagogů. Jejich spokojenost s jednotlivými etapami se projevila i v přání obdobné akce zopakovat i v příštím školním roce.

Co říci závěrem? Finanční prostředky MŠMT byly velmi dobře a účelně využity. Pomohly tak několika desítkám pedagogů a stovkám jejich žáků k rozvoji vnitřních vztahů a nastartování týmové spolupráce. 

JANA JOHNOVÁ,
ZŠ Český Dub

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz