archiv
Učitelské noviny č. 16/2004
tisk článku

Ředitelé gymnázií kritizují své platy, nové přijímačky a zčásti i RVP

V Pardubicích se sešlo sto sedmdesát ředitelů gymnázií z celé republiky, aby jednali o tématech, které je nejvíc pálí. A právě o nich hovoříme s předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií IRENOU PŘÁDNOU.


Hned v úvodu usnesení z vašeho setkání se hovoří o nedostatku provozních prostředků - to ale nemusí platit stoprocentně pro všechny kraje?

Také neplatí, a právě proto si chceme udělat přehled o provozních prostředcích gymnázií v jednotlivých krajích. Na setkání ředitelů gymnázií totiž zástupkyně hejtmana Kraje Vysočina Alena Štěrbová uvedla, že se provozní prostředky zvýšily o 30 procent, ale tomu nikdo z nás nemohl uvěřit. Vždyť dnes nejsme ani na „předbalíčkové“ výši, tedy na úrovni roku 1996. Na druhé straně už teď mohu potvrdit velké rozdíly mezi kraji, takže myslím, že to porovnání bude opravdu zajímavé.

Diskutovali jste taky o svých, tedy ředitelských platech. Je to vážně tak horké téma?

Určitě je. Podívejte se, hned v únoru na pražském jednání Rady AŘG jsme se kriticky vyjádřili k nesystémovému a nejednoznačnému zařazování ředitelů do nových platových tříd. Platí, co kraj, to jiný přístup, proto jsme dopisem na tento stav upozornili náměstka ministryně školství Jaroslava Müllnera, a věříme v odpověď.

Očekáváte změnu pravidel?

Chceme mít jasná pravidla. Většina ředitelů dostala dvanáctou třídu, ačkoli řada z nich podle kritérií metodického pokynu má evidentní nárok na třináctku. Ale to není všechno. Upozorňujeme také na smutný fakt, že příplatky za vedení nebyly valorizovány od roku 1994. Deset let! Velmi rádi bychom se dozvěděli proč. Bývá zvykem, že management bere víc než jeho podřízení, jenže ve školství se toto pravidlo nějak vytrácí. Nezdá se vám to přinejmenším podivné?

Ani ne – vzhledem k prázdné státní kase a stejně prázdným frázím o vládních prioritách.

Průměrně šestitisícový příplatek za vedení přece není v dnešní době adekvátní odměnou - nechci říct za práci, ale hlavně za tu obrovskou odpovědnost, kterou ředitel nese.

Horkým tématem pro gymnázia byly školským zákonem navrhované povinné přijímačky do druhého stupně víceletého gymnázia. Nastal v této věci nějaký obrat?

Ani v nejmenším, jsme jednoznačně proti. Budeme jednat s poslanci, protože nám už v této fázi nic jiného nezbývá. Ano, nechť děti v páté a deváté třídě a paralelně i na víceletých gymnáziích píšou srovnávací testy, jak se navrhuje. Děti koneckonců plní povinnou školní docházku a zpětná vazba jistě bude užitečná, samozřejmě pokud bude evaluace dobře nastavena. Ale druhé přijímačky v jednom vzdělávacím oboru je naprosto nesystémové opatření. Cítíme v něm tlak proti existenci víceletých gymnázií.

Vnímáte podobně fakt, že víceletá gymnázia nemají vlastní rámcový program?

Ano. Je škoda, že neexistuje RVP GV pro nižší stupeň gymnázia. Bude důležité, aby v rámci RVP pro základní vzdělání byl prostor pro vytvoření školního vzdělávacího programu, který by odpovídal gymnaziálnímu vzdělávání. V posledním návrhu RVP ZV se tato možnost rýsuje.

Jak se vlastně ředitelé staví ke gymnaziálnímu rámcovému programu?

Neznám jediného ředitele, který by rámcový program striktně odmítl jako naprostý omyl. Ředitelé většinou říkají, že pro ně RVP nebude žádný problém, neboť za posledních deset let se hodně změnily metody i formy výuky, výrazný posun nastal například ve výuce cizích jazyků. Obavy vyjadřují spíš některá menší gymnázia, kde je kolikrát na určitý předmět učitel sám a chybí mu názor kolegy. Ale myslím si, že se to dá překonat, budou-li k dispozici vzorové školní programy. Kolegové rámcovým programům také často vytýkají jakousi bezbřehost. Chtějí vytvořit zřetelnější mantinely minima, které musí každá škola odučit, aby se prostě nestalo, že něco z povinného základu uteče. Já mám spíš strach, aby zbylo dost prostoru - navzdory mírnému zvýšení celkové hodinové dotace - také pro kýženou profilaci, na to, co je nad minimem a co tvoří kouzlo školního vzdělávacího programu. Na můj vkus je povinného učiva pořád dost. Nicméně uvidíme, jak bude vypadat další verze RVP GV, podle níž od září pilotní školy začnou zpracovávat ŠVP. Pro samotnou realizaci ŠVP však budou školy potřebovat většinou lepší materiální a personální podmínky. 

PETR HUSNÍK

Harmonogram prací na gymnaziálním ŠVP (zdroj VÚP)

Dalším postupem při tvorbě RVP GV bude ověřování tvorby ŠVP podle RVP GV na pilotním vzorku gymnázií, které bude probíhat od září 2004 do března 2006.

Gymnázia, která by měla zájem stát se pilotními školami, mohou zaslat předběžnou přihlášku s uvedením základních kontaktních údajů na adresu rvpgv@vuppraha.cz.
Pilotní vzorek by mělo tvořit 16 gymnázií. Každý kraj bude zastoupen jednou školou, s výjimkou Prahy a Jihomoravského kraje, u kterých se počítá se dvěma školami. V pilotním vzorku škol by měly být zastoupeny všechny typy gymnázií, výběr škol bude konzultován s Asociací ředitelů gymnázií.

Cíle pilotního ověřování tvorby ŠVP bude:

  • Ověřit, zda lze podle RVP GV vytvořit kvalitní ŠVP
  • Vytvořit metodiku tvorby ŠVP (tzv. Manuál)
  • Dopracovat RVP GV

Časový harmonogram pilotního ověřování tvorby ŠVP:

  • 20. dubna 2004 – ukončení sběru přihlášek k zařazení školy do pilotování
  • do 20. května 2004 – vyrozumění o zařazení, resp. nezařazení školy do pilotování
  • 1. – 2. 7. 2004 – první setkání pilotních škol v Telči
  • září 2004 – březen 2006 – pilotáž tvorby ŠVP podle RVP GV
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz