archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Zákon přináší plus i mínus

Dva měsíce – a školství v naší republice začne fungovat podle nových pravidel. Dohadování kolem nich trvalo léta. Vědí učitelé, co je teď od nového roku čeká? Namátkou jsme se zkoušeli ptát: 

Víte, co základním školám přinese nový školský zákon? Co v něm vítáte a co vás příliš netěší?


ANTONÍN KUSÁK, ZŠ Starý Jičín

Jsem rád, že jsou ve školském zákoně konečně vymezena práva a povinnosti rodičů, to v současném chybí. Práva dospělí většinou znají, zato na své povinnosti vůči dětem zapomínali. Pro nás je například hodně důležité, že rodiče budou muset školu informovat o zdravotních obtížích dítěte. Velice vítám zákon o pedagogických pracovnících, zejména kariérní růst. Líbí se mi, že při přiznávání peněz pro učitele už nepůjde o věkový automat. Že bude možné odměňovat učitele podle kvality výuky a ne podle toho, jestli učí deset nebo dvacet let. Ze vzdělávacích programů moc nadšeni nejsme. Ale když o tom člověk přemýšlí a konzultuje své názory se zkušenostmi lidí, kteří se už RVP ZV zabývají, tak to možná vůbec nebude tak špatné. 

KAREL ŠONKA, ZŠ Kamenka, Čelákovice

Školský zákon jsem zatím nečetl, nemám ho k dispozici, ale mám prostudovaný rámcový program pro základní vzdělávání, který uzákoňuje - a ten se mi líbí. Nebál bych se ho. U nás ve škole jsme tomu velmi nakloněni. Myslím, že pro učitele, kteří chtějí tvořit, sami si věci vymýšlet a připravovat, to bude velký přínos. Konečně se učení stane prostředkem a nikoli cílem vzdělávání. Zatím se o tom spíš jen mluvilo.

JAN PEKAŘ, ZŠ Školní, Bechyně

Překvapilo mne, že pro první kolo přijímacího řízení na střední školy je podle nového zákona možné podat přihlášku pouze na jednu střední školu. Dověděli jsme se o tom z tisku, ani výchovný poradce tyto informace oficiální cestou nezískal.

MARIE MÜLLEROVÁ, PedF Univerzity Hradec Králové

Pro mne je prvořadé, že je konečně zákonem ustanoven Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vysoké školy o něm moc nevěděly. Sama jsem se k RVP ZV dostala jako absolventka kurzu kritického myšlení přes známé, kteří se jím zabývají. Prostudovala jsem ho a nadchl mne. Tohle je moje parketa. Teoreticky jsem o jeho zásadách mluvila dlouho, prakticky jsem se s něčím podobným setkala jen v několika případech. To, že se dostal do zákona, je oficiální schválení toho, že takhle by měly školy pracovat. Teď bych mu ráda pomohla prosadit se i ve sféře vysokých škol, protože tam to je ze všeho nejdůležitější, ale také nejproblematičtější. Do jednotlivých fakult vstupuje velmi omezeně, prostřednictvím lidí, kteří se o něj zajímají. Škoda, že neexistuje projekt, který by učitele vysokých škol přiměl, aby se mu věnovali.

SOFIE HLADÍKOVÁ, ZŠ a MŠ Kocbeře

Zatím jsem se seznámila s částí, která mne nejvíc zajímá, tedy s oblastí základních škol. Bohužel formulace, na kterou se málotřídky hodně těšily, je pro nás nepříjemná. Mluvím o pravidlech pro udělování výjimky z počtu žáků. Doufali jsme, že bude-li tato pravomoc svěřena obcím, pomůže nám to překonat nepříjemnou demografickou situaci. Ovšem zákon, který umožní pouze striktní rozmezí čtyř žáků pod limit, je pro nás i naše zřizovatele likvidační.

Marcela erbeková, zš Mnichovice

Se zákonem jsem se zatím seznámila jen velice zběžně. Doufám, že v něm najdu, co zákon rozumí pod pojmem kvalitní škola. Zatím mám dojem, že se názor na to velice různí. Něco jiného si představují učitelé, něco jiného inspekce, rodiče, zřizovatelé, veřejnost… RVP ZV je, myslím, dobrá věc, jenže i odborné veřejnosti chybějí informace, natož té široké. Moje velká otázka, proto zní: Jak budeme vytvářet školní programy? Mezi školami mohou vzniknout obrovské rozdíly, než pochopí, jak by měl ŠVP vypadat.

Pavel nezval, zŠ tgm Blansko

Za největší pozitivum považuji zakotvení RVP a ŠVP do zákona. Je to první skutečná reforma školství. Když budou mít jednotlivé školy možnost přizpůsobit školní vzdělávací program svým možnostem – personálním, materiálním, populačním – mohou jít jen nahoru, maximálně vstříc dětem, rodičům. Ale negativa zákona vidím také. Například zcela nesmyslné striktní stanovení délky vyučovací hodiny. Proč zrovna 45 minut? I když je pravda, že je povoleno blokové vyučování. Za nešťastný považuji i fakt, že vypadla pojistka odvolání ředitele, které bylo dosud bez souhlasu kraje nemyslitelné. Zákon sice hovoří o povinnosti udání závažných důvodů, ale když zřizovatel chce, tak si důvod vždycky najde.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz