archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Kvalita vody překvapila

Voda, kterou vsetínští občané běžně pouštějí z kohoutků ve svých domácnostech, je svým složením dlouhodobě na vysoké úrovni. Navíc je nejlevnější v celém Zlínském kraji. Tyto a další zajímavé informace se dověděli členové dětského parlamentu při diskuzi se zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a vsetínské radnice, kterou uspořádalo středisko volného času Alcedo a nazvalo ji „Jakou vodu piješ?“.

Společnost VaK Vsetín je dodavatelem vody do většiny domácností v okrese. Její kvalita je velmi přísně sledována. „Každoročně provádíme desítky kontrol kvality vody ve vodovodní síti a máme tedy perfektní přehled o její kvalitě,“ prohlásil ředitel společnosti VaK Vsetín Leopold Orság. Z dlouhodobých výsledků tedy vyplývá, že vsetínská voda snese ta nejpřísnější měřítka. „Naše domácnosti mají mimořádně kvalitní vodu, a nemusí proto utrácet za vodu balenou, když z vodovodu ji mají nesrovnatelně levněji,“ pokračoval ředitel Orság.

Toto stanovisko potvrdilo také vsetínské pracoviště Krajské hygienické stanice Zlín. „Voda ve Vsetíně se svými parametry určitě vyrovná vodě balené,“ uvedl vedoucí oddělení obecní a komunální hygieny Přemysl Baran.

Nabízí se tedy otázka, proč řada lidí dává přednost vodě balené, která mnohdy tak kvalitní není. Odpověď je nasnadě: Protože o kvalitě vody z kohoutku neví. A právě to se rozhodly děti z dětského parlamentu, které se diskuze zúčastnily, pomoci změnit a vhodným způsobem prezentovat veřejnosti. „Vždyť kromě kvality hovoří pro vodu z kohoutku také její nízká cena a šetrnost k životnímu prostředí omezením užívání PET lahví,“ uvedla Simona Hlaváčová z Alceda.

Mimořádná kvalita vody vedla před časem také vsetínské radní k tomu, aby se vzdali balených neslazených minerálních a stolních vod a nápojů sycených oxidem uhličitým. Nyní na pracovních jednáních a zasedáních rady a zastupitelstva města nabízejí k pití vodu z vodovodu. „Budeme pít zdravě a ještě ušetříme,“ komentoval tehdy toto rozhodnutí vsetínský starosta Jiří Čunek.

Eva Stejskalová,
Vsetín

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz