archiv
Učitelské noviny č. 44/2004
tisk článku

Je hanušovická škola nechvalně proslulá?

V souvislosti s tragickým případem vraždy mezi spolužáky, který se stal v pondělí 25.října, se na přetřes dostalo téma šikany na škole v Hanušovicích. V médiích se objevily zprávy, že škola je nechvalně proslulá šikanou největšího rozsahu v kraji, že rodiče se bojí pouštět děti do školy ze strachu, že tam budou šikanovány a že s tím škola nic nedělá.

Nebudu se zabývat tím, proč a za jakých okolností se šikana na škole objevila, ale dovolil bych si malé zamyšlení. Každý sociolog a psycholog vám potvrdí, že problém šikany je celospolečenský a že šikana je přítomna ve všech sférách společnosti, napříč věkovým i profesním spektrem. Na většině škol šikana existovala, existuje a bohužel i existovat bude. Prohlašování některých vedoucích pracovníků škol, že v jejich zařízení šikana není, je spíše jen fikce, nebo pravděpodobně před tímto problémem „strkají hlavu do písku“ a náznaky šikany nebo zjištěné případy přehlížejí, popřípadě bagatelizují.

Hanušovická škola se stala „nechvalně“ známou svým odhaleným případem šikany. Není na tomto místě lépe říci – „chvalně“ známou? To, že šikana byla na hanušovické škole odhalena, přece vypovídá o tom, že před tímto problémem škola neutíká k alibizmu, ale aktivně se snaží tento společenský problém vyhledávat a potírat. Ve škole je snaha, aby měli všichni žáci ke svým pedagogům důvěru a aby se jim nebáli svěřit se svými problémy. Pokud má dítě pocit, že je od svých spolužáků, popřípadě od někoho jiného šikanováno a svěří se svému třídnímu učiteli, výchovnému poradci školy, popřípadě jinému pedagogovi, nesetká se s odmítnutím.

A pokud se dítě z nějakého neznámého důvodu bojí svěřit se svým problémem ve škole, má ještě své rodiče. A ti jsou každý rok informování, že s jakýmkoliv problémem se mohou obrátit na třídního učitele svého dítěte, výchovného poradce nebo vedení školy a nikdy nebudou odbyti.

Hanušovická škola by se tedy měla stát spíš chvalně známou svou prevencí a tvrdými postihy viníků. Také by se měla stát chvalně známou tím, že měla odvahu se k tomuto problému postavit čelem a i přes scestné názory společnosti a médií neustoupila od svého cíle vymýtit šikanu ve škole. A nestoupí od svého cíle ani před záplavou jedovatých poznámek a útoků ostatních, protože pro pracovníky školy je důležité to, aby se žáci učili v prostředí, do kterého se nebudou bát přijít kvůli tomu, že je někdo zbije, okrade, bude omezovat jejich osobní svobodu, nebo je bude jiným způsobem šikanovat.

Petr Jorda
učitel ZŠ Hanušovice

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
35%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz