archiv
Učitelské noviny č. 45/2004
tisk článku

Na lince Bytom – Vsetín

.Dvoudenní návštěva pedagogů z polského města Bytom ve Vsetíně již přinesla konkrétní společné projekty a uzavřela partnerství mezi školami.

.„Setkání vsetínských a bytomských ředitelů škol navázalo na červnovou návštěvu vsetínských ředitelů v Bytomi a kladlo si za cíl navázat už konkrétní vztahy mezi mateřskými, základními a středními školami,“ informoval vsetínský místostarosta Dalibor Sedláček.

.Dvanáct zástupců polského školství se seznámilo s metodami a úrovní našeho vzdělávání. „Naše spolupráce může probíhat na základě výměny metodických zkušeností v práci s novými programy pro předškolní děti, dále formou výměnných akcí a společného prožívání mimoškolních aktivit, například oslavy Mezinárodního dne dětí,“ nastínila před začátkem jednání ředitelka mateřské školy na Trávníkách Renata Sýsová.

.Partnerství mezi základními školami má však daleko více možností. „Kromě výměnných a pobytových zájezdů mezi žáky a vyučujícími je tady možnost budovat vztahy mezi dětmi prostřednictvím e-mailu, naše partnerské školy se mohou také zapojit do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou, v němž se angažuje i naše škola a jehož prostřednictvím jsou organizovány sbírky pro děti z postižených oblastí,“ přiblížil ředitel základní školy na ulici Matouše Václavka Libor Slováček.

.Cíle této zahraniční návštěvy byly nad očekávání splněny. „Bytomské ředitelky mateřských škol si našly své protějšky v mateřských školách ve Vsetíně, stejně tak ředitelé vsetínských základních škol se dohodli na spolupráci se základními školami podobného zaměření v Polsku. Žáci vsetínských výtvarných tříd byli pozváni do Bytomi na pětidenní akci Malování v plenéru, které se zúčastní také německé školy a jejíž součástí bude výstava všech prací,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury vsetínské radnice Věra Goldová s tím, že zástupci škol se také dohodli na podpisu dílčích partnerských smluv, v nichž budou vymezeny další společné cíle.

Eva Stejskalová,
Vsetín

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz