archiv
Učitelské noviny č. 05/2004
tisk článku

Den otevřených dveří

Je tomu skoro rok, co jsme poprvé pod tímto názvem „otevřeli“ dveře široké veřejnosti a uvítali ji na Základní škole Sjednocení ve Studénce. Přijela i Česká televize Ostrava, aby si naše snažení mohla natočit. V úterý 9. prosince 2003 od 15. do 17. hodiny byly dveře školy opět dokořán.

Rodiče však nepřišli obdivovat jen předvánoční výzdobu a nasát atmosféru blížících se Vánoc. Také nešlo o pouhé nahlížení do prázdných tříd a informování se o prospěchu svých dětí. To odpoledne byly totiž spojeny dva projekty, které žáci naší školy z veliké části připravovali sami.

První projekt „Festival zájmových aktivit“, vypsaný jako grant Krajského úřadu v Ostravě, probíhal už od září a zúčastnili se ho žáci 8. a 9. ročníků. Jejich úkolem bylo zjistit, jaké zájmové aktivity se vyskytují na území města Studénky, ať už sportovního, uměleckého, přírodovědného nebo jiného zaměření. Získávali informace o historii jednotlivých kroužků (např. rok vzniku), jejich náplň, úspěchy, mohli srovnat podmínky dřívějších let s dnešními, seznamovali se s lidmi, kteří všechny tyto volnočasové činnosti vedli, nebo je nadále vedou atd. Získané informace žáci zpracovávali, nejčastěji na počítačích, do několikastránkových referátů. Tyto zdařilé a dozajista zajímavé práce si rodiče i ostatní mohli prohlédnout ve vestibulu naší školy.

Druhý projekt s názvem „Zase zpátky do školy aneb…“, vypsaný rovněž jako grant, v tomto případě MěÚ ve Studénce, byl spjat pouze s tímto dnem. Učitelé a žáci 2. stupně ve spolupráci s vedoucími zájmových kroužků připravili dílny pro rodiče, kde si mohli ověřit své vědomosti např. v diktátu z českého jazyka, v testu z přírodopisu, zjišťovali, jak jsou zruční v keramické dílně, při výrobě modelu letadla z papíru nebo při úkolech, které pro ně připravili členové Zálesáku. Své schopnosti a dovednosti předváděli také v tělocvičně na horolezecké stěně, při střelbě na hokejového brankáře či při trefování se florbalovým míčkem do terčů. Rodičům žáků z 9. tříd byl k dispozici výchovný poradce, jenž jim pomáhal mimo jiné při výběru vhodných středních škol. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout trofeje bikrosového kroužku, včetně videonahrávek, nebo již zmiňované výtvory týkající se prvního projektu. Jak si rozumí s počítačem, si mohli zjistit v naší učebně informatiky.

Za plnění úkolů v jednotlivých dílnách získávali rodiče razítka na zvláštní papír, který obdrželi při vstupu do školy. Ten později odevzdali na třídních schůzkách konaných hned po skončení Dne otevřených dveří. Třída s největším počtem razítek vyhrála předem avizovanou cenu - zájezd na bazén a na kuželky.

 

Věřím, že se tato akce všem zúčastněným líbila a že nelitovali svých kroků, které je k nám zavedly.

David Bobák,

ZŠ Studénka, Sjednocení

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz