archiv
Učitelské noviny č. 45/2008
tisk článku

PROJEKT MOJE TŘÍDA-MOJE ZÁZEMÍ

V průběhu září 2008 soukromá podnikatelská škola v Místku již potřetí realizovala čtyřdenní adaptační kurz pro žáky 1. ročníku pod názvem "Moje třída - moje zázemí III." Projekt, který je součástí školního programu prevence sociálně patologických jevů, opakovaně získal dotaci z Moravskoslezského kraje.

Cílem adaptačního kurzu bylo usnadnit novým žákům přechod do neznámého školního prostředí, přispět ke stmelení třídního kolektivu, neformálnímu poznání nového kolektivu třídním učitelem, školní preventistkou sociálně patologických jevů i psycholožkou školy.

V průběhu projektu byly například formovány základy pozitivních sociálních vztahů v třídním kolektivu, byl prováděn nácvik sociálních dovedností, vysvětlována důležitost zdravého životního stylu pro život člověka. Kurz probíhal ve čtyřech navazujících a vzájemně se doplňujících blocích. Společně s žáky 1. ročníku absolvovali kurz žáci 3. ročníku, starší vrstevníci, na pozici vrstevnických vzorů. Jejich zapojení  do veškerých aktivit, her a netradičních soutěží  pozitivně ovlivnilo efektivitu a účinnost  adaptačního kurzu.

Projekt byl realizován v ideálním prostředí Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích a jeho blízkém okolí, pokračoval ve školním prostředí besedami s terénní pracovnicí Renarkonu a příslušníky Policie ČR. Průběh, náplň a přínos adaptačního kurzu hodnotili kladně jak jeho účastníci, tak na třídní schůzce také rodiče žáků 1. ročníku. Kurz byl zakončen vyhodnocením a oceněním všech žáků za kreativitu při vytváření návrhů propagačních letáků na podporu zdravého životního stylu, práce jsou zveřejněny v prostorách školy. Starší spolužáci, kteří se účastnili kurzu,  předali v jeho závěru žákům prvního ročníku imatrikulační listinu. Realizací adaptačního kurzu se podařilo vytvořit zázemí pro následné preventivní působení školy v oblasti sociálně patologických jevů.

Poděkování za přípravu projektu patří vedoucímu kurzu Tomáši Kopcovi a  spolupracujícím pedagogům Yvettě Fickové, Evě Chlopčíkové, Danieli Vybíralovi, jakož i školní psycholožce Katce Křivé.

Ivana Matulová, ředitelka školy a školní preventistka SPJ, PrimMat- Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.

 

 

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz