archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

CERMAT PŘEMÝŠLÍ O STANDARDIZOVANÝCH PŘIJÍMAČKÁCH

Novinka by mohla eliminovat dopady systému tří přihlášek

 

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se zabývá ideou vzniku jednotného informačního systému pro přijímací řízení na střední školy, jehož součástí by byla i nabídka standardizovaných zkoušek. Mělo by jít o řešení, které ve výsledku nejen uspoří peníze a školám výrazně odbourá papírování spojené s přijímačkami, ale - zdá se - pomůže i dětem.

 

Co svedlo CERMAT k projektu, který prozatím nese pracovní název STEP? Podle jeho ředitele PAVLA ZELENÉHO to primárně byla letošní novela školského zákona, jímž se ruší (dle většiny škol osvědčený) princip jediné přihlášky na střední školu v prvním kole a nově se uchazečům dává šance podat až tři přihlášky. Sekundárním důvodem je prý možnost dalšího využití technologického a logistického zázemí, které je nyní budováno k zajištění státních maturit. Řešení problému přijímacího řízení na střední školy tak ve skutečnosti vyjde na zlomek nákladů, které by bylo nutné vynaložit, kdyby se jednalo o vytvoření soliterního řešení.

Střední školy se - a s největší pravděpodobností právem - obávají administrativního chaosu. Do přijímacího soukolí, které podléhá zdlouhavému a nákladnému správnímu řízení, přibude rázem až dvojnásobný počet přihlášek, respektive virtuálních uchazečů. Situace se tak může stát nepřehlednou pro nezanedbatelnou část škol i studentů, pro něž se přijímací řízení protáhne až do poloviny září. (Jen podotýkám, že novela přichází v době, kdy vhledem k nepříznivému demografickému vývoji bude v příštích několika letech klesat počet absolventů základních škol, kterým se už dnes otevírá téměř kapacitně neomezená náruč středních škol - tedy až na pár výjimek, samozřejmě.)

Ale budiž, tři přihlášky jsou na světě. CERMAT proto nyní přemýšlí, jak neduhy s tím spojené eliminovat.

Kromě právě zmíněné administrativní zátěže je jedním z těchto neduhů nesporný fakt, že střední školy budou schopny jen obtížně vlastními silami vytvořit tři sady přijímacích zkoušek tak, aby byly srovnatelné. Pokud totiž podmínka srovnatelnosti nebude splněna, nepřijatý uchazeč má pak - jak se ukázalo v případě přijímaček na vysoké školy - u soudu velkou šanci výsledky přijímacího řízení zpochybnit a svou při vyhrát.

Dnes už přijímací zkoušky z dobře známých důvodů nejsou v kurzu, ale to se může rychle změnit. Můžeme předpokládat, že poptávka po nich vzroste, poněvadž je budou vypisovat i školy, které na ně už před lety rezignovaly.

"Přijímací zkoušky jsou klíčem, podle kterého školy mohou vytřídit očekávaný zvýšený počet přihlášek," říká P. Zelený. Proto podle něj CERMAT uvažuje o využití několikaletých  zkušeností z testování 5. a 9. ročníků základních škol, které mělo původně sloužit k zavedení povinné národní hodnotící zkoušky, k sestavení nabídky standardizovaných zkoušek - z češtiny, matematiky a studijních předpokladů (žákům 5. a 7. ročníků by byly určeny jen zkoušky zaměřené na studijní předpoklady). Zkoušky by se podle zatím rodících se představ tvůrců mohly konat už v lednu, a to na středních školách - z důvodu zajištění objektivity při jejich zadávání. Vše by se samozřejmě odehrávalo na bázi dobrovolnosti.

Spuštění takové nabídky na zelené louce by ovšem spolklo obrovskou sumu peněz, CERMAT by však pro tuto "akci" využil právě budovaného informačního systému pro státní maturitu, který vykazuje vysoký stupeň zajištění.

"Systém pro státní maturitu bude velmi drahý, ale ušetřit se na něm bez rizika nějakého selhání nedá, tak proč ho aspoň efektivně nevyužít ještě i jinak," vysvětluje P. Zelený.

A právě na tento maturitní systém by byl "naroubován" systém druhý, "přijímačkový". Jeho pracovní název vystihuje jeho v pravdě revoluční podstatu - STEP ON LINE. A hned si ji popišme.

Dnes přijímací řízení funguje následovně, uchazeč se přihlásí na střední školu, složí přijímací zkoušky, škola mu pošle informaci o (ne)přijetí, uchazeč obratem školu informuje, zda to akceptuje. Tam a zpátky, několikrát. Na jaře ovšem do tohoto "dopisování si" vstoupí přihlášky tři, což znamená neúměrné prodloužení přijímacího řízení a administrativní komplikace... Střih. Do hry vstupuje STEP ON LINE. Školy definují výběrová kritéria. Žák vchází do systému už se třemi přihláškami ke studiu, přičemž v něm najde i klíčová data o vybrané střední škole. Žák složí STEP zkoušky, výsledek je distribuován školám, na které podal přihlášku, a bude "propojen" s dalšími přijímacími kritérii, které si střední školy samy do systému vloží. Školy v době dané zákonem vydají rozhodnutí o přijetí a žák se do stanovené lhůty musí rozhodnout - počítá se i s tím, že ke vstupu do systému budou využívány standardní komunikační technologie. Pokud je přijat na všechny tři školy, rozhodne se pro jednu, zbylé dvě jsou o tom on-line informovány...

"Tímto způsobem by šlo přijímací řízené zkrátit ze čtyř měsíců možná na dva, možná na tři týdny. I pro kraje by to byla úleva, protože tento systém okamžitě generuje volná místa. Dítě, které zůstane pod čarou všude, kam si podalo přihlášku, je ihned informováno o školách, kde mají ještě volno. Jsou i další výhody takového modelu. Uchazeč se dopředu dozví, kolik bodů ze STEP testů mu postačí k přijetí na tu kterou školu. Jakmile je informován o výsledků svých STEP testů, tedy ještě před podáním přihlášky, ví, kam se má šanci dostat a kam ne. Je jasné, že taková změna by vyžadovala zřejmě nejen novelizaci paragrafů školského zákona upravujících způsob přijímání, ale bezpodmínečně také vynětí přijímaček ze správního řízení," vysvětluje P. Zelený a zdůrazňuje, že jde o model, který se teprve rodí a diskutuje na ministerstvu. Uvítal by prý,  kdyby se na něm podílely i školské asociace a kraje.

Petr Husník

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz