archiv
Učitelské noviny č. 46/2013
tisk článku

ZÁCHRANA, NEBO ZÁNIK?

Ivan Kašpařík, dlouholetý ředitel Dětského diagnostického ústavu U Michelského lesa v Praze 4, byl jmenován po odvolání ředitelky podobného středočeského zařízení v Dobřichovicích Blanky Hrbkové v podstatě krizovým manažerem, který má rychle situaci uklidnit a nastavit možná řešení.

B. Hrbková se stala ředitelkou k 1. srpnu 2012 údajně ze druhého místa v konkurzu, který podle nedementovaných zpráv s přehledem vyhrál původní ředitel Jan Stárka, a odvolána byla 8. listopadu 2013 podle zprávy MŠMT kvůli závažnému porušení a neplnění povinností. I. Kašpařík byl v této situaci logickou volbou – s DÚ Dobřichovice v minulých letech nadstandardně spolupracoval (poslední rok nadstandardní komunikace nefungovala, zůstávala spíše na úrovni kontaktů sociálních pracovnic), DÚ U Michelského lesa je nejbližším zařízením tohoto typu a spádové oblasti se bezprostředně dotýkají.

I. Kašpaříka jsme se zeptali, v jakém stavu DÚ v Dobřichovicích (jehož součástí je i DD Lety a další zařízení v Řevnicích, ve Slaném a v Kolíně) přebíral. „Kapacita ústavu jsou tři výchovné skupiny, tedy 24 dětí. Bylo jich tam osm. Z původních zaměstnanců zbylo minimum, vychovatel Jan Kubát (předseda zdejších odborů a „nositel odporu“ proti ředitelce, pozn. red.) dostal bezprostředně před odvoláním paní Hrbkové výpověď, kterou jsem zrušil pro nezákonnost. Většina dalších zaměstnanců byla nově přijata a ve zkušební době,“ popisuje věcně I. Kašpařík. Přitom to dříve býval podle něho významný a renomovaný ústav. „Teď jsem dostával hlavně z terénu, z výchovných ústavů a dětských domovů, informace, že je tam situace napjatá, složitá, nezvládnutá, což bylo špatně jak pro pracovníky, tak hlavně pro děti,“ říká.

Prvním krokem bylo informování
OSPODů, aby „své“ děti posílaly přímo do DÚ U Michelského lesa, jehož kapacita je dostačující a odborné zázemí stabilní. Z DÚ Dobřichovice tedy postupně odcházejí děti do výchovných ústavů či dětských domovů a nové nepřicházejí. Proto bylo nutné rozloučit se ve zkušební době i s některými pracovníky, zejména pedagogy, což podle I. Kašpaříka je nepříjemné, ale nezbytné – není ekonomicky možné, aby se o pět dětí (aktuální stav v době rozhovoru) staralo kolem 30 pracovníků a zařízení mělo o jedenáct lidí víc, než je počet „tabulkových míst“, což je závazný ukazatel… Další zařízení nebyla personálně a provozně tak postižena jako samotný diagnostický ústav, v DDŠ Slaný a v DD Lety ale byli vedoucí pracovníci odvoláni („podivně“, používá hodnotící slovo I. Kašpařík), jiným se podařilo aktivity ředitelky od kolegů odclonit, aby mohli pokud možno v klidu pracovat.

Důvodem pro zastavení přijímání klientů byla podle I. Kašpaříka naprosto nedostatečná komunikace mezi pracovníky a pracovišti, na poradách se místo diskuzí o diagnostice a umísťování dětí řešily interpersonální vztahy. V zařízení vládla nejistota, zkušení pracovníci odcházeli, nově příchozí se museli zapracovávat, byli často nezkušení, neznali terén. Připouští ale, že to souvisí i s tím, že zřizovatel (tedy MŠMT) řeší budoucnost DÚ Dobřichovice. Konečně, trochu mám dojem, že v Dobřichovicích jako aktuálně nejslabším a v podstatě nefunkčním článku řetězu se hledá nový model pro celou síť diagnostických ústavů.

„Určitě v úvahách hraje roli i dosažitelnost tohoto zařízení, jeho potřebnost i skutečnost, že do jeho oprav a údržby nebylo v minulých letech příliš investováno, výhrady měla i hygienická kontrola. Navíc mi bylo jasné, že budu muset řešit personální, ekonomické a administrativní záležitosti, že to bude složité a že v této rozjitřené situaci nebude možné s týmem, který neznám a který zčásti není příliš zkušený, poskytovat dětem potřebnou odbornou výchovnou a diagnostickou péči,“ říká I. Kašpařík.

Od zřizovatele dostal úkol rozčlenit „dobřichovický konglomerát“ na jednotlivá pracoviště. Organizačně by to neměl být problém. Léčebně-výchovné oddělení Cesta v Řevnicích by se mělo přičlenit k DÚ v Hodkovičkách, který do něho konečně posílá na 60 % klientely (jde o dívky s drogovou závislostí), SVP Slaný sídlí v době spolu s dětským domovem se školou, takže se toto propojení nabízí, kolínské SVP se spojí s výchovným ústavem v Býchorech. A DD Lety zůstane spojen s dobřichovickým zařízením, bezprostředně spolu sousedí. Jen je otázka, co se stane ze samotného diagnostického ústavu. Zatím se mluví hlavně o jeho přeměně v pobytové středisko výchovné péče. S trochu jinak definovanými úkoly přizpůsobenými situaci očekávané kvůli novému občanskému zákoníku. Jde o rozhodnutí MŠMT jako zřizovatele, I. Kašpařík je ale považuje za potřebné a rozumné. Počítá s tím, že plánované změny nastartuje a v novém roce už nebude důvod, aby stál v čele tohoto komplexu zařízení.

Rezervovanější je ale v okamžiku, kdy začne mluvit o dopadech nových pravidel o umísťování dětí do jednotlivých zařízení, se kterými přichází od ledna občanský zákoník. „Hrozí nebezpečí, že děti budou umísťovány bez dostatečné diagnostiky, do zařízení, které svým typem a například nabídkou vzdělávání nebude pro ně nejvýhodnější. Uvědomujeme si toto riziko, jednáme se zástupci Soudcovské unie i OSPODů, doufáme, že se při rozhodování bude využívat profesionalita a zkušenost pracovníků současných diagnostických ústavů,“ říká I. Kašpařík, ředitel DÚ U Michelského lesa, který dostal za úkol konsolidovat i situaci po odvolání ředitelky B. Hrbkové z DÚ Dobřichovice.

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz