archiv
Učitelské noviny č. 40/2013
tisk článku

NAŠE PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Poslední dva školní roky byly v naší mateřské škole v Olomouci-Holici spojeny především s budováním nové zahrady. Záměrem bylo vytvořit zahradu, která by dětem umožňovala lépe poznávat přírodu a která by jim nabídla rozmanitá zákoutí pro jejich tvořivou hru, experimentování a objevování. Díky tomu se naše zahrada přeměnila v tzv. přírodní zahradu. Inspirací byl šířící se trend budování přírodních zahrad zejména v Německu, Rakousku a skandinávských zemích. Cílem těchto zahrad je dát dětem možnost pohybovat se v rozmanitém přírodním prostředí, seznamovat se s elementy, které jsou součástí přírody (půda, voda, kameny, písek), zdolávat překážky a tím rozvíjet samostatnost, obratnost, motoriku, představivost. Dětem je tak dána možnost zažívat přírodu a od přírody se také učit.

Proměna zahrady probíhala v několika etapách. V první došlo k úpravě terénu. Byly zbudovány terénní vyvýšeniny v podobě valů se zabudovanými tunely. Děti se tak mohou učit pohybu v různorodém terénu a zahradu využívat i v zimním období, kdy sjíždějí valy na bobech nebo lopatách. V další fázi byly vyvýšeniny obohaceny o skluzavky a dopadové plochy byly vysypány pískem. Součástí svahů se staly také terénní dřevěné lavičky (mosty). Dále bylo na zahradě vybudováno jezírko, kde mají děti možnost pozorovat vodní rostliny, hmyz, ale třeba i vývoj žabiček a dalších živočichů. Od začátku trávily děti u jezírka nejvíc času. Šplouchaly se ve vodě a se zájmem pozorovaly objevené pulce. Na jaře přibyli do jezírka také raci, takže se děti seznamují i s těmito živočichy. V poslední etapě došlo k vytvoření tzv. ještěrkoviště. Snad se zde ještěrky zabydlí. Revitalizaci zahrady završila stavba altánu, který nabízí možnost využívat zahradu i v méně příznivém počasí.

Novou součástí zahrady je i výsadba dřevin, trvalek a bylinek. U tzv. bylinkové spirály se děti učí poznávat různé bylinky a jejich použití, učí se péči o rostliny. Mobiliář zahrady byl obohacen o vrbová teepee obehnaná vrbovým plůtkem, která dětem nabízejí soukromí k různým námětovým hrám i příjemné útočiště v období slunečných dnů.

Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu, je pro nás pedagogy i děti zahrada velkým přínosem. Poskytuje nám překrásné zázemí pro pořádání různých akcí, díky nimž se mohou s rozmanitostí nové zahrady seznámit i rodiče. Těší nás, když vidíme, jak se děti spontánně o zahradu zajímají, jak objevují, zkoušejí a při péči o ni radostně přidávají ruku k dílu. Za to patří náš obrovský dík nejen Mileně Zapletalové, jejímž myšlenkovým dílem zahrada je, ale všem, kteří se zasloužili o její realizaci akce, jež nám umožnila poskytovat environmentální vzdělávání na mnohem lepší úrovni.

Kolektiv MŠ ZŠ a MŠ Olomouc-Holice, Náves Svobody 41

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz