archiv
Učitelské noviny č. 39/2013
tisk článku

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

„Etika znamená, že se chováme o něco lépe, než je absolutně nutné.“ William Cuppy… V duchu této myšlenky tvořili vyučující ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně obsah projektu Začlenění etické výchovy do výuky ve škole. Jejich projekt byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vybrán a schválen a díky tomu můžeme ve škole zorganizovat aktivity zhruba za 60 000 Kč.

Co konkrétně budeme v tomto školním roce financovat? Činnost kroužku dramatické výchovy s návštěvou profesionálního lektora, exkurzi v průmyslové kulturní památce Dolní oblast Vítkovice, výjezd do Prahy spojený s účastí na oslavách mírového hnutí Stonožka, víkendové soustředění vybraných žáků s programem zaměřeným na aktivity „Teambuilding“, pořádání charitativního florbalového turnaje, realizaci předvánočních školních dílen a uspořádání charitativního předvánočního večera s vlastním kulturním programem a vernisáží prací žáků. Schválení projektu nám umožnilo také zakoupit nové publikace a DVD s tématy etického chování, historie i ekologie.

V našich životech je nezbytně nutné umět číst, psát, počítat a orientovat se ve světě, který nás obklopuje. Ke štěstí už pak schází „jen“ to, abychom žili v harmonickém vztahu s ostatními lidmi a přírodou. Věříme, že naše žáky přimějeme přinejmenším k úvaze nad těmito skutečnostmi.

Za vyučující ZŠ dr. M. Tyrše Jana Mrázová a Monika Tomisová

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz