archiv
Učitelské noviny č. 39/2013
tisk článku

Prevence před prevencí

Odborná úroveň primární prevence v naší zemi se v posledních letech na první pohled skokově zlepšila. Už jako dávná historie se zdají momenty, kdy nejmenované subjekty ve velkém organizovaly různé hurá akce, na které se snažily nahnat co možná nejvíce dětí. Frontální přednášky založené na omračujících a zastrašujících příkladech z oblasti sociálně patologických jevů a především pak drog byly na konci minulého tisíciletí v kurzu. Zejména přeplněné sály kin připomínaly někdy spíše vystoupení členů nějaké okultní sekty než opravdu účinnou interaktivní primární prevenci. Proč poměrně rychle došlo k takové změně k lepšímu?

Jakkoliv se tato proměna laikovi jeví jako revoluční, šlo ve skutečnosti o postupné cílené působení. Rozhodujícím momentem jistě bylo před osmi lety založení Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty UK v Praze, na jejímž základě minulý rok vznikla samostatná Klinika adiktologie. Brzy se tým Michala Miovského stal klíčovou autoritou na poli problematiky závislostního chování v naší zemi, a to včetně prevence. Konečně zde bylo skutečně odborně erudované pracoviště zasvěceně komunikující s obdobnými vědeckými institucemi v zahraniční, které si mohlo dovolit zodpovědně říci: Toto není dobrý způsob primární prevence, to už vůbec není žádná prevence (vy dětem dokonce škodíte!), a naopak, toto jsou příklady dobré praxe, které stojí za to následovat.

Velice důležité je, že jednotlivé oblasti rizikového chování se díky odbornému působení postupně staly součástí jednotné primární prevence. Někdejší roztříštěnost, v níž totálně dominovala prevence proti ilegálním návykovým látkám, je také minulostí. Pozitivní efekt spočívá jednak v tom, že veřejnost jasně vidí, jak jednotlivé formy rizikového chování nelze od sebe v praxi dost dobře oddělovat, jednak se neopomíjejí na první pohled oproti drogám méně dramatické, ale v důsledku obdobně závažné jevy, jako je třeba nezdravé stravování.

Profesor Miovský na desátém ročníku konference Primární prevence rizikového chování upozornil mimo jiné na to, že různých obdobných aktivit v oblasti primární prevence začíná být skoro až moc. To, že si mohou zájemci o danou problematiku vybírat, je jistě dobře, ale méně je někdy více. Na boom programů primární prevence proto průběžně reaguje ministerstvo školství a stále vylepšuje systém jejich certifikace. Škola sice může na svou půdu vpustit i jiné aktéry preventivního programu než ty, kteří mají příslušný glejt, ale nemůže se pak divit, když na její žáky začne své kejkle zkoušet nějaký šarlatán. Ředitelé škol ve spolupráci s metodiky primární prevence tak nyní už nemusejí tolik řešit, zda jim své služby náhodou nenabízí nedůvěryhodný subjekt, ale spíše se snaží o výběr pro žáky skutečně atraktivního programu.

Odborná kvalita jednotlivých programů primární prevence je totiž jedna věc, jejich skutečný efekt je však věc druhá. Nejen v primární prevenci, ale i v jiných oblastech veřejného života se v posledních letech začíná prosazovat jakási kultura měření efektivnosti. Hledají se dokonce matematické modely, jež mají popsat a vyhodnotit účinnost daného produktu. Ano, je jistě dobře, že do aktivit nejrůznějšího druhu, zvláště pak těch, které jsou financovány z peněz daňových poplatníků, se vnáší řád a kontrola. Ovšem podstatu kvality pedagogické nebo jakékoliv osvětové činnosti stejně nelze změřit. Kromě objektivních odborných parametrů zde proto musí vždy zůstat značný prostor pro působení nepostižitelné chemie, která je dána zejména kreativitou a charismatem aktérů daných programů. A tu školy jistě spolehlivě poznají.

Lukáš Doubrava

 

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz