archiv
Učitelské noviny č. 38/2013
tisk článku

JSOU ZMĚNY VE VYHLÁŠKÁCH V ZÁJMU DÍTĚTE?

Ředitel odboru vzdělávací soustavy Mgr. Jakub Stárek zaujal v Učitelských novinách č. 35 poněkud svérázné stanovisko k jednotlivým změnám ve znění vyhlášek č. 72 a 73. Asociace speciálních pedagogů se k úpravám připraveným ministerstvem opakovaně vyjadřovala. Nezůstala pouze v pozici kritika, ale zároveň připravila konkrétní textace k jednotlivým chystaným úpravám. Nejde pouze o myšlenky několika jednotlivců, ale o odborné vyjádření členské základny.

V naprosté většině pohledů na danou problematiku se Asociace speciálních pedagogů shoduje i s ostatními odbornými asociacemi ve školství a rovněž s naprostou většinou krajských reprezentací. Bohužel, pracovníci ministerstva se podřizují samozvaným „odborníkům“ z nestátních neziskových organizací. Pokud je někdo skutečným nositelem problému, jsou to právě tito „odborníci“, z nichž většina nemá potřebnou odbornost v daném oboru a o pedagogické praxi již lze jen obtížně hovořit.

Vyjádření ředitele Stárka, neustále se opírajícího o rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (který musíme akceptovat, byť je již ve své podstatě ilustrací neobjektivního jednostranného posuzování), sice lze pochopit, ale Akční plán, který je dalším zvoleným argumentem, je zároveň společným nevydařeným výstupem ministerstva školství, Úřadu veřejného ochránce práv a Úřadu vlády, které jej odeslaly radě ministrů do Bruselu přes četné protesty profesních organizací a dalších odborníků ve školství a zavázali se jím k množství nesmyslností.

Řediteli odboru Jakubu Stárkovi se argumentace nepovedla. Pozoruhodnou skutečností je, že zcela otevřeně přiznává, že požadované změny se zapracovávají v souvislosti s Akčním plánem opatření k výkonu rozhodnutí rozsudku D. H. (např. opravdu revoluční myšlenka – neznám žádné podklady pro podobná tvrzení – v části článku „Rediagnostika“) a z jeho slov lze vyrozumět, že děti s LMP (LMR) opakovanou diagnostikou nejsou na rozdíl od dětí s těžkým zdravotním postižením traumatizovány, protože děti s LMP (LMR) se po roce mohou vlivem působení speciálněpedagogické péče „uzdravit“, a to při prosté implementaci Akčního plánu opatření k výkonu rozhodnutí rozsudku D. H. do školské legislativy.

Odvolávání se ředitele odboru na spolupráci s Asociací speciálních pedagogů v posledním odstavci článku je velmi alibistické. Přestože lze hovořit o vzájemné komunikaci, nelze tak již hovořit o výsledcích této komunikace. Pokud se názory asociace vzdalují od představ prosazovaných aktivisty z neziskovek, nejsou prostě ministerstvem přijaty. Vkrádá se až myšlenka, že se ministerští pracovníci těchto aktivistů, kteří vědomě poškozují Českou republiku v cizině, obávají a s odbornou veřejností vedou jednání jen tak, aby se neřeklo, pod rouškou spolupráce.

Na nutnosti „změny koncepce základního vzdělávání“ se shodnout můžeme, ale nemůžeme se shodnout na neodborném zásahu „kdekoho“ do jednoho paragrafu, odstavce, věty… bez systematických změn v celém kontextu školského zákona a souvisejících právních prováděcích předpisů, týkajících se celého systému vzdělávání v ČR. „Na potřebnosti tohoto paragrafu“ (citace) jsme se s MŠMT nikdy nedohodli. 

Požadavek na změny § 16 školského zákona, potřebu změn znění vyhlášek č. 73 a č. 72, potřebu řešení zachování/zrušení, nebo změn přílohy LMP nikdy nevzešel ze strany odborné pedagogické veřejnosti ani ze strany ASP ČR. Veškeré požadavky jsou ze strany NNO a Úřadu vlády. MŠMT, v souvislosti s Akčním plánem opatření k výkonu rozhodnutí rozsudku D. H., na který se všechny tyto organizace stále odvolávají, podle tohoto požadavku koná. Bez ohledu na zdravotně postižené žáky, kteří mají diagnózu lehká mentální retardace. Bezostyšně jsou zde žáci s diagnózou LMR přehlíženi a zaměňováni za žáky se sociálním znevýhodněním – kteří do speciálního vzdělávání nepatří a o jejichž vzdělávání by se měly starat především základní školy hlavního vzdělávacího proudu.

Marcela Bernardová, tajemnice Asociace speciálních pedagogů

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz