archiv
Učitelské noviny č. 25/2013
tisk článku

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU

Naší škole se podařilo navázat partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci, konkrétně s katedrou geografie. Spolupráce je uskutečňována v rámci tamního projektu zaměřeného na realizaci terénní výuky pro žáky a vytváření výukových mate-riálů k terénní výuce jak pro základní, tak střední školy. V této výuce jsou využívány moderní formy a metody, velký důraz je kladen na terénní složku vyučování. „Tento postup učení je velmi přínosný – žáci mají možnost pozorovat vybrané procesy a objekty v reálném prostoru přesně tak, jak skutečně fungují. Navíc mohou sledovat provázanost složek dnešního světa, čímž se překračuje problematická hranice jejich vztahů vzniklá rozdělením výuky do jednotlivých vyučovacích předmětů a dílčích oblastí,“ uvádí Jan Hercik, vedoucí projektu Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ, a ještě dodává: „Naším cílem je poukázat na výhody výuky v terénu jakožto integrální součásti běžné výuky a zároveň také ukázat možné cesty, jak k tomuto specifickému způsobu vyučování přistupovat.“

V rámci partnerství se uskutečnily první výukové bloky pro vybrané žáky sedmých a osmých tříd. Stěžejním pilířem výuky byla tvorba turistického průvodce Znojmem, při níž si žáci mimo jiné upevňovali a prohlubovali své dovednosti při práci s mapou, různými jinými informačními zdroji, výpočetní technikou a dalšími digitálními technologiemi. Velmi výraznou roli hrálo i poznávání města a práce žáků ve skupině. „Díky personálnímu zajištění olomouckými geografy byla výuka velmi efektivní – nejvýše na šest žáků připadl jeden lektor, což je přepych, který není v podmínkách běžně koncipované školy možný. Z navázání partnerství jsem nadšen stejně jako z obsahu právě realizované výuky,“ poznamenal ředitel školy Pavel Trulík.

Do konce školního roku je naplánovaná pro žáky ZŠ Pražská ještě jedna vícedenní akce, která proběhne v polovině června v Olomouci. Znojemští žáci se hravým způsobem seznámí nejen s krásami hanácké metropole, ale díky vhodně voleným aktivitám budou získávat a dále rozvíjet řadu dalších dovedností. Určitým bonusem, především pro rodiče žáků, je plné financování dopravy a stravování žáků z prostředků projektu.

Zmiňovanými akcemi však spolupráce mezi olomouckým Centrem pro interdisciplinární terénní výuku a ZŠ Pražská nekončí. Již dnes jsou připravovány další akce pro žáky ZŠ Pražská, které budou realizovány ve školním roce 2013/2014.

Marie Hošpesová, ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz