archiv
Učitelské noviny č. 24/2013
tisk článku

ZÁLUDNOSTI DIGITÁLNÍ STOPY

Nedávno se za velkého zájmu lidí z praxe diskutovalo na konferenci v Senátu ČR o nových trendech v prosazování bezpečnosti v kyberprostoru. Spolu se senátory se na organizaci akce podílelo i Národní centrum bezpečného internetu (NCBI). Ředitele Jiřího Palyzy jsme se na možnosti prevence online kriminality zeptali.

Objevují se v online kriminalitě nějaké nové faktory?

Jeden z posledních trendů online kriminality, které jsme zaznamenali, je skutečnost, že největšími šiřiteli dětské pornografie jsou samotné děti. Je to problém, děti a mládež, aniž by si uvědomily, co to pro ně může znamenat za rizika zejména do budoucna, jsou ochotny posílat po sociálních sítích a po chatech, ale i běžnými maily erotické obrázky. A to nejen pro zábavu svou i ostatních, ale v poslední době hlavně ve snaze získat nějaké ekonomické výhody, dá se říci, že s nimi obchodují – nabízejí je často za naplnění mobilního tarifu.

Kromě toho je stálým problémem velmi nízká pozornost věnovaná ochraně osobních údajů a třetím problémem, který ale souvisí s tím prvním, je skutečnost, že si mladí uživatelé internetu neuvědomují nebezpečí digitální stopy, kterou po sobě každý zanechává. Klidně ukládají na síti své fotografie, informace o sobě, o svém pohybu, o svých názorech a svých aktivitách. Zejména je problém, když člověk pro svoji identifikaci používá vlastní jméno. Když už chce takové informace zveřejňovat, vždy je lepší činit tak pod přezdívkou, ale ani tehdy nemáte jistotu bezpečné anonymity.

Tato digitální stopa ho může dostihnout v dospělosti, v době, kdy se bude například ucházet o nějaké zaměstnání. Je už naprosto běžnou prací, že podle dat uvedených v CV zaměstnavatel prozkoumá internet a shromáždí veškeré dostupné informace o uživateli. A každý asi pochopí, že pokud najde nějaké erotické fotografie z dětství nebo třeba příliš vyhraněné názory, které žadatel dřív „pověsil na net“, může vést své otázky tímto směrem a pozice uchazeče o zaměstnání je pak podstatně složitější. Mladí prostě žijí současností, existenci digitální stopy a její nebezpečnost si leckdy neuvědomují.

Co je nového v prevenci online kriminality?

Připravují se dvě důležité změny. Už by nemělo být trestným činem pouze držení (a pochopitelně šíření) dětské pornografie, ale i její aktivní vyhledávání. Stejně tak by mělo být trestné lákat dítě i prostřednictvím internetu pod falešnou identitou například na schůzku. (Chování, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít, je označováno jako grooming.) Dnes tomu tak není. Pokud bychom chtěli v současnosti groomera potrestat, museli bychom ho přistihnout přímo při činu.

Je toto zpřísnění cesta správným směrem? Není trestnost samotného vyhledávání například dětské pornografie zneužitelná? Při brouzdání sítí na vás vykoukne taková stránka, aniž byste ji hledal – a v tom okamžiku se dopouštíte trestného činu?

Je pravda, že pokud by se někdo na někoho pokusil vést cílený útok, může ho nařknout například z vyhledávání dětské pornografie na internetu… Bude třeba podrobnějšího a zodpovědnějšího šetření, přesto jsem přesvědčen, že zpřísnění podmínek a pohledu na zneužívání dětí na netu i mimo něj je cesta správným směrem.

Nabízíte školám projekt „eSafety Label“ podporující realizaci bezpečného IT prostředí…

Školy mohou v tomto projektu získat některou ze tří úrovní certifikátu, který potvrdí, že v rámci školy používají bezpečný internet. Mohou pak svoje IT prostředí prezentovat jako bezpečné a zvýšit tak image školy. Rodiče nemusí mít obavy, že by se jejich děti ve škole pohybovaly v ohrožujícím virtuálním prostoru. Jde také o pokus o lepší osvětu, o uvědomění si potřeby bezpečnějšího internetu.

Testy jsou zaměřeny na pedagogy, ředitele, na školní správce IT. Aktivitu zastřešuje mezinárodní organizace European Schoolnet. Prověřuje se bezpečnost připojení, antivirová ochrana, možnosti blokování určitých stránek. Jde i o to, jak jsou pedagogové schopni prezentovat žákům potřebnost bezpečného IT prostředí. Testy jsou poskytovány online a online jsou i vyhodnocovány. A pokud škola díky nim zjistí, že má nějaký problém, může se obrátit na naše Národní centrum bezpečnějšího internetu a my se jí budeme snažit pomoci. Jsme českým certifikačním centrem projektu. Projekt zatím běží zhruba měsíc, má trvat v pilotní fázi do podzimu, zatím prošlo certifikací devět škol. Je to málo, ale předpokládám, že se začnou ozývat další. Bohužel, řada škol nevnímá bezpečnost IT prostředí jako příliš podstatnou (www.esafetylabel.eu/web/guest).

O ochraně dětí v kyberprostoru jste už mluvil. Jakou roli v ní mají rodiče?

Problém je v tom, že rodiče většinou zdaleka nestačí ve znalostech z této oblasti svým dětem. To ale nic nemění na tom, že by si měli uvědomit svoji odpovědnost za výchovu svých dětí a alespoň jim zkusit vysvětlit, co je to zodpovědnost a jak by se měly ve virtuálním prostředí chovat. I to je důvod, proč by se podle nás měly tyto otázky stát standardní součástí třídních schůzek, kde by učitelé, kteří bývají přece jen obvykle poučenější než většina rodičů, s nimi měli o tomto tématu hovořit.

Jaké akce v oblasti bezpečnějšího internetu NCBI chystá?

Připravujeme konferenci na pražském magistrátě pro pedagogy, sociální pracovníky a odborníky z PPP, tedy pro ty, kteří bezprostředně pracují s dětmi, aby se seznámili s možnostmi online bezpečnosti, akce se stejným obsahem bude i v Jihlavě. Nabídneme těmto lidem semináře o významu, problémech a možnostech online bezpečnosti. Na sociálně slabší je zaměřený mezinárodní projekt SocialWeb – SocialWork, který je také zaměřen na toto téma.

Radmil Švancar

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz