archiv
Učitelské noviny č. 24/2013
tisk článku

Fakta, nebo emoce?

Neexistuje snad kauza, ve které by bylo možné striktně oddělit jedno od druhého. Avšak to, co se děje poslední rok na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze je propletenec, který se hned tak nevidí. V Tématu týdne jsme se proto pokusili pokud možno oddělit zrno od plev a popsat vývoj celého komplikovaného incidentu v jeho uzlových bodech co možná nejvěrohodněji.

První problém nastal ale hned v počátku. Od jakého okamžiku kauzu vůbec přesně datovat? Ano, je jasné, že klíčovým bodem je rozhodnutí děkana Miroslava Ševčíka o odvolání prozatímního šéfa Katedry institucionální ekonomie, ovšem děkanovi oponenti tvrdí, že mocenský boj uvnitř fakulty se rozhořel nikoliv v červnu, ale již o čtvrt roku dříve, a to před volbami do jejího akademického senátu. Jakkoliv děkan Ševčík tuto interpretaci odmítá, faktem je, že hodnověrné doklady svědčí o tom, že k jakési rivalitě a ke vzniku vnitřní opozice už tehdy rozhodně došlo. Zdali tato odbojná skupina začíná vystupovat vůči části vedení proto, že jí (jak tvrdí) jde o to, aby výuka na škole byla co možná nejkvalitnější, může vnější pozorovatel posoudit jen stěží.

Z voleb vyšel senát, který je děkanovi a jeho věrným ve své většině bezpochyby nakloněn. Zrak médií ale především upoutala skupina studentek, které začaly bít na poplach, protože děkan údajně svým autoritativním přístupem omezuje a vyhání schopné kantory a ohrožuje tak úroveň výuky. Opět ale můžeme jen těžko zjistit a objektivně posoudit, jestli jde skutečně o kvalitní moderní pedagogy, kteří úpí pod jhem konzervativního děkana, nebo se jedná o lidi, kteří ho z nějakého důvodu už jen prostě mají plné zuby. M. Ševčík se ale odkazuje na audit, z něhož podle něj vyplývá, že někteří jeho oponenti trestuhodně zacházeli s finančními prostředky školy. Ti ale tvrdí, že to vůbec není pravda…

Financí se také týká rubrika Zeptali jsme se. V tomto případě však rozhodně nejde o žádné podezření na protiprávní činnost. Tentokrát jsme se nedotázali jen jednoho, ale hned několika lidí, a to především ředitelů středních škol. Zajímalo nás, jestli si myslí, že když bude poslední novela o daních schválena, posílí se tím ochota firem k větší finanční spoluúčasti na odborném vzdělání.

Co se však porušování zákona opět týká, je online kriminalita. V Sondě se mimo jiné dočtete, že největšími šiřiteli dětské pornografie v současné době nejsou překvapivě psychicky narušení jedinci či různí podnikavci, ale samotné děti. A nejde jen o to, že tak činí z nerozumu. V řadě případů s erotickými obrázky dokonce samy obchodují! Nabízejí na síti svoje intimní fotografie výměnou například za kredit na mobil.

Měli by si toho všimnout rodiče, kteří si ale často s počítačem rozumějí mnohem méně než jejich děti. Možná by jim mohli pomoci učitelé, pokud by ale pro ně otázka IT bezpečnosti byla dostatečně závažná.

Je pak otázkou, jestli takové děti dokáží ještě dnes alespoň trochu oslovit dětské pořady, třeba takové poetické snímky a příběhy našeho mezinárodně nejúspěšnějšího filmového režiséra Karla Zemana. V muzeu věnovaném jeho odkazu, které před časem vzniklo na pražské Malé Straně, to jistě nevidí tak černě. Průběžně se zde totiž setkávají s dětmi, které na kuchyni zemanovských filmových kouzel hledí jako u vytržení.

Lukáš Doubrava

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz