archiv
Učitelské noviny č. 19/2013
tisk článku

DUÁLNÍ SYSTÉM A JEDNOTNÁ ŠKOLA

Nespokojenost firem s úrovní profesní přípravy absolventů středních škol, zejména těch, kteří prošli nějakým technickým oborem, dosáhla kritického bodu. Místo obvyklých stížností na neschopnost státu byli tentokrát zaměstnavatelé radikálnější a sami navrhli systém odborného vzdělávání, v němž by na sebe rádi vzali víc pravomocí. Autorem tzv. kooperativního modelu, o němž se můžete dočíst na str. 10-11, je hospodářská komora.

Návrh připomíná německý duální systém a právě v tom se ukrývá čertovo kopýtko. Je samozřejmě velmi sympatické, že podniky chtějí víc než dosud mluvit do obsahu a schvalování oborů či počtu jejich absolventů, byť jim v tom současná legislativa nijak zvlášť nebrání. Problém však nastává v okamžiku, pokud by jejich hlas přešel z role poradní do exekutivní, tedy například, pokud by mohli natvrdo definovat třeba obsah teorie odborných předmětů, což představuje úkon, který dnes leží na bedrech státu. Ano, v Německu o profesní složce výuky rozhodují firmy. Ale v Česku? Tady nenesou za systém vzdělávání odpovědnost, proto nemohou mít ani výkonné pravomoci.

První nutnou podmínkou úspěchu duálního systému by muselo být například zavedení povinného členství firem v hospodářské komoře, která by poté skutečně mohla pod svými křídly vybudovat zákonem definovanou strukturu odborné části středoškolského vzdělávání. Povinné členství je ale u nás zatím v nedohlednu stejně jako řada dalších prvků ryzího duálu.

Německý model však může být hodně zrádný. Může se vymknout. Důrazem na odbornost, jíž se vyučuje přímo ve firmách, totiž poněkud paradoxně otevírá zadní vrátka myšlence jednotné všeobecné školy. Je to prosté. Role středního školství v duálním systému spočívá v zajištění všeobecného vzdělávání. Tedy žádné dílny, žádní učitelé odborných předmětů, ale jednotný gymnaziálně laděný proud vzdělávání. Nedělejme si iluze, že by duálním systémem procházela větší část mladé populace. Vždyť co víc táhne? Řemesla a technika, nebo všeobecná příprava? Střední škola by se změnila a nejsem si jist, jestli právě tohle chceme.

Hospodářská komora naštěstí takový scénář neplánuje. Jde jí v podstatě jen o větší intenzitu spolupráce firem a škol. Nicméně džin jednotné školy byl opět vypuštěn a bylo by dobré ho zase rychle vrátit zpátky do lahve. Nebo snad ne?

            Petr Husník

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz