archiv
Učitelské noviny č. 08/2013
tisk článku

ŠKOLY SE TESTOVÁNÍ UŽ NEBOJÍ. ZATÍM?

Česká školní inspekce zveřejnila novinky, které částečně změní podobu celoplošné zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni pátých a devátých ročníků. Nejde o žádné dramatické zásahy. Architektura, filozofie i technologie testování zůstávají v zásadě stejné. Osvědčily se. Důkazem budiž i postoj drtivé většiny základních škol. Ten se, jak se zdá, na rozdíl od samotného testování podstatně změnil. Atmosféra období předcházejícího testování vloni a letos je diametrálně odlišná. Zatímco před rokem řada škol hleděla na první elektronické celostátní testování žáků s nedůvěrou a obavami, letos se k němu stavějí vesměs pozitivně nebo alespoň neutrálně. Co tuto změnu způsobilo?

V prvé řadě se ani v nejmenším neprokázalo, že by s výsledky testů někdo jakkoliv manipuloval a zneužíval je k vytváření nějakých nesmyslných žebříčků. Nesmyslných jednak proto, že by školám jistě nijak neprospěly, jednak z toho důvodu, že inspekce zpracování dat o výsledcích žáků nastavila tak, aby z nich žádný skutečně racionální žebříček sestavit nešlo.

Za druhé se již uklidnila situace po neúspěšném rozjezdu celostátní maturity. Na jednu stranu bylo tehdy velice nevděčné přijít na veřejnost s další formou „nuceného“ jednotného měření výkonu žáků, na stranu druhou šlo ale o ukázku toho, že není nutné se testování bát, pokud se s ním zachází opatrně. Jistě, nelze míchat hrušky a jablka – ostrá zkouška z dospělosti a zkouška samotného testování jsou dvě odlišná hřiště. Rozhodně se ale ukazuje, že do budoucna by se i v případě středních škol mohlo jít alespoň částečně elektronickou cestou.

A za třetí, za dosavadním úspěchem stojí velké nasazení pracovníků ČŠI. Výkon, který při krátkodobé přípravě testování podali, a nasazení, které museli předvést při zpracovávání výsledků, si zaslouží respekt. A to i od těch, kteří s testováním jako takovým nebo touto jeho konkrétní formou z principu nesouhlasí. Ještě dobře si pamatuji onu škodolibou náladu těch nejurputnějších kritiků testování, kteří se radovali z každého problému, ke kterému během první zkoušky došlo. Technické, logistické i konstrukční nedostatky testování objevivší se v minulé zkoušce byly podle tvrzení ČŠI odstraněny, takže nic nebrání tomu spustit verzi 2013. Jedna věc zde však stále chybí. Příslušná legislativa. Dokud nebude černé na bílém jasně napsáno, jak s testováním po skončení pokusného období naložit, školy by měly zůstat i nadále ostražité.

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz