archiv
Učitelské noviny č. 04/2013
tisk článku

ZAČNE S PENĚZI VYSOKÝCH ŠKOL MANIPULOVAT MINISTERSTVO FINANCÍ?

Režim státní pokladny to má umožnit

Změny ve způsobu financování veřejných vysokých škol (VVŠ) podle Rady vysokých škol (RVŠ) zasáhnou přímo do autonomie akademických institucí. Poslanci v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlech totiž chtějí, aby VVŠ přešly do režimu státní pokladny. Znamená to, že každá z těchto škol bude muset vést nejméně jeden účet u České národní banky (ČNB), na nějž jí poputují státní dotace. Z toho však budou vyplývat závažná omezení.

Nejde o apríl!

Novelizovaná norma začne naplno platit od 1. dubna. Do té doby jsou VVŠ povinny zřídit si u ČNB účty podřízené státní pokladně. Nešťastné na celé novele mimo jiné je, že klíčovými změnami se vláda zabývala ve dnech, kdy rezort školství zrovna neměl svého šéfa, jenž by hájil zájmy univerzit. Shodou okolností to bylo také v dubnu. „Bylo to před tím, než nastoupil ministr Fiala. Vláda návrh zákona upravila podle připomínky ministra zemědělství a viceguvernéra ČNB. V dokumentech není nic o tom, že by byly respektovány i připomínky ministerstva školství,“ přibližuje JIŘÍ ZLATUŠKA, místopředseda RVŠ.

Původní návrh poslance Pavla Suchánka (ODS), který sněmovna předloni v září zamítla, měl být vůči vysokým školám ještě tvrdší. V zásadě by jim neumožňoval používat pro ukládání veřejných peněz jiný účet než ten u ČNB. Současná novela sice na rozdíl od původního návrhu dovoluje převést finanční prostředky uložené nejdříve u ČNB na konta v komerčních bankách, avšak zde prý stále zůstává riziko, že při nepříznivé shodě okolností a svévoli ze strany ministerstva financí nebudou VVŠ moci se svými prostředky připsanými na jejich účet v ČNB nakládat úplně svobodně.

O převod z účtů vedených u ČNB se musí příjemce nejen postarat sám, ale je povinen tyto transakce také zaplatit. Z toho logicky plyne, že náklady VVŠ se tak zbytečně zvýší.

Ministerstvo financí může s prostředky VŠ manipulovat

Co se oněmi nepříznivými okolnostmi myslí?

Když nebude ve státní kase dostatek peněz pro naše univerzity (což je poměrně častý a průběžný jev), může být využito následující znění stávajícího zákona: „Celkový součet netermínovaných prostředků na účtech podřízených jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny nesmí být záporný.“ Podle jednoho právního výkladu riziko spočívá v tom, že jednotlivé účty vedené v režimu státní pokladny jsou podřízeny jejím souhrnným účtům, a to podle jednotlivých měn. Bude-li tedy chtít VVŠ čerpat své prostředky z účtu podřízeného státní pokladně ve měně, v níž není na účtech podřízených této pokladně dostatek netermínovaných prostředků, může jí být přístup k jejím penězům odepřen!

Podle novely má ministerstvo financí navíc možnost přebytky finančních prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny krátkodobě ukládat nebo je dokonce investovat na finančním trhu.

Tím, že se VVŠ dostaly pod kuratelu státní pokladny, vztahuje se na ně i povinnost poskytovat ministerstvu financí informace pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití, a to podle pravidel stanovených ministerstvem. „Je to nejasné. Nehovoří se tady jen o účtech podřízených ČNB, ale vůbec o vývoji peněžních prostředků, poskytování informací a o kontrole nad nimi. I to je velice významné ve vztahu k autonomii vysokých škol,“ uvedla na jednání předsednictva RVŠ předsedkyně její ekonomické pracovní komise LENKA VALOVÁ.

Kolik účtů musejí školy mít?

Novela sebou také přináší řadu technických či metodických změn, jejichž podoba však není jednoznačná. Nejen RVŠ, ale i úředníci ministerstva školství proto tvrdí, že rezort financí je na zavedení této novely do praxe naprosto nepřipraven!

„Minimálně dva roky se bráníme zavedení režimu státní pokladny s poukazem na to, jaké problémy to přinese. Bez dalších intenzivních jednání, při nichž budou přítomni zástupci ministerstev financí a školství i vysokých škol, hrozí od dubna finanční kolaps! Školám musí být do té doby jasně řečeno, co mají činit,“ komentuje L. Valová.

Především je potřeba vyjasnit počet účtů u ČNB, které si musejí jednotlivé školy zřídit. Ministerstvo financí není totiž zatím schopno ani jednoznačně sdělit, jestli třeba nebude stačit u ČNB jen jedno konto. Důvodem této komplikace je fakt, že VVŠ jsou financovány vícezdrojově. Zpravidla platí, že čím větší škola je, tím více zdrojů má – desítky až stovky. Univerzity potřebují mít jasno hlavně proto, že v žádostech o dotace musejí samozřejmě uvádět i číslo svého účtu.

U víceletých domácích výzkumných projektů budou i nadále platit již uzav­řené smlouvy, na kterých jsou uvedena čísla účtů, na něž jsou příslušné finance posílány. Je na MŠMT, aby na žádný z nich nezapomněla. A co projekty z evropských fondů? To prý nikdo neví…

Nejasnosti panují také kolem programového financování. Není tak zřejmé, kam od ministerstva poputují takzvané investiční peníze. Zatím jsou posílány do jedné komerční banky, která před lety vyhrála v tendru. Bude to jako u obcí, které jsou prozatím u tohoto typu financí z režimu státní pokladny vyňaty? A co je to prozatím?

Předsednictvo RVŠ se ve svém prohlášení opakovaně a naléhavě obrací na ministerstvo školství a žádá ho, aby se postaralo o legislativní změnu a o vynětí VVŠ z režimu státní pokladny.

Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz