archiv
Učitelské noviny č. 45/2010
tisk článku

Exkurze ve Vojenském historickém archivu

 

V listopadu se zúčastnili žáci a absolventi Gymnázia Kroměříž, kteří se podílejí na pátrání po padlých vojácích v 1. světové válce, historické exkurze do Prahy. Hlavním cílem akce byla návštěva Vojenského historického archivu se sídlem v barokním komplexu Invalidovny. Pro žáky byla připravena ojedinělá exkurze, která se pro veřejnost uskutečňuje pouze jedenkrát ročně.
Žákům byla přiblížena nejen historie areálu, ale především možnosti studia ve vojenském archivu. Výpravě se postupně věnovalo několik pracovníků archivu, díky kterým jsme se mimo jiné dověděli, že v areálu Invalidovny se natáčely filmy a seriály jako Mladý Indiana Jones, Amadeus, Hellboy, Doktor Živago a mnoho dalších.
Nejvíce času jsme strávili s ředitelem Vojenského historického archivu PhDr. Júliem Balážem. Osobně přijel mladé zájemce o historii přivítat i ředitel VÚA Mgr. Josef Žikeš, který škole věnoval publikace týkající se přímo vojenského archivu, ale i 1. a 2. odboje, které vznikly právě na základě tamních archivních pramenů.
Dalším bodem programu byla návštěva památníku na Žižkově, kde mohli žáci zhlédnout prostory samotného památníku, výstavy týkající se 60. let a osudových okamžiků Československa i třetího odboje. Neméně zajímavá byla prohlídka suterénních prostor, ve kterých v 50. letech probíhala nepovedená mumifikace Gottwaldova těla. Část žáků ještě stihla navštívit Vojenské historické muzeum, konkrétně nedávno otevřenou novou expozici věnující se 2. světové válce.
V pátek pak výprava navštívila Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou, které otevřelo své brány pouze pro naši výpravu. Díky fundovanému výkladu pana Sýkory se žáci seznámili s vývojem vojenské techniky od dob 1. světové války až po současnost.
Velké poděkování patří Československé obci legionářské a zvláště Mgr. Františku Trávníčkovi, který tuto exkurzi umožnil.
Evžen Petřík
< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
35%
41%
24%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz