archiv
Učitelské noviny č. 22/2010
tisk článku

ŠKOLY MAJÍ UPRACOVANÉ RUCE OD ADMINISTRATIVY

 

MŠMT připravuje materiál, který by měl přispět ke snížení administrativy. Ředitel kabinetu ministryně školství Petr Roupec při rozhovoru pro UN řekl, že na růstu administrativní zátěže se nejvíc podílela reforma veřejné správy. Narostl počet úředníků a s tím podle něho pochopitelně roste i počet žádostí o informace na školy. A tak vedení škol od vyplňování dotazníků bolí ruce. Obrátili jsme se tedy na některé ředitele základních škol a ptali se jich:
Co považujete ve školní administrativě za největší nesmysl? Co vás nejvíc zatěžuje?
Jitka Kendíková, Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská
Takových administrativních zátěží bychom našli… Velkým problémem je povinnost správního řízení. Nebo vnitřní kontrolní systém a povinnost ředitele podepisovat každou fakturu, která školou projde, a nemožnost delegovat alespoň část této kompetence na někoho jiného. Bez správního řízení bychom se podle mého bez problému obešli – a myslím, že si to začínají pomalu uvědomovat i politici, doufám. A co se kontrolního systému týká – jistě, kontrola má své opodstatnění, ale aby znamenala pro ředitele jen při podepisování faktur a jiných papírů víc než půl hodiny denně, to je skutečně moc.
Další zátěží je dublování dotazů, na které musíme reagovat a které přicházejí z nejrůznějších úřadů. Chápu, že úřady ke své práci informace potřebují, ovšem pokud na začátku školního roku zpracujeme a odevzdáme zahajovací výkazy, bylo by pro nás ulehčením, kdyby si úřady získávaly údaje, které potřebují, z již odevzdaných výkazů. Místo toho se na stejné věci ptají opakovaně, a ještě navíc systémem – rychle odpovězte, včera bylo pozdě. Zkusíme tedy snaze ministerstva školství věřit.
Milena Prášková, Základní škola, Benešov, Jiráskova 888
Toho je tolik… Zbytečné a časově náročné administrativy opravdu přibývá a pro školy je zátěží. Výkazy, hlášení, statistické tabulky, dotazníky. Čím více papírů, tím lépe? Mnohdy nezbývá ani čas na vlastní tvořivou pedagogickou práci. Pochopím důležitost výkazů na počátku každého školního roku nebo v jeho průběhu. Tyto výkazy jsou jistě prospěšné i pro školu, aby si informace dále zpracovala pro svoji potřebu. Záhadou je mi pak otázka, proč například výkaz S3-01 není aktualizován v průběhu roku častěji, a to zejména když škole přibudou noví žáci. Je to snad proto, aby školy nemusely dostat na nové žáky finanční dotace? Na druhé straně poskytujeme mnoho informací duplicitně, hranice mezi důležitým a méně důležitým je pouze pomyslná. Ptáme se proč?
Pravdou tudíž zůstává, že stejné informace posíláme na různá místa. V současné době školy zpracovávají podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. sebehodnocení školy za poslední tři roky, které jde ruku v ruce s výroční zprávou, kterou zpracováváme každoročně. Takže dva podobné, v některých bodech totožné dokumenty, které jsou svým obsahem náročné nejen na sběr informací, ale i na časové zpracování. Právě zde vidím obrovskou rezervu. Stačilo by přeci vše zjednodušit, odstranit údaje, které jsou již známé, vypracovat přehledné vzory tiskopisů, vše zprůhlednit. Pak by bylo jasné, jaké jsou priority, cíle, koncepční záměry, co se škole podařilo a kde má ještě rezervy. Domnívám se, že právě takovéto zjednodušení by pomohlo nejen ředitelům škol, ale všem učitelům.
Nebo vezměte oblasti BOZ a PO, jimž se sami ředitelé nemohou ani při nejlepší vůli z časových důvodů plnohodnotně věnovat. A tak nezbývá nic jiného, než si zaplatit další pracovníky, poradce.
Nebo výstupní hodnocení žáků, zápisy do kronik obcí… Administrativa nás pohlcuje stále více a poslání učitele tak uzavírá do časových kleští. Ráda bych se dožila doby, kdy budeme hlavně učit, a ne vyplňovat další a další hlášení.
Jiří Kothánek, Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Písek
Vadí mi, že všechno musí být na papíře, protože jinak se člověk lehko dostane do problému. Řada činností fungovala, dokud se nezformalizovala a nezačaly se vyžadovat papíry. Všechny úřady, které se dotknou školy, chtějí nějaké informace. Bez výjimky. A papír vládne škole. Jakmile se něco stane, hned se kontroluje, zda jsou v pořádku papíry, místo aby se zjišťoval reálný stav. Jako by administrativa byla nejdůležitější.
Eva Kalistová, Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola, Bezdružice
Nejnepříjemnější je povinnost vydávání správních rozhodnutí. A stálé změny ve vyplňování různých tabulek a dotazníků. Nyní se například mění výkaznictví v oblasti školních úrazů. Nebo „rychlá šetření“ z ÚIV, která pořád musíme vyplňovat… (Připomínám slova ředitele kabinetu ministryně školství P. Roupce z UN č.19-20, že odpovídat na rychlá šetření není povinnost. Není? reaguje ředitelka. Dobře, tak neodpovíme a uvidíme, co se bude dít!) Spousta papírů obsahuje povinné informace. Podle mého odhadu žádosti o obecné informace chodí nejčastěji z ministerstva školství, o ekonomické údaje pak z kraje. Hodně zatěžují statistické údaje, informace do školské matriky, opakované žádosti o výkazy, které jsme už několikrát vyplňovali a posílali nejrůznějším úřadům.
Olga Kšicová, Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova
Pořád musíme vyplňovat spoustu tabulek a rozesílat je na různé úřady, jednou počet žáků, z toho dívek, potom počet žáků, z toho chlapců – jako by si to nemohly úřady podle potřeby elektronicky mezi sebou předávat.
Jaroslav Tajbr, Základní škola, Vamberk, 28. října 581
To by byl asi dlouhý seznam. Nesmírně složitá a zdlouhavá je administrativa okolo požární ochrany a bezpečnosti práce. Nebo spisová služba – administrativa okolo správního řízení. To kdybychom měli plnit do puntíku, co nám říkají na školeních, museli bychom na to přijmout jednu sílu navíc.
Spousta stížností se objevovala na administrativu okolo tvorby školních vzdělávacích programů, ale podle mého rozumné ŠVP má pro školu svoji cenu. Ale když už je školní vzdělávací program zpracován, neměl by to být inspekční bič na školu. Inspektoři přijdou, soustředí se na jednu oblast ŠVP a kontrolují, zda to do detailu odpovídá RVP a ještě jejich výkladu RVP… Připadá mi to jako znehodnocování nejen administrativní, ale i odborné práce, kterou do svých ŠVP učitelé vložili.
Jinak ale nemám pocit, že by byla naše škola zahlcena administrativou. Co přijde, zpracujeme. Zatím nás nikdo při kontrolách nekritizoval, procházíme z tohoto pohledu bez ztráty kytičky.
Radmil švancar
 
< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
35%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz