archiv
Učitelské noviny č. 28/2003
tisk článku

Prázdniny na úřadu práce

Přestože jak odbory, tak MŠMT označily "propouštění na prázdniny" za špatnou věc, zase v některých okresech tráví až desítky učitelů prázdniny na úřadu práce.


Podle údajů MPSV se letos jedná o 1468 učitelů. V Praze pouze 12, v Jihomoravském kraji však 206. Čísla se také mění okres od okresu. Otázkou je ale jejich přesnost. Na Jihlavsku například z 33 uchazečů o práci, které přijal úřad práce (ÚP) ze školství, jich je deset z jazykových škol, které nejsou zařazeny v síti škol. Také tato čísla nic neříkají o tom, kolik lidí bylo přijato na zástupy, kolik z nich nemá potřebnou kvalifikaci, dokonce kolik samo o smlouvu na dobu určitou požádá.

MŠMT

Ministryně PETRA BUZKOVÁ řekla UN, že "prázdninové odchody" učitelů na ÚP považuje za poměrně zásadní problém, byť k tomu docházelo v letošním roce už podstatně méně, než loni. "Způsob, kdy jsou učitelé vyhazováni na prázdniny, aby se hlásili na ÚP a 1. září s nimi byly znovu uzavírány smlouvy, je velmi nedůstojné zacházení s kvalifikovanými lidmi," tvrdí.
K poklesu počtu těchto případů podle ní dochází i proto, že MŠMT proti tomuto jevu velmi výrazně vystupovalo a informovalo všechny vedoucí pracovníky, že bude zřizovatele na takové případy upozorňovat.
Poradce ministryně Buzkové MARTIN PROFANT informoval UN, že ještě v průběhu letošního podzimu rozhodne poslanecká sněmovna o novele zákoníku práce, takřečené euronovele. „Přijetí euronovely zákoníku práce by znamenalo dosti striktní podmínky pro uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, z hlediska problému se sezónním propouštěním učitelů v období letních prázdnin by euronovela jednoznačně zajistila nemožnost uplatnit podobný postup vůči jedné osobě opakovaně, zároveň by vyžadovala od ředitele, který by podobný postup praktikoval, jednoznačné zdůvodnění (charakter práce, který vyžaduje sezónní práci, vážné provozní důvody apod.). V kombinaci s možnostmi, které dává v souvislosti s uzavíráním terminovaných pracovních smluv euronovela odborům (v kolektivní smlouvě lze dohodnout okruh zaměstnanců, se kterými nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou), a s definicí charakteru práce pedagogického pracovníka, jak jej přináší návrh zákona o pedagogických pracovnících, představují zmíněná ustanovení euronovely poměrně vysoký standard ochrany, který by měl spolehlivě znemožnit zneužívání institutu terminovaných pracovních smluv vůči učitelům,“ píše Profant.

Odbory

Podle předsedy školských odborů FRANTIŠKA DOBŠÍKA počet odchodů na prázdniny na ÚP klesá. "Můj optimismus je ale jen velmi mírný. Bohužel, někteří ředitelé stále k tomuto jednání sahají," říká. "Pokud by se to na některé škole objevilo opakovaně a ředitel nemá k takovému jednání žádný objektivní důvod, pokud je to jen forma nátlaku na učitele, budeme hledat i možnost personálního řešení. Je to věc, kterou by se měl zřizovatel vážně zabývat," upozorňuje Dobšík.
Místopředseda odborů JIŘÍ VALENTA připomíná, že se jedná o zneužívání práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů. "Ředitel je dnes malým carem, což je neštěstí," říká a dodává, že z pohledu odborů jde o porušování ustanovení zákoníku práce (§ 7, odst 2) i Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení (č. 9, odst. 2), jde tedy o nezákonný postup zaměstnavatele. Pokud se odborář dostane do podobné situace a chtěl by se soudně bránit, odbory jsou připraveny poskytnout mu právní radu i zastoupení. I odbory věří v sílu euronovely.

MPSV

je učitel poslán přes prázdniny na ÚP, zákoník práce porušen. Upozorňuje na to, že propuštění z takového postupu dokonce mohou krátkodobě profitovat - ve škole dostanou "třináctý plat", "čtrnáctý" dostali již v prosinci, mají proplacenu dovolenou za deset měsíců práce a na úřadu práce pak polovinu průměrného čistého platu počítaného z posledních tří měsíců.

Kraj

Jihomoravský kraj má nejvíce smluv na dobu určitou, po nichž odcházejí kantoři na ÚP - těsně přes 200. "To je méně než loni," reaguje vedoucí odboru školství KÚ Jihomoravského kraje MILOŠ ŠIFALDA s tím, že s ohledem na to, že jde zhruba o jedno procento všech učitelů, to není špatné číslo. "Upozornili jsme ředitele, že bezdůvodné opakované uzavírání smluv na dobu určitou s kvalifikovanými pracovníky není správný postup, že tím porušují i pracovní řád," říká Šifalda. A pokud (ve dvou případech) podobný postup zjistili, stačila k nápravě domluva.
"Pokud bychom zjistili, že ředitel školy, kterou zřizuje kraj, uzavírá smlouvu na dobu určitou s kvalifikovaným pracovníkem opakovaně a bezdůvodně, dával bych návrh Radě kraje na jeho potrestání," doplňuje jeho slova ZDENĚK LUDVÍK, vedoucí odboru školství KÚ Vysočina. "Nicméně - všechny "své" školy jsme již v květnu upozorňovali, že takový postup nepovažujeme za správný," dodává.

Obec

TOMÁŠ KOUKAL, vedoucí odboru školství Magistrátu města Jihlavy, zatím tento problém zaregistroval jen "zpovzdálí" - zřizovatelské funkce přebralo město nedávno a do podobné situace přichází poprvé. "Školy si smlouvy se zaměstnanci uzavírají samy, takže my se o tom, že by někde mohlo dojít k problému, dozvídáme zprostředkovaně a ex post, nebo při hloubkových kontrolách, které se týkají mezd. Nicméně - zjistím si, zda se ředitelé takto nechovají. Pokud bychom měli informaci, že je porušován zákon, postoupili bychom tu věc Radě města a ta by rozhodla o dalším postupu," říká.

Školy

V přehledu jihlavského úřadu práce se objevily dvě školy (obě velké, kolem 800 žáků), ze kterých se na ÚP hlásilo více lidí. Ze ZŠ Seifertova tři a ze ZŠ Rošického dva. STANISLAVA PROKEŠOVÁ, ředitelka ZŠ Seifetopva toto číslo potvrzuje. Tito tři učitelé neměli předepsanou kvalifikaci a ona na jejich místo přijala čerstvé absolventy (kteří mají již časově neohraničené smlouvy). Všem proplatila dovolenou a všichni již prý mají od září nové místo.
ZŠ Rošického podle ředitele FRANTIŠKA SVOBODY opustil zástup za mateřskou dovolenou - a druhý mladý učitel smlouvu na dobu neurčitou odmítl, i když mu ji ředitel nabízel. "Mohl u nás zůstat, ale nechtěl," říká ředitel s tím, že oba už mají zaměstnání. Mladí kantoři se podle něj nechtějí vázat…

 

Každý stý učitel je o prázdninách na úřadu práce. Je to málo, nebo moc? Krajské úřady to s ohledem na řadu situací, kdy ředitel smlouvu na dobu určitou dávat může nebo musí, hodnotí jako běžnou věc. Zdá se tedy, že jde o mnoho povyku pro nic. Ministerstvo školství a odboráři však stále varují. A všichni přiznávají zlepšující se tendenci. Ředitelé tvrdí, že by takovým postupem neušetřili. Pár kantorů si asi spočítalo, že takovým postupem mohou několik stovek vydělat. Každá koruna dobrá.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz