archiv
Učitelské noviny č. 31/2004
tisk článku

Náš vstup do Evropské unie

Po loňské zářijové zkušenosti s projektem Den evropských jazyků, který se líbil dětem i vyučujícím, jsme se rozhodli pro další krůček směrem k moderní škole. Proto jsme věnovali v závěru školního roku celý měsíc projektovému vyučování s tematikou Náš vstup do Evropské unie: co to pro nás znamená, seznámení se všemi stávajícími zeměmi i členy přistupujícími, osobnosti i vynálezy, které patří k určitým zemím, co my můžeme dát EU, chráněné krajinné oblasti, typický jídelníček jednotlivých zemí, plánování prázdnin. Jednotlivá témata zpracovávali žáci společně s vyučujícími. Naším cílem bylo aktivně zapojit všechny žáky - od prvních tříd po deváté.

Odměnou za celoměsíční práci a zároveň vyvrcholením projektu byl „První žákovský ples — EUROPLES“. Šest týmů, v každém z nich pak po jednom zástupci z každého ročníku, školní kapela, plné hlediště a spousta dobré nálady. Ples zahájila sborově zazpívaná hymna EU, po níž předvedli žáci 5. tříd českou polku. Pak už propuklo velké klání, v němž soutěžily týmy Velké Británie, Itálie, Německa, Francie, České republiky a Řecka. Soutěžní disciplíny byly zvoleny tak, aby je zvládli i ti nejmenší. Běh v holinkách, přenášení vajíčka na lžíci, přenos raněného, oblékání co největšího počtu oblečení a tvorba nejdelšího hada z oblečení. Aby se hlediště nenudilo, proběhlo několik mezisoutěží, školní kapela hrála k tanci i poslechu, kroužek aerobiku předvedl dvě čísla, s kterými se den předtím zúčastnil celorepublikové soutěže v Brně. Diváci se mohli zúčastnit velké tipovací soutěže. Vyhrál tým Velké Británie, dostal sladké odměny a skutečné jednoeurovky. Spokojeni jsme byli ale všichni — žáci, vyučující i rodiče, kteří byli na akci přizváni.

Poprvé se tak setkali společně všichni žáci školy při sportovně zábavní akci. Jinak se totiž společně setkáváme pouze při slavnostním závěrečném hodnocení školního roku. Jedním z cílů bylo i to, aby se děti navzájem lépe poznaly, vždyť to je nejlepší prevence sociálně patologických jevů. Když jsme pak sledovali velké chlapce, jak pomáhají mrňouskovi z první třídy vysvobodit botasku zaseknutou v holince, jak si všichni navzájem fandí, nebo se vlní na parketu, shodli jsme se, že vynaložené úsilí na přípravu plesu stálo určitě zato.

Iva Kronusová,
Linda Kolečkářová,
Naďa Eretová,

ZŠ Lipanská, Kolín III

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz