archiv
Učitelské noviny č. 31/2004
tisk článku

Nejsem člověk, který jen kritizuje

tvrdí nová náměstkyně ministryně školství a bývalá krajská politička A. Štěrbová (US-DEU)

Na základě koaliční dohody uzavřené mezi vládními stranami obsadila US-DEU nově vzniklé místo náměstka ministryně školství pro evropskou integraci. Pro mnohé překvapivě se oním náměstkem stala místohejtmanka Kraje Vysočina a předsedkyně školské komise Asociace krajů ALENA ŠTĚRBOVÁ. Překvapivě proto, že ministryně P. Buzková si v její osobě vzala na úřad jednoho ze svých dlouholetých oponentů.


Proč jste vzala úřednickou funkci právě na ministerstvu, které jste v minulosti často ostře kritizovala? Máte to zapotřebí - se svou pověstí uznávané političky, která školství na rozdíl od mnoha jiných skutečně rozumí?

Podívejte se, jsem členkou US-DEU od roku 1998 a kromě jednoho roku působím v naší komisi pro školství a v republikovém výboru. Ve své straně tedy platím za toho odborníka, o němž mluvíte. Vyjadřuji se ke všem školským materiálům této vlády i vlád minulých. Jako místohejtmanka jsem byla vysílána – i s pověřením Asociace krajů – snad do všech orgánů zabývajících se lidskými zdroji, a to i na republikové úrovni, tripartitou počínaje, Radou vlády pro lidské zdroje konče. Máte pravdu, že jsem byla kritická. Například se mi nelíbilo, že Česká republika nedokáže dostatečně hájit své zájmy v EU, že příslušné rezorty spolu v těchto věcech komunikují velmi málo. Konkrétně mi šlo o otázky prostupnosti vzdělávacích systémů, uznávání výstupních zkoušek a srovnatelnosti kvalifikací... Když jsem dostala tuto nabídku, říkala jsem si – Když to odmítneš, ztratíš šanci něco změnit. Nakonec jsem se rozhodla to zkusit, protože to chápu jako příležitost pokračovat v něčem, čemu jsem se po několik přecházejících let, sice na jiné úrovni, ale přesto intenzivně věnovala. Jestli se mi povede něco ve vztahu ČR a EU změnit, budu spokojená.

Ale trnem v oku vám přece byly hlavně školský zákon anebo ministerský postoj k rozpočtovému určení daní, a teď se, znovu opakuji, stáváte podřízenou rezortu, jenž prosazuje věci, které dlouhodobě kritizujete.

Jistě, z hlediska postavení jsem podřízená. Je to post v podstatě úřednický, ale na druhé straně vzpomeňte si, co jsme – a pozor nikoli jen já, ale v usnesení celé komise pro školství Asociace krajů – kritizovali třeba na návrhu školského zákona. Nelíbilo se nám, že nemyslí více na to, že vstupujeme do Evropské unie, kde se pro nás celá řada věcí začne měnit. Jestliže mám teď tuto oblast v gesci, získávám příležitost tento názor podpořit.

Zákon se však nachází těsně před schválením v parlamentu, už ho nemůžete přepsat.

To nemohu. Ale chystá se tady jiný důležitý zákon – o dalším vzdělávání, který se mnohých „evropských“ otázek velmi úzce týká. A i když je tento zákon v gesci jiného náměstka, budu jeho přípravu každopádně sledovat. Je třeba, aby do přípravy jeho věcného záměru měly možnost hovořit všechny strany, jichž se týká. Přála bych si, aby ho v tomto ohledu nepotkal osud školského zákona. I tady mám možnost ovlivnit něco, co se týká rozvoje krajů. A vůbec nejsem v rozporu s posláním a kompetencemi rezortu – jinak bych to místo nepřijala. Já mohu nabídnout vizi, kterou paní ministryně může ze své funkce prosadit v ostatních sekcích úřadu a ve vládě. Vlastně bych řekla, že jsme obě stejně nasměrovány, ona má evropskou integraci za úkol, já ten úkol pomáhám zajistit. To je přece skvělé, ne?

To máte jistě pravdu...

Musím přiznat, že jiné pověření než evropská integrace by mě vedlo k podstatně delší úvaze, jestli mám vstoupit do funkce náměstkyně, protože nechci dělat něco, co nemohu ovlivnit. A já nejsem člověk, který jen kritizuje.

Končíte s kariérou krajského politika?

Ano. Je to věc, která mi neudělala velkou radost, protože zákon o volbách do krajů mi, vzhledem k nové funkci, neumožňuje usednout v krajském zastupitelstvu. Proto jsem 31. srpna, ihned po skončení posledního jednání rady kraje podala rezignaci a zároveň jsem rezignovala na několik funkcí plynoucích z mého působení v Radě kraje Vysočina i v asociaci krajů. Na druhé straně, ve své načaté práci v některých orgánech budu pokračovat dál coby staronový člen jen s novou vizitkou.

Hodí se zkušenosti místohejtmanky náměstkyni ministryně školství?

Pomáhají mi, ostatně evropská politika stojí na dvou principech – na spolupráci evropských zemí a regionů a na principu subsidiarity. A právě tyto principy chci zachovat a doufám, že mi v tom nebude nic bránit. Jsem přesvědčena, že centrální rezort, který je odpovědný za národní politiku ve vzdělávání, může své záležitosti efektivně spravovat, pokud se o některé ze svých úkolů bude dělit a přenášet je dolů. Například do mé gesce na ministerstvu školství spadá příprava a realizace části evropského Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. To je téma, jehož realizaci v území si bez spolupráce s dalšími partnery a regiony nedokážu představit. Očekávám, že se v této věci rozvine velmi široká publicita a chci se toho aktivně zúčastnit. Dala jsem si jeden velký cíl: zlepšit spolupráci mezi kraji a ministerstvem školství a dalšími orgány. Kompetence jsou už rozděleny, ale existuje společný zájem, a já se budu snažit, aby převládal.

PETR HUSNÍK

Foto - an

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz