archiv
Učitelské noviny č. 32/2004
tisk článku

Škola plná řemesel

Koncem června se děti ze Speciálních škol v Rakovníku změnily v řemeslníky různých profesí. Probíhalo zde totiž, tak jako v závěru několika posledních školních let, projektové vyučování - tentokrát na téma „Řemesla“.

Projektové vyučování je alternativou k tradičnímu pojetí výuky, jejíž podstatou je předložení určitého úkolu, který má komplexnější charakter. Tématem vyučování přestává být izolovaný „předmět“, stávají se jím určité problémy, které je třeba při projektu vyřešit. Výuka vedená klasickým stylem (výklad učitele) samozřejmě zcela nemizí, spoustu věcí je třeba dětem vysvětlit, těžiště se však přesouvá do řešení úkolů v rámci projektu. Přitom si žáci znalosti získané z výkladu učitele ještě doplňují a upevňují a co je nejdůležitější - vkládají si je do širších souvislostí.

Projekt respektuje různé tempo práce – pomalejší bez stresu zvládnou úkoly, bystřejší nalézají nové cesty a informace. Každý si může vybrat takovou činnost, která mu vyhovuje a je užitečná pro celou skupinu. Zapojení každého jednotlivce podle jeho talentu a možností zvyšuje motivaci dětí, které chtějí ukázat co umí a uspět mezi ostatními. Vlastním přičiněním a vlastními silami tak děti objevují nová řešení, samy sebe i druhé a to jim přináší uspokojení.

Projektové vyučování se nejvíce přibližuje heslu „Škola hrou“. Umožňuje prožitek, má úzký vztah k reálnému životu. Využívá tvořivost a dává všem dětem možnost zažít pocit úspěchu a přispění ke společnému cíli. Užitečnou prací získává žák uznání ostatních a tím se zvyšuje jeho sebehodnocení – a to i v předmětu, který mu to „normální“ cestou neumožňuje.

Žáci jednotlivých tříd si na základě vlastního zájmu a ve spolupráci s třídním učitelem zvolili v rámci školního projektu „Řemesla“ dílčí téma. A tak první třída byla celá provoněná čerstvým pečivem z rukou malých pekařů. Ve druhé třídě nás děti coby řemeslníci podílející se na stavbě domu seznámily se vším, co je při takové stavbě důležité. Zahradníci ze třetí třídy dokonce zasadili v atriu školy vlastní keř. Barvíři ze čtvrté třídy nás vítali v pestrých vlastnoručně obarvených tričkách. Šikovnost a umění švadlenek a krejčích jsme mohli obdivovat v páté třídě. Do dalších tajů řemesla pekařského nás zasvětili a dozlatova propečenými houstičkami pohostili žáci 6.A třídy. V 6.B třídě se ozývalo řinčení středověkých zbraní – pro tento týden tu totiž měli své sídlo zbrojíři. Pohádkou „Sůl nad zlato“ nás překvapili herci ze sedmé třídy. Viděli jste už někdy, jak se ková kůň? Že ne? Tak to jste se měli přijít podívat do 8.A třídy na videozáběry z „Krakování“, které tam natočili naši kováři. V 8.B třídě se o naši přízeň ucházeli zedníci a cukráři. A konečně v deváté třídě jste se mohli dozvědět spoustu zajímavostí o sklářství. Do projektového vyučování se zapojily i děti z pomocné a speciální mateřské školy – vyzkoušely si jaké je to být řezbářem, truhlářem nebo třeba zahradníkem.

Ve všech třídách panovala po celý týden uvolněná atmosféra a dobrá nálada. Žákům se netradiční způsob učení spojený s řadou exkurzí velmi líbil. A jak vyplývá z jejich odpovědí na otázky závěrečné ankety, vlastně měli pocit, že se vůbec neučí a zároveň že se toho naučili daleko více než při „normálním“ vyučování – o řemeslech, o významu lidské práce, o sobě i o druhých.

Alena Vožehová,
Speciální školy Rakovník
Foto – archiv školy

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz