archiv
Učitelské noviny č. 2425/2004
tisk článku

Ohlédnutí za úspěšnou akcí

V listopadu loňského roku uskutečnilo Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Mikulov, Svobody 6, tzv. „Motýlí výlet“, který byl vyvrcholením celoroční práce žáků ve Vrstevnickém klubu, jehož prostřednictvím se většina žáků školy účastní her. Pedagogové vyjeli se skupinou žáků, ve které byli zástupci z každé třídy, na třídenní pobyt do Kančí obory v Břeclavi.

Zde se měli žáci možnost prostřednictvím nejrůznějších aktivit - ať už zaměřených na vlastní pocitový prožitek nebo diskuzí na dané téma - seznámit s problematikou kouření, alkoholu, drog, rasismu a bez povšimnutí nezůstala ani oblast sexuální výchovy a problémy dnešní doby. Zástupci tříd zde byli připravováni na roli „odborných“ poradců svých třídních učitelů pro hru, která začala na naší škole probíhala od prosince 2003 do května 2004. Tato hra s názvem „Krok za krokem“ má za úkol pomoci mladým lidem orientovat se v dnešním světě, naučit je být zodpovědným nejen sám za sebe, ale i za své činy.

Výlet se u žáků setkal s velkým úspěchem o čemž svědčí jejich dotazy: “Kdy pojedeme znovu?“ Nutno dodat, že na tuto akci jsme získali finanční prostředky z MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje formou účelové dotace na vybrané projekty „Preventivní programy pro školy a školská zařízení" a částečně přispěli také rodiče zúčastněných žáků. Všem děkujeme. 

Iva Šrámková, Hana Mikulíková
OU, U a PrŠ Mikulov

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz