archiv
Učitelské noviny č. 2425/2004
tisk článku

Soutěž v programování robotů

Od začátku letošního školního roku pracujeme v hodinách informatiky v nižších ročnících osmiletého gymnázia se stavebnicemi Lego Mindstorms for Schools a softwarem RoboLab. Tento systém umožňuje velice moderní formu kooperativního vyučování informatice, kdy má každá skupina studentů k dispozici rozsáhlou stavebnici doplněnou o motory, žárovky, světelné, tlakové a teplotní senzory, otáčkoměry a další aktivní prvky. Z těchto součástek vytváří inteligentní model (robota), jehož hlavní částí je programovatelná kostka se zabudovaným mikropočítačem. Pomocí velmi jednoduchého a názorného programovacího jazyka studenti vytvářejí prostřednictvím obrázků (ikon) na počítači program, který do sestaveného robota přenesou pomocí infračervené vysílací věže. Model se pak chová "inteligentně" přesně podle vytvořeného programu.

Děti si při práce s těmito stavebnicemi velmi lehce osvojují základní principy programování a počítačového řízení procesů. Jen nás mrzí, že v České republice neexistuje možnost získat stavebnice pro školu prostřednictvím nějakého programu ministerstva školství, podobně jako je tomu na Slovensku v rámci projektu Infovek.

Přestože se stavebnicemi nepracujeme dlouho, rozhodli jsme se už v letošním roce poprvé zúčastnit Mezinárodní soutěže programování modelů Lego Dacta, která se konala v květnu v Banské Bystrici na Slovensku. Na organizaci soutěže (letos to byl již devátý ročník) se podílí kromě projektu Infovek i katedra vyučování informatiky FMFI UK Bratislava, Školské výpočtové stredisko B. Bystrica, firma EDUXE Bratislava a Slovenská spoločnost elektronikov.

Ve finále soutěží dvoučlenná družstva žáků do 15 let ve dvou disciplínách - prezentaci vlastního přivezeného modelu a stavbě, softwarové realizaci a prezentaci modelu podle zadané úlohy v časovém limitu. Porota hodnotí výkon jednotlivých družstev podle mnoha kritérií, ke kterým patří kromě náročnosti a kreativity mj. i prezentace modelu, funkčnost, efektivita a spolehlivost programu, uživatelský komfort a možnost využití modelu ve vyučování.

Finálového kola se kromě vítězů slovenských regionálních kol mohou zúčastnit i družstva z České republiky. České národní kolo soutěže zatím bohužel neexistuje. 

V letošním roce se finále zúčastnilo celkem 18 družstev, z toho 4 z České republiky (28. ZŠ Plzeň, ZŠ na ul. M. Horákové, Hradec Králové, DDM Kozinova ul, Hradec Králové a naše družstvo z Gymnázia Jeseník). Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo DDM z Hradce Králové, které se umístilo na 5. místě. Ačkoli se nám nepodařilo umístit na předních příčkách, velmi nás potěšilo vítězství našeho družstva ve druhé soutěžní disciplíně, kterou byla realizace modelu na zadané téma.

Ze soutěže jsme se vrátili plni dojmů a inspirace pro další práci. V příštím roce bychom chtěli uspořádat školní kolo soutěže robotů, a pokud najdeme dost následovníků, rádi bychom se podíleli i na organizaci celostátního kola v rámci ČR. Díky české pobočce firmy EDUXE ve Velkých Pavlovicích, která české týmy sponzorovala,

MAGDA DOSTÁLOVÁ,
Gymnázium Jeseník

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz