archiv
Učitelské noviny č. 2425/2004
tisk článku

P. Zieleniecová: Unie-Czesha není u nové maturity schopna kompromisu

Následující rozhovor s ředitelkou Ústavu pro informace ve vzdělávání PAVLOU ZIELENIECOVOU, do jejíž gesce příprava nové maturity patří, je jakýmsi dovětkem k článku Pláč maturity české zveřejněném na začátku června v UN č. 21, v němž Unie školských asociací-Czesha ústy svého experta Petra Klínského kriticky hodnotí oficiální návrh nové maturity obsažený ve školském zákonu. O nové maturitě v těchto dnech rozhodují poslanci.


Nezměnily se výchozí podmínky pro zavedení nové maturity? Před deseti lety byla hlavním impulsem pro změnu velmi rozkolísaná úroveň zkoušky dospělosti daná do určité míry vznikem nových státních i soukromých škol. Dnes je situace mnohem ustálenější. Téma srovnatelnosti už možná není tolik aktuální.

I tenkrát před deseti lety se šlo do diskuzí s tím, že je potřeba ověřovat výstup vzhledem k učebním dokumentům. Správně jsme zavedli decentralizovaný systém, díky němuž mají školy vysokou míru autonomie. Teď je ale potřeba tento systém zasadit do evaluačního rámce, z něhož vyplyne efektivita a úroveň výstupu. Ministerstvo školství, kraje, rodiče i žáci přece musejí činit rozhodnutí na základě informací, které se vyznačují alespoň určitou mírou objektivity. Jestliže dnes není srovnatelnost vzdělávacích výsledků tak aktuální, pak je to dáno mimo jiné pozitivním tlakem, kterým na školy příprava nové maturity působí. Kdyby vidina zavedení reformované zkoušky zmizela, možná bychom se vrátili zpátky k oněm výchozím podmínkám. I když vždycky budou existovat školy, jejichž výstupy budou velmi různé.

To ale, řečeno spolu s představitelem Unie-Czesha, nemusí být vždycky na škodu věci. Žáci s rozdílným očekáváním od studia si pak mohou vybrat. Někdo chce za každou cenu vystudovat věhlasný ústav, jiný se spokojí s průměrnou odbornou školou.

Takový názor mě trošku zlobí. Maturita by měla školy nutit k tomu, aby dělaly maximum v podmínkách, které jsou jim dány. Navíc nemusí pokaždé platit, že škola s velkým renomé je místem, které poskytuje svým žákům skutečně jen to nejlepší. Hlásí se na ni automaticky dobří a motivovaní žáci, s nimiž se už nemusí tolik pracovat. Ale máte také školy hluboko dole, a přesto dokážou i podprůměrné žáky vytáhnout o velký kus nahoru.

Nejen Unie–Czesha vyjadřuje obavu, že nová maturita kvůli značnému důrazu na všeobecné vzdělání – třeba vyjádřeným přidáním třetí povinné zkoušky ve společné části – ohrozí kvalitu profesní přípravy odborných škol. Je to reálná hrozba?

To je obava, kterou musíme seriozně zvážit, protože kdyby se naplnila, bylo by všechno špatně. Nicméně, domníváme se, že je lichá. Odborné školy mají zhruba 40 procent prostoru k rozvíjení všeobecného vzdělání, klíčových kompetencí, bez nichž se dnes člověk v měnících se podmínkách na pracovním trhu neobejde. Musíme zkrátka hledat rovnováhu mezi odborností a všeobecným základem. Když se podíváte na testy programu Maturita na nečisto, jde o témata, kterých by se měly odborné školy obávat? Je to něco, k čemu odborné školy své žáky nikdy nevytáhnou? Myslím, že ne. Tvrzení, že školy nebudou mít dost prostoru a času žáky na maturitu připravit, neobstojí.

Jenže ke klíčovým kompetencím a všeobecnému základu nemusíte nutně dojít studiem matematiky a češtiny, můžete je úspěšně pěstovat i v odborné výuce.

To je pravdou jen zčásti. Skutečnost, že odborné školy mají ve svém kurikulu i všeobecně vzdělávací složku, přece vyjadřuje nějaké obecné přesvědčení o její naprosté nezbytnosti. Znovu se podívejte na pojetí zkoušek Maturity na nečisto. Například zkouška z komunikace v českém jazyce ověřuje schopnosti porozumění textu, vybírání a zpracovávání informací. Těžko mi namítnete, že by takové schopnosti neměly být u jakéhokoli maturanta rozvíjeny a ověřovány.

Na to se ani nedá odpovědět záporně. Jde jen o zvážení priorit nebo důrazu - v profilu studenta maturitního oboru SOU jsou komunikativní kompetence na jiném stupni v žebříčku důležitosti než u gymnazisty. Vždyť i výsledky Maturity na nečisto dokazují diametrálně rozdílné výsledky mezi gymnazisty a ostatními. To by nemělo být nějak zohledněno?

V některým případech jsou výsledky maturantů na SOU opravdu nižší. Pokud bychom ale zohlednili to, co říkáte, dostali bychom se zpátky k původnímu dvouúrovňovému modelu nové maturity. Proti němu ale právě odborné školy vystoupily s argumentem, že bude produkovat maturanty dvou kategorií. Nakonec jsme od tohoto modelu ustoupili, a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Dvoukolejnost byla skutečně diskriminující.

Jak ale naleznete společnou laťku v tak nesourodé skupině?

Jde nalézt v minimu kompetencí ve všeobecně vzdělávací oblasti. Výuka češtině nebo matematice na gymnáziu je orientovaná akademickým směrem, kdežto příslušná zkouška ve společné části maturity na základní kompetence, které by si měl ze školy každý maturant odnést a používat je v životě. Gymnázia  jsou lepší, což je dáno hlavně výběrem studentů. Nikdy se nedostaneme ke stejným výsledkům, ani kdybychom zvýšili hodinové dotace matematiky a češtiny na odborných školách.

Takové „různosti“ ve výsledcích nevysvětlíte některým zastupitelům, až budou rozhodovat o rušení škol. Začnou si dělat žebříčky podle úspěšnosti...

K tomu nesmí dojít. Výsledek zkoušky je individuální záležitost, s níž může pracovat kromě samotného žáka a školy ještě zaměstnavatel nebo škola vyššího stupně. Data nebudou zpracovávána tak, aby si z nich takové žebříčky kraje vytvořily.

Většina školských asociací s navrženým pojetím nové maturity nesouhlasí s tím, že s nimi nebylo konzultováno. Spolupracovali jste s Unií–Czesha na třech variantách zkoušky, ministerstvo školství se ale nakonec rozhodlo pro variantu čtvrtou, která s nikým diskutována nebyla. Je to správný postup?

V tom s Unií–Czesha nesouhlasím. Ministerstvo rozhodlo o kombinaci diskutovaných variant. Jestliže máte prostor vymezený třemi variantami a pohybujete se v něm, jste stále ještě v hranicích toho, o čem se diskutovalo.

To je možná otázka úhlu pohledu. Mohu mít také čtyři varianty a z nich vyberu jednu...

A vidíte, poslanci ve školském výboru prosadili další variantu s povinnou matematikou na gymnáziu... Myslím, že stanovisko asociací je ostřejší než názor většiny lidí z terénu. S Unií–Czesha jsme spolupracovali dlouho a díky tomu jsme model zkoušek posunuli správným směrem, a za to jsme jí vděční. V určité chvíli ale musíte přistoupit na kompromis, a toho Unie–Czesha není bohužel schopná.

PETR HUSNÍK

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz